Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

En pædagog til barselsvikariat på Børneinstitutionen Vokseværket

Nu er der en enestående chance for at få foden inden for døren i Aalborg Kommunes døgninstitution til søskende med behov for en længere anbringelse uden for hjemmet.

Vokseværket søger en uddannet pædagog til et barselsvikariat 37 timer ugentligt. Tiltrædelse hurtigst muligt eller senest 1. marts 2020.

Børneinstitutionen Vokseværket er en døgninstitution i Døgnspecialet – et opgavefællesskab i Center for Dag- og Døgntilbud under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Vokseværkets målgruppe er børn i alderen 3-18 (23) år med behov for døgnanbringelse uden for hjemmet - særligt målrettet søskendeanbringelser og sager, hvor der kan opleves massiv modstand fra forældre og netværk. Vokseværket samarbejder tæt med anbringende myndighed.

Målgruppen er karakteriseret ved, at det enkelte barn har været udsat for omsorgssvigt i hjemmet. Der ses ofte massive vanskeligheder i forhold til barnets kognitive og socioemotionelle udvikling.
Vokseværkets kerneydelse er at skabe en opvækst for det enkelte barn i en familielignende ramme, hvor der er fokus på trivsel og udvikling, og hvor der tages udgangspunkt i barnets individuelle støttebehov.
Børnene tilbydes omsorg, udviklingsstøttende samspil, stabilitet og tryghed i et professionelt, pædagogisk miljø, hvor det vægtes at skabe en ramme, som i videst muligt omfang ligner et normalt børne- og ungdomsliv.
På Vokseværket bor i dag 14 børn. Vokseværket kan have børn, der både er helt og delvist indskrevet, f.eks. hvis de er på efterskole eller i gang med en hjemgivelse.
Udviklingsmæssigt er børnene meget forskellige, hvilket stiller store krav til pædagogernes relationskompetence og evne til at strukturere dagligdagen med øje for både det enkelte barn og børnegruppen.

Det er en grundlæggende værdi på Vokseværket at skabe så familielignende rammer omkring børnenes opvækst som muligt. Vokseværket arbejder målrettet med inddragelse af børnene og deres forældre og ønsker at være et hjem, som tidligere anbragte børn kan vende tilbage til ved højtider og andre traditioner i løbet af året. Vokseværket arbejder også målrettet med at støtte op om børnenes skolegang, fritidsliv og venskaber.

Pædagoggruppen består af 10 pædagoger, to pædagogmedhjælpere, som arbejder i skiftende dag- og aftenvagter i to teams. Ud over pædagoggruppen har vi to nattevagter, en husassistent, en pedel, en sekretær, en afdelingsleder samt et vikarkorps. Vi modtager en pædagogstuderende hvert halve år.

Vi søger en medarbejder, som:
 • er uddannet pædagog med erfaring i målgruppen, hvor udadrettet adfærd og modstand kan fylde meget
 • har viden om udviklingspsykologi, tilknytningsteori, neuropædagogik/ neuropsykologi, traume og krisereaktioner hos børn
 • påtager sig et professionelt ansvar for kvaliteten af samspillet og relationen med barnet
 • har overblik og kan skabe ro omkring sig i uforudsigelige begivenheder
 • kan håndtere konflikter på en omsorgsfuld og fleksibel måde
 • har en refleksiv og nysgerrig tilgang til egen praksis og søger støtte til udvikling af egne kompetencer
 • har skriftlige kompetencer og formulerer sig i et anerkendende sprog. Der dokumenteres i fagsystemet SOFUS
 • er opsøgende og involverende i forhold til barnets forældre, netværk, børnehave, skole, dus mv.
 • kan arbejde hver anden weekend samt op til 4 aftenvagter på en uge
 • kan indgå i en uges koloni væk fra institutionen i sommerferien.
Vi tilbyder:
 • et job i en tværfaglig, dynamisk og udviklingsorienteret organisation
 • erfarne, dygtige og samarbejdsorienterede kolleger
 • et udfordrende og fagligt miljø, hvor kerneopgaven og børnene er i centrum
 • en udviklingsparat arbejdsplads, som omstiller sig efter tendenser i omverdenen
 • et læringsmiljø hvor praksis udsættes for refleksion og fælles dialog
 • en faglig orienteret og støttende ledelse.

Arbejdsstedets adresse
Beltoften 18, 9260 Gistrup

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Kørekort er et krav.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Maja Kronborg på mail onbo-fb@aalborg.dk eller tlf. 9931 3941.

Der forventes at blive afholdt ansættelsessamtaler den 28. januar 2020.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  22-01-2020