Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Social eller sundhedsfaglig medarbejder til Botilbud Ryesgade

Social eller sundhedsfaglig medarbejder til Botilbud Ryesgade
Botilbuddet Ryesgade søger en social eller sundhedsfaglig medarbejder pr 1.6.2020 eller snarest derefter. Social eller sundhedsfaglig medarbejder dækker over personer med uddannelserne pædagog, socialrådgiver, ergoterapeut, social og sundhedsassistent og sygeplejerske. Stillingen er fast og på gennemsnitligt 37 timer om ugen, i skiftende vagter, og med weekendarbejde.

Botilbuddet Ryesgade er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud, hvor der bor 20 voksne borgere jf. ABL 105, SEL 85, som gennem en faglig og midlertidig indsats assisterer borgeren med deres recovery og mulighed for at leve en uafhængig tilværelse. Det gør vi gennem en målrettet individuel indsats tilrettelagt sammen med borgeren.

Botilbuddet Ryesgade er en del af Ældre- og Handicapforvaltningen og Fagcenter for socialpsykiatri. Botilbud Ryesgade er et døgndækket botilbud, hvor personalegruppen er tværfagligt sammensat og består af bl.a. ergoterapeuter og pædagoger. Alle, uanset faggruppe varetager såvel udviklings, rehabiliterings samt plejeopgaver hos den enkelte borger. Vi lægger stor vægt på det tværfaglige samarbejde imellem faggrupperne. I botilbuddet bor alle borgere i egen lejlighed og får individuel socialpædagogisk støtte til alle hverdagens praktiske opgaver og aktiviteter. Borgere, der bor i botilbuddet, er alle mennesker i alderen 25-70 år, der for de flestes tilfælde har en psykiatrisk diagnose.

I det daglige arbejder vi målrettet med, at den enkelte borger kommer til at mestre sit liv på en sådan måde, at den enkelte oplever et liv med størst mulig grad af uafhængighed og livskvalitet. Det tilstræbes at den enkelte borger vedligeholder og udvikler kognitive, sociale, fysiske og psykiske færdigheder bedst muligt. Der er i hverdagen derfor et højt fokus på at den enkelte borger deltager aktivt i fællesskabet, og det at kunne være noget for andre. Borgernes funktionsniveau er meget individuelt hvilket bevirker, at du skal agere i mange forskellige situationer.

Om Jobbet
Eksempler på opgaver kan være:
•At tilrettelægge og udføre en målrettet pædagogisk indsats ud fra den enkeltes mål
•At f.eks. planlægge og udføre ADL
•At yde støtte og hjælp til praktiske gøremål
•Udarbejde og lave opfølgning på delmål m.m. i CURA
•At støtte borgerne i at mestre mest muligt i eget liv
•At indgå i et team og bidrage til det gode samarbejde med kolleger

Vi forventer at du
•At alle dine handlinger tager afsæt i at skabe mest mulig værdi for borgerne
•At du er en aktiv medspiller og bidrager til en god kultur, hvor samarbejde, ordentlighed, trivsel og arbejdsmiljø er i højsædet
•Du har erfaring inden for området og gerne erfaring indenfor neuropædagogik
•Du er udviklings- og samarbejdsorienteret på alle niveauer i organisationen
•Du er fleksibel og med stor selvstændighed
•At du har gode skrive og IT kundskaber, da dokumentation er en naturlig del af hverdagen
•Er anerkendende og empatisk
•Er mødestabil
•At du har en god situationsfornemmelse, godt overblik og er god til at planlægge din dag, både selvstændigt og i teams


Vi kan tilbyde en arbejdsplads
•Som er en socialfaglig arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og stort fokus på tæt integration af det pædagogiske og det sundhedsfaglige arbejde i hverdagen.
•Vi prioriterer samarbejde og et godt psykisk arbejdsmiljø højt. Vi vægter derfor fælles ansvarlighed i opgaveløsningen og at alle handlinger omkring borgerne tager afsæt i det hele menneske og dels den neurofaglig tilgang
•En personalegruppe i udvikling
•Et arbejdsfællesskab, hvor tryghed, omsorg, trivsel og social forståelse er nøgleordet
•En spændende arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og hvor kreative ideer, der gavner beboere og arbejdsplads værdsættes.
Vil du bidrage til det, så send os en ansøgning.
Arbejdspladsen modtager supervision af uddannet supervisor ca 10 gange om året.


Vi forventer at afholde samtaler i uge 17.
Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Handicap og psykiatri

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    12-04-2020