Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Rotationsvikar lærer

Jobrotation lærer
Rotationsvikar lærer


Lærer til rotationsvikariat Mou skole
Mou skole søger en læreruddannet rotationsvikar. Stillingen er på 25 timer og er tidsbegrænset fra 01.12.19 til ultimo februar 2020.

Som ansøger til dette job, skal du være berettiget til at blive ansat som rotationsvikar. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte dit jobcenter eller din A-kasse.

Stillingen indeholder faste timer i dansk i 7. klasse og dansk i 9. klasse. Der er desuden idrætstimer i indskolingen og i 9. klasse. Herudover vil der være vikartimer ad hoc.

Mou Skole er en skole med knap 170 elever og en DUS med 100 børn. Mou Skole ligge 20 øst for Aalborg midt i en smuk natur mellem hav, mose og fjord.
Skolens pædagogiske vision er at medvirke til at udvikle livsduelige mennesker i samarbejde med forældrene. Vi arbejder med afsæt i værdierne fællesskab, rummelighed, ansvar, imødekommenhed og positive forventninger. Mou Skoles indsatsområder i indeværende skoleår er den fortsatte udvikling af professionelle læringsfællesskaber, samt den røde tråd i elevernes personlige og sociale udvikling, herunder de gode overgange mellem afdelingerne.

Vi søger en kollega, der:
•Har gennemført en læreruddannelse med linjefag i dansk og idræt
•Er fagligt dygtig og ambitiøs på egne og børnenes vegne,
•Er imødekommende og positiv i sin tilgang til børn, forældre og kollegaer,
•Har en positiv tilgang til en inkluderende skole, og arbejder for at alle elever trives,
•Tager aktiv del i og bidrager til et velfungerende teamsamarbejde
•Har et godt humør og vil bidrage til et positivt arbejdsmiljø.
Har et inkluderende børnesyn

Yderligere information kan fås på skolens hjemmeside www.mou-skole.aula.dk eller ved henvendelse til skoleleder Kristine Kusk Schmelling 99824686 / 22747471.
Ansøgningsfrist 22.11. 19. Samtaler afholdes i uge 48

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er tidsbegrænset ansættelse som rotationsvikar. Sammen med din ansøgning bedes du medsende dokumentation for, at du opfylder betingelserne for at kunne ansættes som rotationsvikar. Dokumentationen får du ved henvendelse til enten din A-kasse eller dit Jobcenter.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Undervisning

  • Arbejdstid

    Deltid over 21 timer

  • Ansøgningsfrist

    22-11-2019