Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Udviklingsparat socialrådgiver/formidler søges til barselsvikariat i Familiegruppe Centrum – 37 timer ugl. fra 14.4.20

Udviklingsparat socialrådgiver/formidler søges til barselsvikariat i Familiegruppe Centrum – 37 timer ugl. fra 14.4.20

Vikariatet er i en stilling i et Børnemakkerskab, det vil sige en myndighedsområder stilling med gravide, samt børn og unge i alderen 0 til 14 år. Der er tale om et barselsvikariat som muligvis forlænges.
Vi er en myndighedsafdeling, der prioriterer en proaktiv indsats i tæt samarbejde med familierne, det private netværk og de professionelle omkring dem. Vi er optaget af tæt samarbejde med almenområdet.

Målet for arbejdet er, at vi medvirker til, at de børn, unge og voksne, vi kommer i kontakt med, oplever en forandring og øger muligheden for at mestre eget liv.

Dine opgaver bliver at:
 • Komme tidligt på banen og inddrage børn, forældre og netværk i løsninger med barnet i centrum
 • Være den, der faciliterer en proces, hvor barn og familie så vidt muligt klarer sig i almenområdet
 • Udarbejde børnefaglige undersøgelser (i nye sager sker den indledende sagsbehandling i Modtagelsen)
 • Igangsætte og følge op på forebyggende foranstaltninger og anbringelser
 • Handle på underretninger
 • Yde råd og vejledning til forældre og samarbejdspartnere
 • Udføre dokumentation og andre administrative opgaver
Vi forventer, at du
 • Ser, inddrager, lytter og samarbejder med barnet og familien i hver enkelt sag
 • Kan reflektere over egen rolle i samspillet med familien (herunder nysgerrighed på egen virkning i interaktionen med familien)
 • At du formår at arbejde i et konfliktfelt, med modstand og har mod på at arbejde med svære opgaver
 • Er fagligt ambitiøs, åben for nytænkning og vil arbejde udviklingsorienteret
 • Kan arbejde selvstændigt, systematisk og dokumentere dit arbejde
 • Kan fastholde overblikket i sagen – og fastholde strategien i den
 • At du kan indgå i samarbejde med øvrige samarbejdspartnere omkring barnet og familien, og derved medvirke til at skabe helhed i barnets liv
Vi tilbyder i arbejdet
 • et stærkt, fagligt miljø med klare strategier og mål for arbejdet
 • tæt faglig sparring med ledelsen
 • stor faglig kompetence til rådighed i afdelingen
 • supervision og et godt kollegialt miljø i faste makkerskaber
 • tværfagligt samarbejdsform mellem rådgivere, pædagoger, psykologer og administrativt personale
 • bistand fra jurister, økonomiske og socialfaglige konsulenter
 • et velkomstforløb, hvor du får en tutor og en god introduktion til arbejdet i afdelingen
Vi tilbyder en arbejdsplads kendetegnet ved
 • Vi vægter dialog og åbenhed – i forhold til borgere og samarbejdspartnere samt internt på arbejdspladsen
 • Fokus på inddragelse af familie og netværk i arbejdet
 • Fagligt fællesskab og engagerede kolleger
 • Fokus på tæt tværfagligt samarbejde
 • Fokus på kvalitetsudvikling af familiegruppens kerneydelser
 • Faglig sparring med kolleger og ledelse er en integreret del af hverdagen
 • Fokus på trivsel og psykisk arbejdsmiljø.
Familiegruppen Centrum består af 22 rådgivere – herunder 5 i børnemakkerskabet, 7 pædagoger, 3 kontaktpersoner, 2 psykologer, administrativt personale, teamledere og familiegruppeleder. Vi er i alt 43 medarbejdere.

Familiegruppen Centrum dækker geografisk Aalborg centrum, samt Visse og Nørholm.

Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teamleder, Marianne Kiehn tlf.9931 3320/Kia Graver Torp 2520 3394 eller familiegruppeleder Annette Mignon tlf. 2520 3380.

Ansøgningsfrist er den 24.2.20. Ansættelsessamtaler forventes at foregå om formiddagen den 26.2.20

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  24-02-2020