Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Netværksrådgivere til Specialgruppen – Børn og ungeområdetSpecialgruppen ønsker fortsat at styrke inddragelsen af barnets familie og netværk.
Derfor søges 2 netværksrådgivere på henholdsvis 37 timer/uge og 25 time/uge med tiltrædelse 01.03.2020.

I Aalborg Kommunes familiegrupper og Specialgruppe vægtes Børne- og ungepolitikken, udviklingsstrategien og arbejdet med indsatstrappen meget højt og der er storbevågenhed omkring arbejdet med børn, unge og familier i udsatte positioner.
Derfor arbejdes der systematisk med at inddrage barnets familie og netværk i hele
sagsforløbet og på alle indsatstrin.
Som netværksrådgiver bliver du en stor del af dette arbejde, hvor fokus sættes på
hvilke typer af foranstaltninger, der skal igangsættes og i hvilken rækkefølge. Du skal
gå foran i arbejdet med at udvikle og implementere netværkstanken og du skal bruge
løsningsfokuserede metoder som Signs of Safety.

Vi ønsker en medarbejdere der brænder for, at udvikle og tage ansvar for, at finde
løsninger der sikrer barnets trivsel og udvikling inden for familien og i netværket.

Vi forventer, at du har et udpræget ressource syn og tænker i et normaliseringsperspektiv således, at du kan engagere og motivere dine kollegaer
gennem oplæg på møder og sparring i det daglige. Vi ønsker netværksrådgivere som kan hjælpe os med at tænke ud af boksen og finde bæredygtige løsninger.

Vi forventer også, at du aktivt deltager i udvalgte sager sammen med dine kollegaer
ved fx at facilitere netværksmøder, afdække netværk og bidrage ved netværksanbringelser.

Dine opgaver vil bestå i, sammen med vores familieplejekonsulenter at godkende aflastningsfamilier jf. 84, afholde netværksmøder sammen med rådgiver, holde oplæg og andre spændende opgaver som måtte opstå.


Fakta om Specialgruppen for Børn og Unge:
 • Specialgruppen er forankret i Socialafdelingen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og er Aalborg Kommunes myndighedsafdeling vedrørende børn og voksne med funktionsnedsættelser
 • Specialgruppen arbejder målrettet ud fra temaerne i det fælles værdiggrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: professionalisme, fællesskab og udvikling
 • Specialgruppen består af socialrådgivere, ergoterapeuter, assistenter,
  teamledere og leder, og der er ca. 75 ansatte. Vores størrelse giver os gode
  muligheder for specialisering og fælles faglig udvikling, og vi vægter det
  tværfaglige samarbejde højt, såvel internt som eksternt
 • Arbejdet med vores målgruppe kræver psykisk robusthed, og vi lægger derfor
  vægt på, at alle trives godt og får den nødvendige hjælp og støtte
 • Specialgruppen er en arbejdsplads, der systematisk arbejder med faglig udvikling og læring

Vores forventninger til dig er:
 • Du er socialrådgiver eller har anden relevant bagrund, gerne erfaring fra myndighedsarbejde
 • Du har meget gerne relevant efteruddannelse
 • Du har erfaring med netværksarbejde og eller Signs of Safety
 • Du kan tilegne dig viden om teori- og metoder inden for familie- og
 • netværksinddragelse
 • Du har kendskab til lovgivningen på børne- og ungeområdet
 • Arbejder selvstændigt og systematisk
 • Er fleksibel og forberedt på at ingen dage er ens
 • Kan indgå i et forpligtigende og koordineret samarbejde med familier, kollegaer
 • og samarbejdspartnere og kan bevare roen i komplekse sager
 • Kan gå foran og være rollemodel i forandrings- og udviklingsprocesser
 • Har en anerkendende og imødekommende og respektfuld tilgang

Vi tilbyder:
 • Et stærkt, fagligt miljø med klare strategier og mål for arbejdet
 • Faglig sparring med den anden netværksrådgiver og ledelsen
 • Et godt kollegialt miljø i en meget erfaren og stabil medarbejdergruppe
 • Bistand fra jurister, økonomiske og socialfaglige konsulenter
 • En arbejdsplads i centrum af Aalborg, med gratis parkering
 • Mulighed for kompetenceudvikling
 • En arbejdsplads, hvor vi laver gode faglige løsninger og hjælper hinanden
 • En arbejdsplads med høj grad af medarbejder inddragelse

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Teamleder Sina Normann Kirkeby, Specialgruppen, Østerbro 42, 9000,
tlf: 99 31 56 40 / 25 20 56 40
Eller ved nuværende netværksrådgiver Helle Hougaard
tlf: 99 31 27 52 / 25 20 27 20

Ansøgningsfrist d.26.01.2020.
Samtalerne vil blive afholdt d. 30 og 31 januar.

Løn og ansættelsesvilkår
I forhold til gældende overenskomst på området samt forhåndsaftalen.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.


Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  26-01-2020