Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Rotationsvikar til Svenstrup Skole


Har du lyst til at være del af vores skole?

- Bliv rotationsvikar på Svenstrup skole i Aalborg

Vi søger en rotationsvikar til vores skole pr. 01.03 2020. Stillingerne er 37 timer og tidsbegrænset indtil 26.06.2020.

Dine kommende kollegaer er en gruppe engagerede og uhøjtidelige lærere og pædagoger, som brænder for børnenes læring og trivsel, og som altid er optaget af nye tanker og ideer – der er en god holdånd.

Vi forventer af dig at du kan varetage almindelige skolefag fordelt over hele skoleforløbet fra 0.-9.klasse.

På Svenstrup Skole har vi fokus på høj faglighed og på at give vores elever det bedste udgangspunkt for at komme videre i uddannelsessystemet som ansvarlige, innovative og livsduelige unge med et solidt fagligt overskud.
På de indre linjer har vi har fokus på, hvordan vi kan udvikle pædagogisk praksis blandt andet gennem teamsamarbejde med øget fokus på vores kerneopgave – elevernes læring.

Svenstrup Skole har ca. 500 elever og en moderne, værdibaseret og udviklingsorienteret folkeskole for elever fra 0. – 9. klasse – med dyb forankring i lokalsamfundet og fysisk placeret midt i byen med nær adgang til forretninger, bus- og togforbindelser.
Vi er en tosporet skole og organiseret i årgangsteam.

Yderligere oplysninger kan fås på skolens hjemmeside og ved at henvende sig til skoleleder René Henriksen og vicskoleleder Jesper Dyrby tlf. 99 31 63 40

Ansøgningsfrist: 24.02.2020

Ansættelsessamtaler forventes at blive afviklet den 26.02.2020

Sammen med din ansøgning bedes du medsende dokumentation for, at du opfylder betingelserne for at kunne ansættes som rotationsvikar. Dokumentationen får du ved henvendelse til enten din a-kasse eller dit Jobcenter.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Undervisning

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    24-02-2020