Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Arbejdstidsplanlægger/adm. medarbejder

VoksenBøgen søger arbejdstidsplanlægger/adm. medarbejder pr 1. maj 2020 eller snarest muligt 30 t. ugl.

Da VoksenBøgen oplever vækst i tilbuddet og har ambitioner om yderligere udvikling, har vi behov for at styrke vores administration med en driftig og professionel medarbejder, der kan løse både vores nuværende og fremtidige opgaver i forbindelse med arbejdstidsplanlægning, rekruttering og øvrige administrative opgaver. Vores team består i forvejen af en HK'er, en sekretær, en socialrådgiver, 2 VISO-specialister og 3 ledere. Vi har et godt samarbejde både internt og med vores center og øvrige samarbejdspartnere, og ønsker at tilknytte en arbejdstidsplanlægger og administrativ som vægter professionalisme og effektivitet, samtidig med at det gode samarbejde er i fokus.

Hvem er vi:
VoksenBøgen er et helhedstilbud, som er en del af tilbudsviften i Center for Social Indsatser. VoksenBøgen består dels af 4 bo afdelinger, administration, et dagfunktionstilbud som rummer beskæftigelse, aktivitetstilbud samt STU og en bostøtteafdeling. VoksenBøgen er således, en socialpædagogisk aktør med varierede opgaver inden for servicelovens 66.6, 82, 85, 104, 107, 108 samt lov om aktiv beskæftigelse 32.

Du kan se mere på www.VoksenBøgen.dk


Vi søger en medarbejder som:
- Kan arbejdstidsplanlægge og lønindberette for afdelingerne.
- Kan løse forskellige administrative opgaver som opstår i de forskellige afdelinger.
- Kan gennemføre rekrutteringsprocesser og fratrædelsesprocesser.
- Kan agere selvstændigt på forefaldende opgaver og inddrage/opsøge nye løsninger.
- Kan udregne leje og egenbetaling på boligerne på bostedet.
- Kan udarbejde betalingsaftaler.
- Kan trække statistikker i de forskellige fagsystemer, så som fravær, økonomi, belægning procent etc.

Rammer for jobbet
Arbejdsdagen foregår på Bodil Hjorths vej 7 alle hverdage i dagtimerne. Det er en forudsætning, du kan planlægge din egen dag hensigtsmæssigt og sammen med ledelsen udføre de ændringer i arbejdstidsplanlægningen og det administrative arbejde som kommer.

Vi forventer:
 • Du kender hviletidsbestemmelserne, lokalaftalerne og overenskomsterne for overvejende pædagoger og andre faggrupper. Du skal der foruden vide, hvor man søger oplysninger, hvis der er behov for det.
 • Kender Silkeborg Data.
 • At du er fagligt velfunderet, på skrift og i tale og har erfaring inden for området.
 • At du kan arbejde professionelt, loyalt og selvstændigt.
 • At du kan strukturere, planlægge og udføre din dag med det ansvar som gives dig.
 • At du handler ansvarligt og loyalt ud fra gældende vilkår og rammer.
 • At du er i stand til at se muligheder, når nye opgaver stilles.
Dine Kvalifikationer:
Vi søger bredt og vægter, at du har erfaring med, og kompetence til, at udføre de relevante opgaver og planlægge personalets arbejdstid i overensstemmelse med reglerne på området, forventningerne fra ledelsen og med fokus på kerneopgaven.
Vi tilbyder:
Vi tilbyder ansættelse på en dynamisk og udviklende arbejdsplads, hvor fokus på kerneopgaven, tværfagligt samarbejde internt som eksternt, fleksibilitet og professionalisme tegner vores tilgang til arbejdet. Vi arbejder konkret med Aalborg Kommunes og Familie- og Beskæftigelsesforvaltnings værdigrundlag og politikker som afsæt for den kultur, vi ønsker at fremme og specifikt arbejde med de mål og strategier, som løbende udmeldes. Stillingen er på 30 timer ugentligt, men kan på sigt øges til 37 timer pr. uge.
Der er i dag beskæftiget ca. 65 medarbejdere på VoksenBøgen.

Ønsker du nærmere oplysninger om institutionen og stillingerne, kan du kontakte VoksenBøgen, afdelingsleder Lene Lomborg på telefon 9931 6054 eller afdelingsleder Rikke Møller 99316287 ml. kl. 8-10 på hverdage.

Ansøgningsfrist d. 28. februar 2020
Udvælgelse og Indkaldelse til samtaler sker via mail i uge 10. Samtaler afholdes fredag den 20. marts 2020

Arbejdsstedets adresse
Bodil Hjorths vej 7
9310 Vodskov

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn og ansættelsesforhold efter gældende
overenskomst mellem KL og den fohandlingsberettiget organisation
Derudover ydes et funktionstillæg.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffeattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  28-02-2020