Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Assisterende områdesygeplejerske til Hjemmesygeplejen Aalborg Kommune - område Sydvest

Brænder du for ledelse og for sygeplejen i kommunen? Kan du ledelse med hjertet, hvor medarbejderne bliver hørt, set og medinddraget? Står du på værdier, der kan give dig følgeskab? Og kan du stå fast, når der skal udøves ledelse, der kræver vedholdenhed og entusiasme? Så er dette måske drømmejobbet for dig?

I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. Vores vision er at skabe fremtidens velfærd præget af værdierne nærvær, ansvarlighed og respekt. I Hjemmesygeplejen Sydvest er vi ca 55 hjemmesygeplejersker, som arbejder i distrikter og klinikker. Vi har en velfunderet team-organisering i 4 dagvagtsteam og 1 aftenvagtteam. Vi har 3 mødesteder i henholdsvis Nibe, Skalborg og Svenstrup.

Vi er en stærk engageret og velfungerende medarbejdergruppe, som varetager det brede speciale med stor omhyggelighed og altid med sygepleje af høj kvalitet i fokus.

Vores forventninger til dig som assisterende områdesygeplejerske:

I Ældre- og Handicapforvaltningen skal du som assisterende områdesygeplejerske af medarbejdere leve op til følgende ledelseskompetencer: Vi har brug for en assisterende områdesygeplejerske, der:
 • har relevant lederuddannelse eller er villig til at tage en lederuddannelse
 • leder ud fra en anerkendende tilgang, og at din lederstil er karakteriseret som demokratisk, involverende og medengagerende
 • kan lede gennem andres kompetencer og give faglig sparring og feedback på komplekse problemstillinger med et udviklingsfokus på disse
 • kan omsætte strategiske målsætninger til dagligdags handlinger i tæt samarbejde med medarbejderne, så opgaverne opleves som meningsfulde
 • er en holdspiller, der får energi af at indgå i et team af ledere, som du evner at arbejde tæt sammen med
 • vægter personaleledelse, trivsel og et sundt arbejdsmiljø
 • har økonomisk sans og tør tænke innovativt i forhold til brug af velfærdsteknologi til løsning af kerneopgaven
 • er nytænkende og drives af at lede forbedringer i organisationen
Det er nu, du skal slå til, hvis du vil med på holdet! Et hold af sygeplejefaglige ledere, der arbejder top engageret og målrettet med både ledelse og udvikling af sygeplejen i hele Aalborg Kommune.

Sygeplejen i Aalborg Kommune er i en rivende udvikling, og i tiden frem kommer der til at ske en markant opgaveoverdragelse fra sekundær til primær sektor. Stadig flere og mere komplekse opgaver skal løses i patientens eget hjem eller på sygeplejeklinikker i tæt samarbejde med borgeren, deres pårørende og andre aktører i sundhedsvæsenet. En fantastisk spændende og meningsfyldt opgave, hvor sigtet er at gavne og sikre patientforløbene i et tværfagligt, samskabende og rehabiliterende set-up.

Du kommer til at indgå i et tæt ledelsessamarbejde med ledende områdesygeplejerske, den samlede sygeplejefaglige ledergruppe i Aalborg Kommune, sygeplejechef, hjemme- og plejehjemsledere mfl.

Arbejdsstedets adresse er: Bautastenen 3, 9230 Svenstrup.

Tiltrædelse: Stillingen ønskes tiltrådt den 1. januar 2020 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst mellem KL og forhandlingsberettigede organisation.
Forud for endelig ansættelse indhentes der straffeattest og reference.

Flere oplysninger om jobbet: Du er meget velkommen til at kontakte ledende områdesygeplejerske (per 1.1.2020) Mari-Ann Karup Haugaard på 9931 3995 - 2520 3995

Ansættelsessamtaler: Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 27. eller 28.11.2019

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere
Aalborg Kommune

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
Vision 2020.aalborg.dk
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  24-11-2019