Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Social/sundhedsfaglig medarbejder søges til Botilbud Kongensgade.

Social/sundhedsfaglig medarbejder søges til Botilbud Kongensgade.
Aalborg kommunes Handicapafdeling – Fagcenter for socialpsykiatri.

Vi søger 2 medarbejdere i vikariat på 37t/uge i gennemsnit fra 15/3-20 eller snarest herefter og indtil 31/12-20. Arbejdstiden er fordelt på dag, aften, nat og weekend.

Botilbud Kongensgade er et døgndækket tilbud til borgere, som har en psykiatrisk diagnose kombineret med sociale udfordringer fx misbrug. Der er 9 boliger fordelt på 3 midlertidige pladser 107 og 6 længerevarende boliger, 105/85.
Beboerne er i stand til at klare sig i eget hjem under forudsætning af, at der tilbydes nødvendig hjælp, støtte og vejledning af social og pædagogisk karakter.
Vores kerneopgave er, at fremme menneskets muligheder for at leve et uafhængigt liv. Dette i samarbejde med beboeren og dennes netværk.
Vi arbejder efter kontaktpersonsystem, og indsatsen til den enkelte beboer tilbydes ud fra individuelle mål, og dokumenteres i CURA.

Arbejdet består i at:
 • Yde individuel og rehabiliterende støtte til den enkelte beboer i dennes bolig ud fra indsatsmålene – med overskriften, at yde støtte til udvikling, når det er muligt og give omsorg, når det er nødvendigt.
 • Støtte beboeren i netværksopbyggende aktiviteter.
 • I samarbejde med kolleger at arbejde med implementering af relevante socialpædagogiske metoder.
Forventninger til dig:
 • At du har en social/sundhedsfaglig uddannelse eller evt. anden relevant uddannelse.
 • Erfaring i arbejdet med psykisk sårbare mennesker.
 • Har stor rummelighed, dog også tydelige grænser.
 • Er fleksibel og kan indgå aktivt i tværfagligt samarbejde.
 • Kan arbejde selvstændigt i samarbejde med beboerne med fokus på inddragelse.
 • Kan bruge refleksion som arbejdsmetode samt modtage supervision.
 • At du anser dokumentation som en væsentlig del af kerneydelsen.


Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst mellem KL og pågældende faglige organisation. Der udbedes straffeattest inden endelig ansættelse.
Yderligere oplysninger fås på: 31 99 46 99 mellem kl. 13-15
Ansøgningsfrist den 29. februar 2020
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 11
Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Handicap og psykiatri

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  29-02-2020