Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Teknisk Serviceleder

Teknisk serviceleder til Mellervangskolen.

Da vores teknisk serviceleder har fået nyt job i et andet arbejdsområde, søger vi en ny teknisk serviceleder pr. 1. april 2020.

Mellervangskolen:
Mellervangskolen er profilskole for kreativitet, innovation og entreprenørskab. Kreativitet og innovation er en naturlig del af vores mindset og en væsentlig del af hverdagen for alle alders- og personalegrupper. Det betyder, at vi i vores praksis arbejder på at skabe værdi enten for os selv eller for andre.

Mellervangskolen er en folkeskole med ca. 400 elever og 100 ansatte. Vi er en to-sporet skole fra 0.-9. klasse og to specialklasserækker for henholdsvis elever med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for sprog og kommunikation samt en kontakt-klasserække for børn med autisme.

Skolen er afdelingsopdelt, og der arbejdes med høj grad af selvledelse og ansvar i et forpligtende samarbejde i teamet inden for alle skolens faggrupper og afdelinger.
Mellervangskolens samlede personale har i fællesskab formuleret den fælles forståelse af kerneopgaven for alle ledere og ansatte på skolen. "Vores kerneopgave er at skabe et levende miljø for læring, kreativitet og trivsel, hvor børnene får redskaber til at arbejde innovativt og får mod på at begå sig i verden. Kerneopgaven er central i vores prioriteringer og valg i dagligdagen.

Om stillingen som teknisk serviceleder på Mellervangskolen:
Mellervangskolens tekniske serviceleder er leder af medarbejdere og har ledelsesansvaret for skolens serviceteam med 13 medarbejdere, som arbejder indenfor områderne teknisk service, vedligehold, rengøring, kantinen og servicering. Teamet består af såvel ordinært ansatte som medarbejdere i diverse jobfunktioner.

Teknisk serviceleder har som personaleleder ansvar for at arbejde med at fortsætte det gode arbejde med at samle teknisk servicemedarbejderne til et tværgående team. Herunder at give sparring til medarbejderne, arbejde bevidst med passende uddelegering og opfølgning på medarbejdernes opgaveløsning.

Teknisk serviceleder refererer til skolelederen og indgår som ligeværdig part i skolens ledelsesteam i arbejdet med at skabe den bedste skole for børnene og den bedste arbejdsplads for medarbejdere og ledere med udgangspunkt i den fælles kerneopgave. Dette arbejde foregår blandt andet gennem et forpligtende ledelsesarbejde med skolens vision, kerneopgavebeskrivelse og strategihus.

Teknisk serviceleder skal ud over de ledelsesmæssige opgaver indgå i skolens samlede projekter. Det betyder, at du skal være god til at samarbejde på tværs af skolens mange forskellige fagligheder.

Som teknisk serviceleder er du en vigtig ambassadør for Mellervangskolen. Dit ledelsesmæssige område er noget af det første brugere, forældre, elever og personale ser. Samtidig er dit arbejdsområde præget af samarbejde med alle på og omkring skolen. Derfor er det vigtigt, at du agerer som en god rollemodel med afsæt i skolens værdier og kerneopgave.
I en omskiftelig hverdag skal du være fleksibel, god til at omstille og prioriterer anderledes og handle derefter. Du skal kunne have mange bolde i luften uden at miste overblikket. Det er vigtig at du har en vilje og vedholdenhed for at vi lykkes.

Vi forventer at du:
 • Har lyst, vilje og evne til at være med til at stå i spidsen for Mellervangskolens videre udvikling med udgangspunkt i vores kerneopgave.
 • Har gode samarbejdsevner - og lederevner
 • Har eller er villig til at gennemføre en lederuddannelse.
 • Har gode kommunikative evner og kan kommunikere meningsskabende
 • Er teamspiller, tydelig, robust og engageret og tænker i helheder
 • Har flair for IT og kan bruge det i dit daglige arbejde
 • Har økonomisk indsigt og flair for økonomistyring
 • Kan fungere som projektleder med ansvar for at koordinere og strukturere arbejdet for både interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Er fleksibel og omstillingsparat i henhold til opgaver
 • Kan løfte opgaven som ansvarlig for og forstår daglig vedligehold af bygninger, lokaler og inventar
 • Kan løfte opgaven som ansvarlig for tekniske installationer (CTS system)
 • Har en faglig håndværksmæssig uddannelse
 • Kan bringe din faglighed i spil til gavn for skolens udvikling

Vi kan tilbyde:
 • Et tæt samarbejde i skolens ledelsesteam (Skoleleder, fire pædagogiske ledere samt teknisk serviceleder)
 • Et tæt samarbejde med engagerede kolleger, der brænder for kerneopgaven
 • Et godt kollegialt sammenhold i en organisation med mange medarbejdere, der værner om arbejdsmiljøet
 • En skole med en kreativ og innovativ tilgang
 • En afvekslende og spændende arbejdsplads med gode fysiske rammer

Som leder i Aalborg Kommunes skolevæsen forventer vi, at du enten har eller vil udvikle dig hen imod arbejdsværdierne, færdighederne og prioriteterne i Learning Pipeline http://www.nogetathavedeti.dk/#!blank/ss4hi

Yderligere informationer om skolen kan fås ved henvendelse til skoleleder Kristine Klitgaard Mikkelsen telefon 99824303 eller 31994303. Ansøgningsfrist søndag d. 23. februar, herefter vil der være 1. samtale d. 25. februar og 2. samtale 27. februar.

Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Forud for ansættelse i stillinger, hvor medarbejderen er i kontakt med børn og unge under 15 år indhentes straffe- og børneattest. Læs mere på http://www.aalborgkommune.dk/attest

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. CV, eksamensbeviser og udtalelser i begrænset omfang.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  23-02-2020