Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Assisterende leder til botilbud Attruphøj

"Ledelse er for mig, når jeg sammen med andre er med til at flytte på, hvordan noget kan lykkes. Velfærd er på én gang komplekst og basalt, og derfor er det så spændende at finde og sætte den retning, der giver størst værdi". Hvis du har det sådan, kunne du meget vel være assisterende leder på Botilbuddet Attruphøj. Vi mangler dig snarrest muligt.

Det gode hverdagsliv
På Attruphøj bor 28 voksne, som på forskellig vis lever det gode hverdagsliv med aktivitet, samvær og privatliv. Der tilbydes støtte døgnet rundt, som imødekommer varierende grader af erhvervet hjerneskade.
På Attruphøj kendes vi på en høj faglighed og god etik, samt et godt samarbejde med borgerne og deres netværk. Den faglige opgave er i høj grad at finde ind til den enkeltes oplevelse af livskvalitet. Vi ser og støtter den enkeltes ressourcer ud fra en neurofaglig tilgang, og vi nytænker med afsæt i et pædagogisk værdigrundlag og høje etiske idealer. Vores måde at møde den enkelte har fundamental betydning for trivsel og adfærd.

I lederteamet udvikler vi os sammen
Sammen med dig udgør vi et ledelsesteam på tre – én overordnet leder og to assisterende ledere med personaleansvar for specifikke afdelinger. Samtidig løser vi hver især, og sammen, opgaver på tværs, så vi sikrer, at Attruphøj lykkes som ét tilbud. I lederteamet er alles input vigtige, da vi er af den overbevisning, at vi kommer længst ved løbende sparring med hinanden. Vi skal sammen understøtte faglighed og fleksibilitet, så de ca. 70 medarbejdere synes, at Attruphøj er en rigtig god arbejdsplads, hvor det daglige arbejde altid giver mening i forhold til de borgere, vi er her for.

Dine opgaver og kompetencer
Mange af dine opgaver er på forhånd rammesat. Alligevel vil opgaverne altid være dynamiske, da vi løbende udvikler Attruphøj, samtidig med vi implementerer eller bidrager til organisatoriske forandringer i den samlede Handicapafdeling. Dine opgaver vil blandt andet være følgende:
 • Du skal håndtere personalemæssige administrationsopgaver, så som rekruttering af nye medarbejdere, håndtering af sygefravær, MU-samtaler osv.
 • Du skal medvirke til at kvalitetssikre det faglige niveau og de faglige standarder bl.a. via dokumentation
 • Du skal understøtte og motivere udviklingen af faglighed hos medarbejderne
 • Du skal støtte og udvikle velfungerende teams med klare mål og god koordinering i og mellem teamene – og følge kontinuerligt op
 • Du skal planlægge, facilitere og evaluere diverse møder
 • Du skal kommunikere strategier, så meningen er tydelig for medarbejderne, blandt andet ved at omsætte strategier til konkrete opgaver
Det er vigtigt for os, at vi i lederteamet supplerer hinanden fremfor at kunne det samme – på den måde rummer vi flest mulige kompetencer. Vi har derfor ikke et krav om, hvilken uddannelsesmæssig baggrund du har. Vi forventer dog, at du:
 • Har ledelseserfaring (og gerne -uddannelse) og dermed kan beskrive, hvordan du har skabt motiveret følgeskab med blik for kerneopgaven, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling. Du er ikke nødvendigvis fortrolig med handicapområdet, men du har flair og interessere for at se alles potentialer
 • Har kendskab til personalerelateret lovgivning samt overenskomster
 • Kan veksle mellem på den ene side at opsøge og værdsætte dialog og sparring, samt på den anden side være tydelig og vedholdende i beslutninger
 • Stiller nysgerrige spørgsmål og er samtidig - i ord og handling - loyal overfor fælles beslutninger
 • Kan reflektere over og lære af egen ledelsespraksis med henblik på fortsat udvikling
 • Kan skabe tillidsfulde relationer til medarbejderne, så du via sparring, feedback og vejledning bidrager til medarbejdernes udvikling og trivsel
Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads, hvor der er højt til loftet, uformel tone og fokus på udvikling af kvalitet til gavn for borgere og pårørende
 • En ledergruppe med gensidig tillid og vilje til at arbejde på tværs i vores organisation
 • Sparring ift. din ledelsesopgave – både lokalt og hos gruppen af assisterende ledere i fagcenteret
 • Et job med mange muligheder og samarbejdsflader
Samtaler
Til jobsamtalen vil du blive præsenteret for korte cases, som du får tid til at forberede dig på. Samtalen vil tage udgangspunkt i disse cases.
De skærpede og foranderlige retningslinjer relateret til corona virus gør, at vi på nuværende tidspunkt ikke fastsætter dato for samtaler, men formoder det bliver sidste i april. Vi ønsker et bredt sammensat ansættelsesudvalg, der selvfølgelig også overholder retningslinjerne om mødeaktivitet. Du bliver kontaktet i god tid, hvis vi ønsker at se dig til samtale.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte assisterende leder Annemette Christensen på 31997175 eller tilbudsleder Sisse Christensen på 20950863.

Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Læs også mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.
Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  19-04-2020