Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Aktivitets- og Bostøtte medarbejder

Aktivitets- og Bostøtte medarbejder til VoksenBøgens dagfunktion

Voksenbøgen i Vodskov søger 1 medarbejder til en kombination af at lave aktiviteter/undervisning i stedets dagfunktion samt af og til at varetage bostøtte for borgere i eget hjem 37 t. ugl. med tiltrædelse pr. 1. maj 2020 eller snarest muligt.

Hvem er vi:
VoksenBøgen er et bosted som dels består af 4 bo afdelinger, et dagfunktionstilbud som rummer beskæftigelse, aktivitetstilbud samt STU. Der ud over yder VoksenBøgen bostøtte til borgere som er flyttet i egen bolig fra VoksenBøgen, eller yder bostøtte for eksterne samarbejdspartnere, som har behov for løsning af specifikke opgaver eller specialopgaver.
VoksenBøgen er således et socialpædagogisk bosted med varierede opgaver inden for
104, 107, 108, 66.6, LAB 32, STU og 85
Tilbuddet dækker over døgnafdelinger, dagfunktion og eksternt bostøttearbejde for borgere i eget hjem med psykiske og sociale funktionsnedsættelser, følelsesmæssige skader eller borgere med dobbeltdiagnoser.

Vi søger:
Vi søger en pædagog med relevant socialfaglig uddannelse, som har erfaring med og interesse for at støtte borgere i deres enkelte forløb med aktiviteter/undervisning, at skabe så stor læring og selvstændiggørelse for borgeren/eleven som muligt.
Vi søger en erfaren medarbejder, som kan indgå i dagfunktionens køkken, kreative værksteder og læringsrum lave individuelt tilpassede aktiviteter med de borgere, som kommer der.

Gældende for stillingen er at have fokus på at ydelsen gives ud fra bestillingen/uddannelsesplanen, og at der arbejdes med et læringsperspektiv i samværet med borgerene, uanset om der er tale om undervisning, aktiviteter i værkstederne eller bostøtte i eget hjem.

Skriftlighed og dokumentation af brugernes status, elev- og uddannelsesplaner etc. er opgaver, som også ligger i det daglige pædagogiske arbejde, og som må påregnes at være en vigtig del af hverdagen.

Rammer for jobbet
Du skal være indstillet på at løse forskelligartede opgaver og være indstillet på at arbejde både dag, aften og weekend – dog vil de fleste timer ligge i dag- og eftermiddagstimerne. Det er desuden vigtigt at være forudseende, at samarbejde tæt med kolleger for at kunne løse opgaverne med faglig kvalitet og ikke mindst professionelt. De borgere VoksenBøgen støtter har forskelligartede og oftest komplekse problemstillinger, og kan bestå af udviklingshæmning med psykiatriske overbygninger, sindslidelser, personlighedsforstyrrelse samt borgere med dobbeltdiagnoser.

Det er en forudsætning, du kan planlægge din egen dag hensigtsmæssigt og i samarbejde, så både dokumentationsarbejde og det pædagogiske arbejde løses tilfredsstillende.

Vi forventer:
- at du er en stærk og psykisk robust person
- at du har overblik og kan handle i pressede situationer og kan arbejde alene
- at du er fagligt velfunderet, på skrift og i tale og har erfaring inden for området
- at du kan arbejde professionelt, selvstændigt og at du ønsker at samarbejde
- at du kan strukturere, planlægge og udføre din dag med det ansvar som gives dig
- at du handler ansvarligt og loyalt ud fra gældende vilkår og rammer
- at du er i stand til at se muligheder, når nye opgaver stilles
- at du er villig til at deltage i supervision og personaletræning

Dine Kvalifikationer:
Vi søger en erfaren medarbejder, som trives i kontinuerlig udvikling og forandring, og kan rumme en vis uvished i det daglige arbejde og alligevel sikre borgerne et trygt og stabilt forløb.
Du skal kunne arbejde efter bestillingerne fra den bevilgende kommune og lave skriftlige opsamling/status, når det kræves.

Vi tilbyder:
- en arbejdsplads, hvor du får mulighed for at sætte dit præg på hverdagen og bruge dine kompetencer
- supervision og personaletræning
- en dynamisk og foranderlig arbejdsplads, hvor udviklingen af borgerne og VoksenBøgens rammer er i centrum.

Der er i dag beskæftiget ca. 60 medarbejdere på VoksenBøgen, fordelt på 4 døgngrupper, en bostøtte og en dagfunktion.

VoksenBøgen er en del af Aalborg kommune og vi følger Aalborg Kommunes Politikker og værdier
Ønsker du nærmere oplysninger om institutionen og stillingen, kan du kontakte VoksenBøgen, afdelingsleder Lene Lomborg på telefon 9931 6054 ml. kl. 8-10.

Ansøgningsfrist 10. marts 2020 kl. 12.00.
Indkaldelse til samtaler sker via mail fredag d. 13. marts og samtaler afholdes tirsdag d. 17. marts 2020.

Arbejdsstedets adresse
Bodil Hjorths vej 7, Vodskov

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn og ansættelsesforhold efter gældende
overenskomst mellem KL og SL.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffeattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Handicap og psykiatri

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    10-03-2020