Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Økonomisk teamleder til Familiegruppe Sydvest

Hvis du har ambitionerne, har vi mulighederne, da vi søger en økonomisk teamleder med tiltrædelse 1. februar 2020.

Hvem er vi?
Socialafdelingens kerneopgave er at medvirke til, at de børn, unge og voksne, afdelingen
kommer i kontakt med, oplever en forandring og øger muligheden for at mestre eget liv.

Familiegrupperne i Socialafdelingen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg
Kommune tilbyder rådgivning og støtte til børn, unge og familier for at forebygge
sociale problemer. Herudover varetages en række almene serviceydelser, der også kan
have et forebyggende sigte samt tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der arbejdes ud fra servicelovens bestem-
melser og i tråd med Aalborg Kommunes Udviklingsstrategi for børn, unge og familier.
Udfordringen på myndighedsområdet er at sikre en høj faglig kvalitet og udvikling inden for den økonomiske ramme. Lederen af familiegruppen er ansvarlig for dette i et tæt samspil med den økonomiske teamleder og de faglige teamledere i gruppen. Du vil således blive en del af den lokale ledergruppe og få adgang til at samarbejde på tværs af familiegrupperne med de øvrige 4 økonomiske teamledere.

Vi arbejder ud fra et værdigrundlag, hvor professionalisme, fællesskab og udvikling er nøgleordene.

Opgaveprofil

Økonomi
 • Styre forbrug og budgettering af Børn og ungebudgettet via disponering og regnskab i AS 2007 og Prisme. Herunder samarbejde om regninger og disponeringer med familiegruppens sekretariatet og socialrådgiverne.
 • Have overblik over budget og forbrug på foranstaltninger og sammensætningen heraf.
 • Sikre kvalificeret opfølgning på budgettering og forbrug i samarbejde med øvrig ledelse.
 • Medvirke til arbejdstilrettelæggelse i familiegruppens sekretariat i samarbejde med øvrig ledelse og sekretariatet.
IT-systemer - DUBU - AS2007 - Prisme - Silkeborg Data.
Sammen med rådgiverne og DUBU superbrugere at være opsøgende og behjælpelig med at sørge for, at rådgivernes indberetninger af økonomi i DUBU og indberetningerne i AS2007/Prisme er korrekte og justeres løbende med de opståede ændringer.

Husansvar
Driftsansvarlig for forhold omkring Familiegruppens hus og lokalitet. Både praktiske forhold og styring af udgifter til husleje, forbrugsafgifter og indkøb til huset.
Den løbende kontakt til "udlejer", Borgmesterens forvaltning om vedligeholdelse, forbedringer med mere.

Profil
Uddannet økonom, HK kontoruddannet eller lignende uddannelse inden for økonomi og administration og har erfaring med og interesse for budgettering, regnskab og overordnet økonomistyring.
Har erfaring, flair og grundlæggende kendskab til IT og digitale systemer. Gerne med kendskab til Silkeborg Data, Prisme, AS 2007, DUBU og eDoc, og gerne med erfaring fra et lignende job i en kommune.
Du kan håndtere store arbejdsmængder. Du har vilje og evne til at tage et stort selvstændigt ansvar, er fagligt ambitiøs og tilpas grundig samt indstillet på at arbejde på at skabe forbedringer.

Ledelsesopgaven
Du indgår i Familiegruppens daglige ledelse og har ledelsesopgaverne, der relaterer sig til økonomistyring og udvikling af denne.

Du skal kunne indgå i samarbejde med medarbejderne om budgettering og regnskab i de konkrete opgaver og være behjælpelig med at sikre, at disse er korrekte.

Du skal endvidere på fællesmøder kunne orientere personalet om budgettet og være med til at bibringe rådgiverne og pædagogerne en yderligere indsigt og forståelse af økonomi.
Vil du bidrage til den vigtige opgave? Så søg endelig stillingen. Her vil du naturligt udvikle dig, når du dagligt sparrer med højt kvalificerede kolleger, møder spændende og udfordrende opgaver og får masser af erfaring.

Vi kan tilbyde
 • En interessant stilling midt i krydsfeltet mellem faglighed, serviceniveau og økonomistyring.
 • En del af et område i konstant udvikling og omlægning og med stor politisk bevågenhed, hvor faglig og personlig udviklet er et "must".
 • Gode muligheder for ledelsesmæssig sparring
 • Aalborg Kommunes lederuddannelse

Arbejdsstedets adresse
Familiegruppe Sydvest
Tingstedet 10
9230 Svenstrup J

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen besættes på overenskomstmæssige vilkår
Du kan læse mere om Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen på Aalborg Kommunes hjemmeside

Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte leder af Familiegruppe Sydvest Jesper Poulsen, tlf. 9931 3960.

Ansøgningsfristen er mandag den 9. december 2019.
Ansættelsessamtaler til stillingen forventes at foregå mandag den 16.12 2019.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  09-12-2019