Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog og social- og sundhedsassistent

Syrenbakken søger 2 nye medarbejdere, der drømmer om at skabe livskvalitet for borgere med hjerneskader og fysiske handicap
På vej igennem huset møder du en borger, der hjælper med at køre skrald ud i en kørestol. En anden borger, er sammen med sin far, i gang med at planlægge kulturaftener sammen med frivillige. En tredje borger er svært perceptionsforstyrret og fysisk handicappet og kommer derfor sjældent ud af sin lejlighed.

Syrenbakken søger pr. 1. 4 eller snarest her efter en Pædagog og Social og Sundhedsassistent. Stillingerne er på 32 timer gennemsnitlig ugentlig og der arbejdes hver anden weekend, arbejde på helligdage forekommer.

Om organisationen Syrenbakken
Organisationen er en del af Ældre- og Handicapforvaltningen og Fagcenter for erhvervet
hjerneskade og fysiske handicap. Organisationen Syrenbakken bestå af et døgndækket botilbud med 42 boliger fordelt på 4 enheder og 2 dagtilbud, fordelt på 2 matrikler. Personalegruppen bestå af et tværfaglig team med hovedvægt på pædagoger og SSAer. Alle faggrupper deltager i alle aspekter af arbejdet, herunder ADL, vedligeholdende træning og det socialpædagogiske arbejde. Vi lægger stor vægt på det tværfaglige samarbejde imellem faggrupperne.


"Det gode hverdagsliv"
På Syrenbakken har 40 voksne deres hjem. Det gode hverdagsliv udspiller sig på forskellig vis og med mulighed for støtte døgnet rundt på grund af varierende grader af hjerneskade og fysisk handicap.
Den faglige opgave er i høj grad at finde ind til den enkeltes oplevelse af selvstændighed og livskvalitet. Vi ser og støtter den enkeltes ressourcer ud fra en neurofaglig tilgang, og vi nytænker med afsæt i et pædagogisk værdigrundlag og høje etiske idealer. Vores måde at møde den enkelte har fundamental betydning for trivsel og adfærd.

Om Jobbet
Dine opgaver består af at medvirke til at sikre det gode hverdagsliv for borgere, der bor i et døgndækket botilbud. Eksempler på opgaver kan være:
 • At tilrettelægge og udføre en målrettet pædagogisk indsats ud fra den enkeltes mål
 • At yde støtte til pleje og omsorg til borgerne, som f.eks. planlægge og udføre ADL
 • At yde støtte og hjælp til spisning, medicingivning og toiletbesøg
 • Udarbejde og lave opfølgning på delplaner m.m. i CURA
 • At støtte borgerne i kommunikation og sociale relationer
 • At indgå i et team og bidrage til det gode samarbejde med kolleger
 • Du skal forventes at deltage i borgerferie ca. hvert 2. år i ca. 4 døgn.

Vi forventer at du
 • At du har erfaring inden for området og gerne erfaring indenfor neuro-rehabilitering
 • Du er en aktiv medspiller og værdsætter et godt arbejdsmiljø
 • Alle dine handlinger tager afsæt i at skabe værdi for borgerne
 • Du er fysisk og psykisk robust, da flere af borgerne har brug for mange forflytninger og der kan forekomme udadreagerende adfærd
 • Du er udviklings- og samarbejdsorienteret på alle niveauer i organisationen
 • Du er fleksibel og med stor selvstændighed
 • At du har gode skrive og IT kundskaber, da dokumentation er en naturlig del af hverdagen
 • Er anerkendende og empatisk
 • Er mødestabil
 • Kan medvirke til en kultur, hvor samarbejde, ordentlighed og godt arbejdsmiljø er i højsædet
Vi kan tilbyde en arbejdsplads
 • Som er en socialfaglig arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og stort fokus på tæt integration af det pædagogiske og det sundhedsfaglige arbejde i hverdagen.
 • Vi prioriterer samarbejde og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø højt. Vi vægter derfor fælles ansvarlighed i opgaveløsningen og at alle handlinger omkring borgerne tager afsæt i det hele menneske og neurofaglig tilgang
 • En personalegruppe i udvikling
 • Et arbejdsfællesskab, hvor tryghed, omsorg, trivsel, inklusion og social forståelse er nøgleordet
 • En spændende arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og hvor kreative ideer, der gavner beboere og arbejdsplads værdsættes. Vil du bidrage til det, så send os en ansøgning.

Ansøgningsfrist
Den 26.3 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler mandag den 30.3. 2020

Arbejdsstedets adresse
Syrenbakken 49, 9400 Nørresundby

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Anette Bilde Thoft.: 25205560 eller Line Melgaard.: 25205551

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
vision2020.aalborg.dk
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Handicap og psykiatri

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  15-04-2020