Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

2 Småbørnssundhedsplejersker - område Nord

Småbørnssundhedsplejerske - område Nord
Pr. 1. april 2020 søger Sundhedsområdet for børn og unge 2 småbørnssundhedsplejersker til faste stillinger på 34-37 timer til område nord.


Småbørnssundhedsplejen i nord har et stigende børnetal. Desuden har to af vores sundhedsplejersker fået mulighed for at være frontløbere i sundhedsplejens nye tilbud – 4–års sundhedstjek, hvorfor vi søger 2 nye kollegaer.
Gruppen, der består af 9 småbørnssundhedsplejersker, er engageret og dynamisk, og der er plads til både faglige og personlige forskelle. Aktuelt arbejder vi med implementering af Opsporingsmodellen. Et samarbejde mellem alle tværfaglige aktører på 0 – 6 års området.


Om stillingen/arbejdspladsen

Sundhedsområdet for børn og unge er en enhed under Center for Tværfaglig Forebyggelse i Aalborg kommune. Sundhedsområdet for børn og unge er organiseret med faglig ledelse og decentrale afdelingsledere.
Sundhedsplejerskerne er specialiseret i småbørns- og skolesundhedspleje. Som sundhedsplejerske ansættes du som selvtilrettelæggende.

Dine opgaver vil være:
 • småbørnssundhedspleje ud fra kendt servicetilbud, som er alment og behovsrettet
 • forældrekurser, der afvikles mellem kl. 16.30 -18.30
 • bredt tværfagligt samarbejde
 • sammen med kollegaer at udvikle og kvalificere servicetilbuddet løbende
 • vejledning i forhold til syge- og sundhedsplejerskestuderende
Vi forventer du:
 • er uddannet sundhedsplejerske med interesse i at arbejde med børn og familier ud fra nyeste viden
 • kan arbejde selvstændigt og ansvarligt alene og i teamet
 • er indstillet på at medvirke til et godt tværfagligt samarbejde
 • er nysgerrig, ydmyg og lyttende i samarbejde med børnefamilier
 • er positiv og besidder evnen til at se muligheder i en hurtig og omskiftelig hverdag
 • er aktiv medskaber af det gode arbejdsmiljø
 • at du er en god rollemodel for organisationens kultur
 • har kørekørt
Vi kan tilbyde:
 • faglig og personlig udvikling
 • et godt fagligt fællesskab baseret på teamarbejde, åbenhed og dialog
 • mulighed for at være med til at præge fremtidens sundhedspleje
 • høj grad af tværfagligt samarbejde omkring sundhedsfremme og forebyggelse
 • struktureret faglig sparring med kolleger og ledelse
 • værdibaseret ledelse og at blive en del af en levende organisation i en stor kommune
Arbejdsstedets adresse:
Sundhedsområdet for børn og unge, Bodil Hjorts Vej 7, 9310 Vodskov.

Har du spørgsmål til stillingerne er du velkommen til at tage kontakt til leder af sundhedsområdet for børn og unge Susanne Henriksen, tlf. 99319264 eller stedfortræder Trine Troldborg, tlf. 25201416.

Løn og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og DSR

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest

Ansøgningsfrist: Torsdag den 20. februar 2020
Ansættelsessamtaler forventes afholdt: Onsdag 26. februar 2020.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.


Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Social og sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  20-02-2020