Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Begivenhedsansættelse Tilsynspædagog

Vil du med på holdet? Og sammen med os arbejde med at gøre en forskel for børn i Private Pasningsordninger
Vi et forholdsvist nyt afsnit, Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning i Aalborg Kommune og søger en tilsynspædagog til en begivenhedsansættelse på 37 timer ugentligt - med tiltrædelse 24. februar 2020.

Dine opgaver som tilsynspædagog:
Tilsynet i Privat Pasning er sammenligneligt med tilsyn i kommunale tilbud, herunder i forhold til læring og læringsmiljøer. Ligeledes arbejder du med godkendelser og har herforuden til opgave at føre tilsyn hos private børnepassere med dette fokus. Du udfører tilsynet 4 gange årligt med udgangspunkt i eksisterende tilsynsgrundlag. I arbejdet som tilsynspædagog er din opgave endvidere at vejlede, give sparring og konkrete handleanvisninger ud fra de lovgivningsmæssige rammer.

Vi forventer, at du:
 • har kendskab til børns udvikling 0-2 år og besidder voksenpædagogisk erfaring
 • har forståelse for, at privat børnepasning er selvstændigt erhverv og at du som tilsynspædagog varetager en myndighedsfunktion i forhold til dette
 • bevæger dig selvstændigt og med lethed i spændingsfeltet mellem at arbejde ud fra en anerkendende tilgang omkring konkret pædagogisk sparring og vejledning, og agerer samtidig myndighed
 • kan omsætte konkret vejledning til handlingsorienterede og præcise skriftlige beskrivelser i tilsynsmaterialet
 • er indstillet på, at du i tilsynspraksis er alene, hvorfor sparring og modtagelighed for kritik med et udviklingssigte, står centralt

  Vi tilbyder:
 • et nyt afsnit med ny medarbejderstab, der arbejder sammen om at skabe en god arbejdsplads
 • et fagligt refleksionsrum sammen med det øvrige team
 • et arbejde, hvor faglige dialoger omkring børnenes dannelse, trivsel, læring og udvikling er i fokus
 • fleksibilitet i arbejdet samt mulighed for relevant efteruddannelse i forhold til opgaverne
 • en arbejdsplads med mulighed for faglig og personlig udvikling. Da det er et nyoprettet afsnit, er der mulighed for at bidrage til form, indhold og proces i forhold til arbejdsgange, metoder og kultur i tilblivelse af ny arbejdsplads

De private pasningsordninger administreres efter Dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelser samt Dagtilbudslovens særlige Afsnit V: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=202833

Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning har lokaler på adressen Lyøgade 10-12 9000 Aalborg. En stor del af arbejdstiden foregår rundt omkring i kommunen i forbindelse med tilsynsopgaver, hvorfor egen bil og kørekort er et krav, og der kan forventes meget tjenestekørsel i stillingen. Der prioriteres dog kørsel i afsnittets elbiler. På nuværende tidspunkt består staben af medarbejdere af 12 kvinder og 5 mænd og vi opfordrer både m/k til at ansøge om den ledige stilling.
Stillingen er omfattet af lokal løn. Grundløn 27 + 7 trin. Øvrige ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og FOA – Fag og Arbejde.

For yderligere oplysninger kontakt Afsnitsleder Dorte Alrø tlf. 61917171
eller Teamleder Linda Katja Jensen tlf. 61917172 .
Der indhentes straffe- og børneattest inden endelig ansættelse.

Ansøgningsfrist fredag den 29.11.2019 og ansættelsessamtaler afvikles den 04.12.2019.
Evt. 2. samtaler 11.12.2019.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  29-11-2019