Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Assisterende leder til Behandlingscenter Hammer Bakker

Nu har du muligheden for at blive en del af et arbejdsfællesskab, hvor vi arbejder med at fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg. Vi har en vision om at skabe fremtidens velfærd ud fra værdierne nærvær, ansvarlighed og respekt.

Er du i stand til ledelsesmæssigt at understøtte netop dette i samarbejde med andre, ser vi frem til din ansøgning.

Lidt om din nye arbejdsplads

Fagcenter for Særlige Tilbud er organiseret i tre enheder: Bo- og Støttecenter, Behandlingscenter Hammer Bakker og Udviklingscenter Aalborg. Målgruppen i Fagcenter for Særlige Tilbud er: "mennesker med kognitive funktionsnedsættelser og psykiske lidelser, adfærdsforstyrrelser eller sociale problemer, som har behov for forskellige former for støtte til at klare hverdagslivet. I målgruppen er også personer med særlige uhensigtsmæssige, til tider udadreagerende eller selvskadende mestringsstrategier. Hertil personer med både behandlingsdomme, tilsynsdomme eller borgere i varetægtssurrogat."

Fagcenter for Særlige Tilbud arbejder tæt sammen med hele organisationen om kerneopgaven, og det er derfor vigtigt, at du kan se dig selv i dette samarbejde. I denne stilling vil dokumenteret ledelseserfaring være en fordel.

Der prioriteres høj faglighed blandt medarbejdere og ledere i form af løbende faglig opkvalificering og uddannelse - både internt og eksternt. Vi arbejder for, at alle i fagcentret samarbejder på tværs og arbejder ud fra samme faglige retning og målsætninger.

Vi søger en loyal, handlingsorienteret og involverende assisterende leder. En af dine opgaver bliver at motivere andre og se de mange menneskelige potentialer i hele organisationen. Dette kræver blandt andet, at du formår at involvere andre i dit arbejde – samtidig med, at du kan uddelegere og formidle opgaver til andre.

Stillingen som assisterende leder

Som assisterende leder knytter dine opgaver sig særligt til behandlingscentrets tre døgndækkede botilbud; GAIA, Brinken og Den Rette Opgang, der geografisk er placeret i Hammer Bakker, Vodskov.

Du vil, sammen med anden assisterende leder, få personaleledelse for ca. 45 socialfaglige medarbejdere med stor erfaring inden for målgruppen.

Som Assisterende leder på behandlingscentret indgår du i et team med nærmeste leder og en anden assisterende leder. I teamet samarbejdes der om at udvikle ledelsesfeltet på behandlingscentret. Derudover indgår du i det fælles team af assisterende ledere i Fagcenter for Særlige Tilbud. Der vil i 2020 være fælles lederuddannelse til hele lederteamet i Fagcenter for Særlige Tilbud.

Succeskriteriet som assisterende leder er, at du sammen med medarbejderne oversætter, hvordan kerneopgaven løses med høj kvalitet: At fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg. Det gør du ved at sætte en tydelig og systematisk ramme for selvstændige og handlekraftige teams, så de lykkes i opgaveløsningen. Du vil som assisterende leder sikre, at opgaveløsningen er i overensstemmelse med myndigheds bestilling.

Du skal også hjælpe med at understøtte vores gode arbejdsmiljø, hvor vi fagligt sparrer og er nysgerrige på hinandens praksis, så vi hele tiden udvikler os selv og hinanden.

Vi forventer, at du:
 • kan lede og motivere medarbejderne til at afprøve nye innovative tiltag i hverdagen.
 • kan give socialfaglig sparring til medarbejderne.
 • kan samarbejde på tværs både internt og eksternt.
 • har kendskab eller måske erfaring med målgruppen.
 • kan arbejde selvstændigt og tålmodigt med givne opgaver.
 • kan indgå i dialog om løsningsforslag og ikke være bange for at lære af sine fejl.
 • formår at oversætte visioner og strategi til hverdagssprog, som bliver til handlinger på behandlingscentret.
 • er velformuleret i tale og på skrift.
Du kan forvente en arbejdsplads, der har:
 • fokus på små og større udviklingspotentialer for de mennesker, vi er her for.
 • stor åbenhed overfor opgaveløsningen.
 • engagerede og fagligt dygtige medarbejdere.
 • kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere, samt sparring i tværgående strategiske netværk.
 • tværgående samarbejde med resten af Handicapafdelingen.
Ansættelsessamtale
Vi forventer at afholde første ansættelsessamtale fredag den 7. februar 2020.

Arbejdsstedets adresse:
Bodil Hjorths Vej 9, 9310 Vodskov.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte leder Lotte Nielsen på tlf. 31990865.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Vores forventninger til dig som leder:
I Ældre- og Handicapforvaltningen skal du som leder af medarbejdere leve op til følgende ledelseskompetencer: På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
vision2020.aalborg.dk
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  02-02-2020