Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

ANGIV OVERSKRIFT HER

Dagtilbud Nordvest/Vodskov søger pædagog til barselsvikariat på 30 timer til Børnehaven Myretuen

Familie og beskæftigelsesforvaltningen, Dagtilbud Nordvest/Vodskov søger en pædagog til barselsvikariat i Børnehaven Myretuen på 30 timer med tiltrædelse 15/1 2019 eller snarest herefter. Dagtilbud Nordvest/Vodskov består af 11 institutioner. Hver institution har en pædagogisk leder. Dagtilbuddet indeholder forskellige institutionsformer: børnehaver, integrerede institutioner, og en specialgruppe der er omfattet af Lov om Social Service.
Vi arbejder med udgangspunkt i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens værdigrundlag og personalepolitik

Aalborg kommunes værdigrundlag

Aalborg kommunes personalepolitik
Myretuen er normeret til 75 børn med 10 ansatte, hvoraf vi har en fuldtidsstilling i køkkenet. Vi er en del af Dagtilbud Nordvest/Vodskov. Vi indgår i et forpligtende samarbejde med 11 andre institutioner. Vi har fælles pasning i sommerferien, samt jul og ved helligdage.

Vores hus består af 4 stuer og er organiseret således, at de 3 og 4 årige børn er blandet på tre stuer - Humlebierne, Guldsmedene og Mariehønsene. På den sidste stue - Græshopperne, er de ældste børn samlet det sidste år inden de skal starte i skole. Vi arbejder både stueopdelt og på tværs af huset.
I Myretuen har vi madordning for alle børn, som dækker alle måltider i løbet af dagen. Maden er delvis økologisk, varieret og følger Sundhedsstyrelsens kostråd.

Vores pædagogiske arbejde tilrettelægges ud fra de pædagogiske læreplaner. Det enkelte barn lærer og tilegner sig kompetencer og viden på forskellig vis - derfor har vi i vores arbejde, et særligt fokus på at give børnene mulighed for at møde så mange forskellige læringsmiljøer som muligt. Gennem voksenstyrede aktiviteter/projekter, daglige rutiner og leg.
En forudsætning for at kunne udvikle sig, er at føle sig anerkendt. Derfor er vores andet fokusområde inklusion - at alle har ret til en plads i fællesskabet. Vi arbejder derfor med at løfte børnenes sociale opmærksomhed i gruppen. Til at understøtte dette, arbejder vi ud fra ICDP og inddrager også Mary fondens Fri for mobberi.


Se yderligere information på institutionens hjemmeside:
Myretuens hjemmesideVi søger en pædagog der:
 • har en pædagogisk grunduddannelse og en bred pædagogfaglig viden, som du kan omsætte til praksis
 • har en høj faglighed med en grundlæggende lyst til stadig udvikling, har fokus på kerneopgaven og kan skabe og bevare overblikket, også i pressede situationer
 • Brænder for at udvikle sig fagligt og evner at reflektere over egen praksis sammen med sine kollegaer
 • har en anerkendende, positiv tilgang med en humoristisk sans, samt vægter og bidrager aktivt til et godt arbejdsmiljø og det gode forældresamarbejde
 • Kan se det enkelte barn og dets muligheder for deltagelse i børnefællesskaberne
 • Tager medansvar for at styrke børns mestringsevne og handlekompetencer
 • Kan arbejde i teams og alene
 • Bidrager til en positiv samarbejdskultur
 • Har kendskab til ICDP
 • prioriterer og finder en glæde i udeliv, natur og bevægelse og bruger det i dit pædagogiske virke
 • Kan arbejde tværfagligt og samarbejde med eksterne kollegaer
 • er mødestabil, fleksibel og omstillingsparat og kan arbejde indenfor hele børnehavens åbningstid (06.15-17.00 (16.45 om fredagen), samt aftenmøder.
Vi tilbyder
 • En børnegruppe hvor trivsel og læring i små læringsmiljøer er i fokus
 • En engageret forældregruppe
 • En personalegruppe med stort engagement og høj faglighed
 • En personalegruppe med fokus på det enkelte barns udviklingsmuligheder.
 • En personalegruppe, der ser faglig udvikling som en selvfølge
 • En personalegruppe, der ser et tæt forældresamarbejde som en nødvendighed for barnets udvikling.

Der indhentes straffe- og børneattest inden endelig ansættelse. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.
Ansøgnings frist 29/11 2019 kl. 12.00
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til pædagogisk leder
Annette Wittrup Christensen. Tlf.: 99823340 el. Witt-fb@aalborg.dk


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  29-11-2019