Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Behandlingscentret Hammer Bakker søger pædagoger og SOSU-assistenter

Vil du være med til at løse en vigtig opgave?

Til Fagcenter for Særlige Tilbud, Behandlingscentret Hammer Bakker, søges et antal pædagoger og SOSU-assistenter til både faste stillinger og barselsvikariater på 37 timer pr. uge.

Behandlingscentret er fordelt på tre afdelinger:
 • Gaia med plads til 18 borgere (107 og 108)
 • Brinken med plads til 5 borgere (105)
 • Den Rette Opgang med plads til 5 borgere (107)
Brinken og Gaia dækkes af samme personalegruppe. Der søges medarbejdere til begge afdelinger.

Stillingerne på 'Gaia' og 'Brinken' omfatter primært aftenvagter i hverdagene, rådighedsvagter samt arbejde i weekends og på helligdage. På 'Den Rette Opgang' omfatter stillingerne skiftende vagter samt arbejde i weekends og på helligdage.

Behandlingscentrets målgruppe er borgere over 18 år med kognitive funktionsnedsættelser i kombination med psykiske lidelser, udviklingsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelse og/eller følelsesmæssige forstyrrelser, som har behov for en særlig form for støtte og/eller behandling.

Målgruppens adfærd er ofte kendetegnet ved:
 • Udadreagerende adfærd
 • Selvskade
 • Misbrug
 • Problemskabende seksuel adfærd
 • Borgere, hvis udfordringer og adfærd, kræver en særlig indsats
 • Tilknytnings- og relationsvanskeligheder.

I målgruppen er også borgere med behandlingsdomme, institutionsdomme, tilsynsdomme eller borgere i varetægt surrogat samt borgere, hvis udfordringer og adfærd, kræver et specialiseret tilbud.

Behandlingscentret Hammer Bakker er organiseret i Fagcenter for Særlige Tilbud, Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg kommune. Vores kerneopgave er "at fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg". Ser du dig selv i et behandlingsmiljø, samt værende i stand til at rumme borgernes adfærd, og være omsorgsgiver, så vil vi opfordre dig til at læse videre.

Vi tilbyder:
 • et spændende og, til tider, hektisk miljø, hvor nærvær, ansvarlighed og respekt er vigtigt for alle vores samarbejdsrelationer.
 • deltagelse i implementering af nye metoder.
 • et udviklende arbejdsmiljø, hvor faglig udvikling er højt prioriteret.
 • gode og engagerede kollegaer.
 • supervision.
Vi forventer, at du:
 • har erfaring med målgruppen.
 • har en tydelig fagidentitet.
 • bidrager til et positivt arbejdsmiljø.
 • ønsker at arbejde i et fagligt miljø, hvor der stilles krav til din faglighed, loyalitet, samarbejdsevner, fleksibilitet samt evner til at arbejde selvstændigt.
 • besidder handlekraft, er beslutsom og kan se muligheder i det uventede.
 • har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation.
 • er god til at udtrykke dig både verbalt og skriftligt, samt har interesse for faglig dokumentation, og vil være med til at videreudvikle VRAP, PI, Bedre Dokumentation og CURA.
 • vil deltage i supervision og er indstillet på personlig- og faglig udvikling.
 • er interesseret i at være med til at videreudvikle Behandlingscentret og fagcentret generelt.
 • er loyal over for fagcentrets Fælles Faglige Ståsted samt beslutninger for den pædagogiske praksis.

Arbejdsstedets adresse:
Gaia: Bodil Hjorths Vej 9, 9310 Vodskov
Brinken: Storemosevej 22, 9310 Vodskov
Den Rette Opgang: Gennem Bakkerne 10, 9310 Vodskov

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte assisterende leder Tina Schougaard i hverdagene i tidsrummet kl. 10.00 - 12.00 på tlf. 25 20 09 76 - dog ikke i uge 8.

Der afholdes ansættelsessamtaler den 9. og 10. marts 2020.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
vision2020.aalborg.dk
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Handicap og psykiatri

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  01-03-2020