Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Lærer på Herningvej Skole – Matematik, billedkunst og natur & teknologi

Barselsvikariat på Herningvej Skole

Herningvej Skole søger lærer til vores indskoling med tiltrædelse d. 23. april 2020. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Flg. fag og klasser indgår i stillingen:
Matematik 1A og 1B
Billedkunst 1A og 1B
Natur og Teknologi 1A og 1B
Desuden indgår nogle lektioner i stillingen, hvor I vil være 2 lærere på én klasse og arbejde med co-teaching ift. inklusion og den sproglige dimension i alle fag.

Du vil blive tilknyttet Team 1, som har 0. – 1. kl. Alle vores teams arbejder i professionelle læringsfællesskaber og vikardækker for hinanden. Vi prioriterer højt at lave en varieret og spændende skoledag, som samtidig er præget af forudsigelighed og struktur, da vi arbejder med Ugeplan, LM og klasseledelse.

I lyset af Learning Pipeline skal du have følgende arbejdsværdier; Du skal være en lærer, der brænder for børnene, for deres læring og for deres trivsel. Du skal have høje ambitioner for det enkelte barn og for gruppen. Du skal indgå i et forpligtende teamsamarbejde, hvor alle tager et kollektiv ansvar for elevernes læring, dannelse og trivsel. Du skal være i stand til at bedrive klasseledelse, samt have øje for hvorledes konteksten kan ændres, således at alle børn har mulighed for at indgå i denne og være en del af fællesskabet.

Om skolen
Herningvej Skole er en udviklingsorienteret, velfungerende skole beliggende i den østlige del af Aalborg. Vi er en Rettighedsskole og vi behandler hinanden med værdighed og respekt.
Vi har gode fysiske rammer og et læringsmiljø præget af et betydeligt og positivt engagement hos ledelse, lærere, pædagoger, teknisk service personale samt elever og forældre.
Vi er en tosporet skole med 409 elever fordelt på 0. – 9. årgang.

Se evt. mere om os på herningvej-skole.aula.dk
Hvis du har spørgsmål i forhold til ovenstående er du velkommen til at kontakte skoleleder Jette Hansen 29 40 85 38 eller DUS- og indskolingsleder Henrik Bundgaard 93 52 05 83

Løn i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist torsdag d. 26. marts 2020

Ansættelsessamtale mandag d. 30. marts 2020

Tiltrædelse d. 23. april 2020

På grund af ansættelsesstop i Aalborg Kommune er stillingen tidsbegrænset indtil d. 26. juni 2020.


Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Undervisning

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    26-03-2020