Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Leder af VoksenBøgen

Ønsker du at udvikle tilbud i særklasse for borgere i udsatte positioner? Motiveres du af at gå nye fælles veje i brede samarbejder i Aalborg Kommune og tværkommunalt? Og kan du sætte strategisk retning, agere kulturbærer og udvise handlekraft?
Så er der nu unik mulighed i en stilling som leder i en højt specialiseret og velkonsolideret organisation, der bygger på værdier om professionalisme, fællesskab og udvikling.

VoksenBøgen
Vi søger en kompetent leder, der er drevet af engagement i en fortsat ambitiøs udvikling af tilbud, med målet om at blive førende i Danmark. Det sker i tæt samspil med fx borgere, medarbejdere, ledere og myndighed. Der skal være øje for udbud og efterspørgsel, herunder eventuel udvikling og behov for etablering af nye tilbud, til tider med kort aktionstid. Det er således centralt, at en ny leder kan tænke kreativt og se muligheder, samt har et udtalt visionært udsyn, med øje for ikke blot eksisterende muligheder, men også bevægelser og potentielle nye behov i Aalborg Kommune og samfundet omkring.

VoksenBøgen er en del af Den Nordjyske Socialaftale, og der modtages derfor ikke blot borgere fra Aalborg Kommune, men fra hele Nordjylland og på tværs af landet. VoksenBøgen rummer en række meget anerkendte indsatser, og i kraft af det høje faglige niveau er VoksenBøgen endvidere VISO-leverandør, og vægter derfor også den løbende opkvalificering højt.

VoksenBøgen har ca. 60 medarbejdere, fordelt på en række matrikler. Der er et godt og nært samarbejde mellem ledelse og medarbejdere som fortsat skal prioriteres, både gennem MED-systemet og med tillidsvalgte, samt mere bredt. Der er i samarbejdet lagt vægt på, at udvekslingen mellem medarbejdere og ledelse understøtter gode faglige tilbud, og hvor arbejdsfællesskaber kendetegnes ved fælles mening og engagement. Lederteamet på VoksenBøgen har et nært og åbent samarbejde, og består, ud over leder, af 2 erfarne afdelingsledere.

VoksenBøgens målgruppe er unge og voksne, der kendetegnes ved stor diversitet og kompleksitet i problembilledet, ofte dobbeltdiagnoser og komorbiditet. Nogle kan være anbragt ved dom. Tilbuddet rummer i dag 4 døgnafdelinger med i alt 25 pladser og en dagfunktion med STU. Der ud over udbydes der mentor- og bostøtte, samt forebyggende støtte.
Der henvises for uddybning og præcisering af tilbud og målgrupper til VoksenBøgens hjemmeside.
Yderligere uddybning og præcisering af organisation, metoder og tilgange finder du i Bogen om VoksenBøgen.

Center for Sociale Indsatser
VoksenBøgen er forankret i Center for Sociale Indsatser, som er en del af Børne- og Familieafdelingen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den nye leder vil således referere til centerlederen i Center for Sociale Indsatser, og vil indgå i ledergruppen her, og dermed i den samlede udvikling af centerets indsatsområder. Se nærmere beskrivelse af organisationen her

Centeret består af en række højt specialiserede tilbud, der, som VoksenBøgen, kendetegnes ved fokus på en løbende og dynamisk udvikling af tilbud og samarbejdsformer. Center for Sociale Indsatser har således en klar ambition om, ved at gå nye fælles veje, at være en progressiv og toneangivende aktør i udvikling af nye og effektfulde indsatsformer for borgere, som befinder sig i særligt udsatte positioner. Vi ønsker at gøre det i dialog med også borgerne selv, da vi ved, at indsatser i relation til multikomplekse målgrupper, hvis de skal være effektfulde, fordrer tæt samarbejde mellem både borgerne og deres netværk, fagpersoner, relevante myndigheder, lovgivere m.v.

Du kan være den rette kandidat, hvis du:
 • Har relevant socialfaglig baggrund og et godt kendskab til området
 • Har solid ledelsesmæssig erfaring og en lederuddannelse
 • Er visionær, kreativ og udviklende, og har kommunikativ gennemslagskraft om den fælles strategi
 • Er synlig, dialogisk og inddragende i det daglige samarbejde med lederteam og medarbejdere på VoksenBøgen, såvel som med eksterne samarbejdspartnere
 • Har tæft for økonomistyring og administrative opgaver med udgangspunkt i det gode købmandsskab, fair trade og bæredygtighed
 • Sætter ambitiøse, realistiske og vidensbaserede mål, følger op og sikrer fremdrift
 • Kan se styrken i at være en del af et center med stor diversitet, og dermed bidrage loyalt og innovativt i skabelsen af sammenhængskraft og synergi på tværs med kollegerne der

Vi tilbyder til gengæld:
Den rette kandidat kan ud over ovenstående se frem til en centralt placeret lederstilling med stor mulighed for indflydelse, stor selvstændig kompetence, store udviklingsmuligheder, og ikke mindst en kompetent og engageret medarbejderstab.

Ønskes der yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerleder TinaMaria Larsen, tlf. 2520 0465, mail tml-fb@aalborg.dk

Ansættelsesforhold:
Stillingen er til ansættelse pr. 1. juni 2020.
Den besættes på overenskomstmæssige vilkår med mulighed for kvalifikationsløn.
Primært arbejdssted ligger på Bodil Hjorths Vej 7, 9310 Vodskov.

Ansøgningsfrist den 5. april 2020.

Ansættelsessamtaler afholdes den 22. april.
Kandidater, der indkaldes til ansættelsessamtale, skal gennemføre persontest inden samtalen.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  05-04-2020