Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Mellervangskolen søger lærervikar til k-klasserne

Mellervangskolen søger en lærervikar til vores kontaktklasser. Vi ønsker en lærer, som har ét eller flere af følgende fag: engelsk, biologi og geografi. Stillingen er primært rettet mod afdelingens ældste elever.

På Mellervangskolen vil vi udvikle innovative elever med mod på at begå sig i verden. Det gør vi under sloganet: Skæv, skøn og skabende.

Vil du være en del af vores skønne skole, hvor der er plads til skæve og skabende ideer, tiltag og praksis, så skal du læse videre i dette opslag.

Mellervangskolen:
Mellervangskolen arbejder med en tydelig innovationsprofil, hvor innovation, kreativitet og entreprenørskab skal være en naturlig del af hverdagen. Vi arbejder i høj grad projekt- og emneorienteret i alle fag og gerne på tværs af fag.

På Mellervangskolen har vi defineret vores fælles kerneopgave, og den er udgangspunkt for vores prioritering og vores fokus i den pædagogiske praksis. Kerneopgaven på Mellervangskolen er at skabe et levende miljø for læring, kreativitet og trivsel, hvor børnene får redskaber til at arbejde innovativt og får mod på at begå sig i verden.

Mellervangskolen er en folkeskole med ca. 390 elever og 100 ansatte. Vi er en to-sporet skole fra 0.-9. klasse og to specialklasserækker, en for elever med specifikke indlæringsvanskeligheder indenfor sprog og kommunikation samt kontaktklasser for elever indenfor ASF.

Skolen er afdelingsopdelt og der arbejdes med høj grad af selvledelse og ansvar i et forpligtende samarbejde i teamet.

Specialklasserækken er et tilbud til børn med autismespektrumforstyrrelser (ASF), der visiteres hertil af PPR i Aalborg Kommune. Tilbuddet omfatter elever, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning. Der tages individuelle elevhensyn ved undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse.

Tilbuddet består af 53 elever fordelt på indskoling, mellemtrin og udskoling.

Der lægges vægt på, at eleverne oplever sig som en del af et fællesskab i klassen og på skolen. IT inddrages som kompenserende værktøj for den enkelte elev i hele skoleforløbet.

Se mere på www.mellervangskolen.dk

Vi kan tilbyde:
 • En innovativ skole
 • En afvekslende og spændende arbejdsplads
 • En engageret medarbejdergruppe
 • Godt samarbejde i et fleksibelt undervisningsmiljø
 • Gode fysiske rammer
Vi forventer du kan:
 • Har erfaring inden for specialområdet, gerne med erfaring i at arbejde med TEACCH.
 • Arbejder procesorienteret med fokus på udvikling af elevernes kompetencer, viden og færdigheder.
 • Kan møde alle elever med relevant pædagogik og didaktik, således at du kan forholde dig til og anvende anerkendte pædagogiske forskrifter i forhold til den specifikke elevs handicap.
 • Er robust og kan navigere i en til tider uforudsigelig arbejdsdag med fokus på at skabe de bedste rammer og vilkår for børn med særlige behov.
 • Har gode relationskompetencer.
 • Kan arbejde selvstændigt og i team.
 • Kan orientere dig i et aktivt miljø.
 • Kan bringe din faglighed i spil til gavn for skolens udvikling.
 • Kan og vil forpligte dig på vores kerneopgave.
Løn og ansættelsesvilkår - efter gældende overenskomst. Vikariatet er på fuldtid og med startdato gerne den 01.03.20 og frem til den 26.06.20.

Ansøgningsfristen er onsdag d. 20. februar, og der afholdes ansættelsessamtaler mandag den 24. februar.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.
Spørgsmål vedr. stillingen rettes til afdelingsleder Stefan Joensen, 3199 4304.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Undervisning

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  20-02-2020