Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Autoriseret psykolog til Børnehus Nord - 37 timer ugentligt

Autoriseret psykolog til Børnehus Nord - 37 timer ugentligt
Om stillingen:
Da en af vores dygtige psykologer har fået nye udfordringer søger Børnehus Nord en autoriseret psykolog, der har lyst til og erfaring med at indgå i et bredt tværfagligt samarbejde, som er stærk i sin psykologfaglighed, og som trives med at tage ansvar for den psykologfaglige indsats og vurdering.
Det er en spændende stilling, hvor du bl.a. via supervision skal have lyst til at udvikle en høj psykologfaglighed inden for overgrebsområdet, tage ansvar for det psykologfaglige arbejde i huset, samt være med til at præge det tværfaglige og tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.
Som psykolog i børnehuset er dine opgaver hovedsageligt:
 • At gennemføre korterevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner
 • Vurdere børnenes støtte-/behandlingsbehov, herunder at udarbejde afsluttende notater til kommunernes myndighedsrådgivere
 • Sammen med børnehusets socialrådgivere at forestå de tværsektorielle møder med børnehusets øvrige samarbejdspartnere
 • Overvære videoafhøringer af børn
 • Yde rådgivning og vejledning til kommunernes myndighedsrådgivere i sager om overgreb, samt til børnehusets øvrige samarbejdspartnere
 • Bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed
Vi tilbyder:
 • Et varieret, meningsfuldt og fagligt spændende arbejdsfelt
 • Gode kollegaer – 3 socialrådgivere og 4 psykologer foruden dig selv, samt to administrative medarbejdere
 • Fokus på opkvalificering og supervision
 • En arbejdsplads, hvor vi arbejder tværfagligt tæt sammen, og hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen
 • Et spændende tværsektorielt samarbejde med de 11 nordjyske kommuner, to politikredse, Aalborg Universitetshospital og Institut for Retsmedicin
 • Samarbejde på tværs af landet med de fire øvrige børnehuse og Socialstyrelsen
Vi forventer at du har
Faglige kompetencer:
 • Uddannelse og autorisation som psykolog
 • Erfaring fra området med udsatte børn og familier
 • Gerne erfaring med børn og unge, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb
 • Erfaring med udredning, vurdering og legeobservation
 • Erfaring med kriseintervention
 • Erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
Personlige kompetencer:
 • Høj grad af samarbejdskompetence - du kan lide at arbejde i en travl og uforudsigelig hverdag, hvor fleksibilitet og tværfaglighed er omdrejningspunktet
 • Indblik i egne handlemønstre og forsvarsmekanismer
 • Robusthed og evne til at bevare ro og overblik i pressede situationer
 • Gode mundtlige og skriftlige kommunikationskompetencer
 • Du er "holdspiller" og evner samtidig at arbejde selvstændigt og tage ansvar, både fagligt og organisatorisk
Om Børnehusene:
Børnehus Nord er, sammen med landets 4 øvrige børnehuse, et af initiativerne i regeringens Overgrebspakke, som trådte i kraft den 1. oktober 2013. Børnehus Nord har placering i lyse og imødekommende lokaler i det sydlige Aalborg. Du kan læse mere om Børnehus Nord på http://www.bornehus-nord.dk/
Formålet med børnehusene er dels at styrke rammerne for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, og dels at barnet/den unge og de nære omsorgspersoner modtager den bedst mulige og mest skånsomme indsats og hjælp med barnet/den unge i centrum.
I børnehusene håndteres således sager, hvor der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og/eller sygehusvæsen. Det er børnehusets opgave i samarbejde med kommunen og som led i den børnefaglige 50 undersøgelse at udrede barnets/den unges behandlingsbehov samt at koordinere sagen, mens den er i Børnehuset.
Som psykolog i Børnehus Nord bidrager du til et fagligt fyrtårn, der såvel i regionen som på landsplan medvirker til et højt fagligt niveau i sager med overgreb mod børn.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer pr. uge fra d. 1. maj 2020.
Ansøgningsfrist d. 8. marts 2020.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i Børnehus Nord d. 17. marts 2020.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Yderligere information kan fås hos leder Ulla Penning, telefon 31 99 33 98 / mail: uwp-fb@aalborg.dk , psykolog Kitt Ivarsen, telefon 99 82 33 96 / mail: kitt-fb@aalborg.dk eller psykolog Trine Randbæk Flyger, telefon 31 99 33 94 / mail: trf-fb@aalborg.dk

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  08-03-2020