Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Autoriseret psykolog søges til Børnerådgivningen i Børne- og Ungerådgivningen 30 timer om ugen

Autoriseret psykolog søges til Børnerådgivningen i Børne- og Ungerådgivningen 30 timer om ugen fra 1. februar 2020.

Børnerådgivningen er organiseret i Center for Dag- og Døgntilbud under Socialafdelingen i Aalborg Kommune og er fysisk beliggende på Bisgårdsvej 12, 9200 Aalborg SV. Den 1. marts 2020 vil teamet flytte i Jernbanegade 23 i Aalborg centrum i en nyetableret Børne- og Ungerådgivning, hvor der er fem øvrige teams, som har differencerede målgrupper og deraf også differencerede opgaveløsninger.

I det nyetablerede Børne- og Ungerådgivningshus vil der være 15 psykologer, 5 pædagoger, 5 socialrådgivere og 1 assistent samt 1 afdelingsleder.

Børnerådgivningen vil fremadrettet bestå af tre psykologer. Børnerådgivningen er karakteriseret ved et højt fagligt niveau, hvor tid til kollegial sparring, fordybelse og udvikling prioriteres.

Målgruppen for Børnerådgivningen er hjemmeboende og anbragte børn i alderen op til 13 år og deres forældre/omsorgspersoner, hvor barnet:
 • Er traumatiseret på grund af fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb, eller har oplevet andre voldsomt traumatiserende hændelser.
 • Er opvæksttraumatiseret på grund af omsorgssvigt.
Hovedopgaven for psykologen er:
 • Ambulant behandling af børn med inddragelse af forældre/omsorgspersoner samt rådgivning af netværket.
 • Mundtlig og skriftlig formidling af traumets karakter.
Særlige kompetencer i forhold til opgaven:
 • Erfaring med behandlingsarbejde med børn.
 • Erfaring med udredning af børn.
 • Viden om/engagement i at arbejde med traumatiserede børn (opvæksttraumer, udviklingstraumer, enkeltstående traumer).
 • Erfaring med samarbejde med myndighedsområdet inden for børn og unge.
 • Gode samarbejdskompetencer.
 • Høj grad af struktur og overblik.
 • Gode kommunikative kompetencer såvel skriftligt som mundtligt.
Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads, hvor samarbejde og tid til faglig fordybelse prioriteres højt.
 • Mulighed for at være med i udvikling af traumebehandlingen.
 • Mulighed for psykologfaglig sparring.
 • Ekstern undervisning/supervision.
 • Gode og engagerede kollegaer, som vægter både det sociale og faglige fællesskab højt.
Yderligere information hos psykolog Laila Pedersen på tlf. 99 31 92 98/mail
laip-fb@aalborg.dk eller psykolog Henriette Ernst 99 31 92 85/mail heer-fb@aalborg.dk.

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen er omfattet af lokal løn. Øvrige løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfrist: torsdag den 12. december 2019.

Tiltrædelse: 1. februar 2020.

Samtaler: forventes afholdt tirsdag den 17. december 2019.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  12-12-2019