Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Børnehaven Atlantis søger pædagog til fast stilling.


Dagtilbud Øst søger pædagog til en fast stilling på 37 timer ugentlig, med tilknytning til Børnehaven Atlantis. Ansættelse sker med tiltrædelse pr. 1.januar.

Børnehaven Atlantis er funktionsopdelt og normeret til 43 børn, som er fordelt på 3 basisgrupper, der hver har tilknyttet en primærpædagog. Vi støtter det enkelte barns trivsel, læring, dannelse og deltagelse i fællesskabet, bl.a. ved at alle børn deltager i relationsgrupper om formiddagen. Vi arbejder med udgangspunkt i ICDP og vægter tryghed, omsorg og nærvær højt i relationen.
Du skal være uddannet pædagog. Være engageret, initiativrig, i besiddelse af en psykisk robusthed og tage udgangspunkt i, at forældrene er uvurderligt betydningsfulde i samarbejdet. Kan du noget med musik, vil det være en fordel men ikke et krav.

Vi søger en pædagog:
•der kan etablere betydningsfulde relationer til børnene og deres forældre.
•der kan tage positiv ledelse af pædagogiske processer, kan begejstres sammen med børnene og vil inddrage deres perspektiver.
•der har høj faglighed og en særlig interesse i arbejde med de 3-6 årige børns trivsel, udvikling og læring.
•der har en ressourceorienteret og anerkendende tilgang i arbejdet med at skabe læringsmiljøer gennem hele dagen.
•der kan understøtte børnenes aktive deltagelse i børnefællesskaber, og som ser og handler på egne og kollegers muligheder, for at skabe eller ændre betingelser for børnenes deltagelsesmuligheder.
•der arbejder refleksivt, og gennem vidensdeling og feedback samarbejder med kollegaer og ledelse.
•der har gode kommunikative kompetencer, såvel mundtligt som skriftligt.

Vi kan tilbyde:
•en attraktiv arbejdsplads med engagerede kollegaer med høj faglighed.
•en arbejdsplads hvor trivsel, udvikling, læring og dannelse er nøgleord.
•en arbejdsplads hvor forskellighed og mangfoldighed ses og forstås som en ressource.
•sparring, refleksion og vidensdeling i forhold til den daglige pædagogiske praksis.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder Susanne Jensen på telefon 99 82 38 53.

Løn og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.

Der indhentes straffe- og børneattest inden endelig ansættelse.

Ansøgningsfrist torsdag d. 14. november. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 27. november.

Arbejdsstedets adresse
Venøsundvej 7, 9220 Aalborg øst

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. Eksamenspapire, CV samt udtalelser i begrænset omfang.
Det er kun ansøgninger, der er fremsendt via dette system, der kan komme i betragtning.Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Børn og unge

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    14-11-2019