Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Sundhedsplejerske søges til Tværfagligt Team

Genopslag - Tværfagligt Team Øst søger sundhedsplejerske til fast stilling med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er på 37 timer om ugen.

Tværfagligt Team er et kommunedækkende tilbud bestående af 4 teams (Øst, Nord, Centrum, Sydvest), som er organiseret i Center for Tværfaglig Forebyggelse.
Tværfagligt Team er oprettet efter Lov om forebyggende Sundhedsordninger for Børn og Unge. Organiseringen af tilbuddet forventes ændret i efteråret 2020. Den endelige form er dog endnu ikke fastlagt.

Hvert tværfaglige team består af professionerne en pædagog, en psykolog, en socialrådgiver og en sundhedsplejerske.

Formålet med Tværfagligt Team er at sikre en målrettet og tidlig, forebyggende indsats til børnefamilier samt at yde en tværfaglig og koordineret indsats over for børn og deres familier i et tæt samarbejde med relevante samarbejdsparter.

Tværfagligt Teams målgruppe er gravide og familier med børn i alderen 0-6 år bosiddende i Aalborg Kommune. Familiens behov for støtte er af en sådan karakter, at en forebyggende indsats gennem et tilbud om råd og vejledning kan afhjælpe familiens vanskeligheder.

Desuden tilbyder Tværfagligt Team råd og vejledning til dagpleje, daginstitutioner og sundhedsplejersker om børn med særlige behov samt undersøgelse og afklaring af behov for særlig indsats. Tværfagligt Team understøtter desuden mange initiativer på hele 0-6 års området, blandt andet deltagelse i dialogmøder, som er en del af Opsporingsmodellen.

Kendetegnende for vores team er:
 • Vi arbejder oftest to og to sammen ud fra en helhedsorienteret forståelsesramme.
 • Vi lægger vægt på en høj faglighed med plads til faglig og personlig forskellighed.
 • Vi har fokus på relation, kommunikation og proces. Vi arbejder ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang.
 • Vi lægger vægt på et åbent og ærligt samarbejde.
 • Vores arbejdsmiljø er præget af en god, respektfuld og humoristisk omgangstone.
Vi ønsker en uddannet sundhedsplejerske der:
 • Har en velfunderet sundhedsfaglig viden og erfaring.
 • Har flair for overblik og koordinering.
 • Har gode evner i både mundtlig og skriftlig formidling.
 • Har erfaring med og lyst til at indgå i et tæt, tværprofessionelt samarbejde.
 • Vil arbejde med forældre-barn samspil og har blik for barnets perspektiv.
 • Har gode evner til at skabe kontakt og samarbejde med forældre og samarbejdsparter.
 • Har indsigt i at koble teori og praksis.
 • Aktivt vil bidrage til en opgaveløsning i udvikling.
 • Kan arbejde selvstændigt og ansvarligt – både alene og i teams/ makkerskaber.
 • Har interesse i at arbejde med forældres efterfødselsreaktion.
 • Vil forestå mødegang om familiedynamik på forældrekurset "Hånd om barnet"
Egen bil er en fordel, da vi dækker et stort geografisk område.

Sundhedsplejersken i teamet har en særlig forpligtelse til at yde den lovmæssige sundhedsfaglige bistand til dagpleje og institutioner. Opgaven tilrettelægges i samarbejde med sundhedsplejerskerne i de øvrige teams.

Arbejdsstedets adresse: Tranumparken 16, 9220 Aalborg Øst.

Du kan finde yderligere oplysninger om Tværfagligt Team på www.aalborg.dk/tvaerfagligtteam

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Yderligere oplysninger om jobbet kan du få ved henvendelse til leder af Tværfagligt Team Britta Malgo Andersen på tlf. 2519 9212.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  26-04-2020