Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Assisterende leder søges til Fagcenter for Socialpsykiatri område Vest

Assisterende leder søges

Til Fagcenter for Socialpsykiatri i Aalborg kommunes Ældre- og Handicapforvaltning, Rehabiliterende Botilbud område Vest.

Da vores assisterende leder har fået anden ansættelse i eget fagcenter, søger Fagcenter for socialpsykiatri en assisterende leder til område Vest. Dette pr 1. februar 2020. Området består af botilbuddet Skydebanevej, botilbuddet Ryesgade, botilbuddet Vendelbogade og aften/weekend bostøtte. Området rummer ca 45 medarbejdere. Alle 3 botilbud er døgndækkede, og rummer borgere typisk med en psykiatrisk diagnose. Boligerne visiteres efter almennyttig boliglov 105, samt servicelovens 85. Bostøtte teamet dækker alle ugens dage, hele året og hele kommunen.

Som assisterende leder i Fagcenter for Socialpsykiatri bliver du en del af en ledergruppe på ledere, assisterende ledere samt en fagcenterchef. Endvidere indgår du i den samlede lederkæde i Handicapafdelingen, hvor vi kontinuerligt arbejder på tværs, når det giver mening.

Kerneopgaven i handicapafdelingen er formuleret som: "Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgeren og dennes netværk". Konkret arbejder vi med at rumme borgernes skiftende behov, og sikre en meningsfuld hverdag, hvor borgeren gennemgår en målrettet individuel udvikling af personlige og sociale kompetencer. Vi arbejder rehabiliterende og støtter borgeren i at håndtere og overvinde sindslidelsen helt eller delvist. Som assisterende leder skal du på coachende vis bringe medarbejdernes faglige viden og erfaring i spil, så de er med til at bevæge tilbud og opgaveløsning i den beskrevne retning.

Dine opgaver i stillingen:
 • Medvirke til at målene for det rehabiliterende arbejde med kerneopgaven efterleves.
 • Tage ansvar for et sundt arbejdsmiljø i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne.
 • Støtte og vejlede medarbejdere i deres faglige arbejde. Herunder afholdelse MUS/GRUS.
 • Tovholder på mødeaktivitet, Team – og P møder.
 • Aktivt samarbejde om opgaveløsningen i et samlet fagcenter.
 • I samarbejde med lederen af området at koordinere opgavevaretagelsen i området, og som udgangspunkt varetager den daglige personaleledelse i botilbuddene og bostøtte teamet.
 • Som assisterende leder er du en stor del af at omsætte strategi til praksis. Dvs ledelse på det operationelle og taktiske plan.
 • Deltage i lokalt medarbejderudvalg.
Ressourcerne på tilbuddet skal anvendes optimalt, og herunder skal du bl.a i samarbejde med leder varetage opgaver omk.:
 • Daglig planlægning. Dels vagtplanlægning i samarbejde med vagtplanlæggere, og dels fagligt i de enkelte teams på de forskellige matrikler.
 • Samarbejde om at sikre effektiv drift ud fra en økonomisk forståelse, med øje for at løfte en fælles økonomi.
 • Facilitere og sætte ramme for udvikling af dokumentationsredskaber i CURA.
 • Orientere og inddrage medarbejdere så kontinuitet og udvikling tilgodeses.
 • Inddrage Interne og eksterne samarbejder vedr. borgerne.
 • Øvrige faglige og økonomiske forhold.
Forventninger til dig som assisterende leder
Vi forventer, at du:
 • Løser opgaver med et systemisk kendskab og med øje for Aalborg kommunes personalepolitik.
 • Har et stærkt fagligt fundament, hvor social/psykiatrierfaring er en fordel.
 • Tør handle på "det der giver mening".
 • Har forståelse for krydspresset i offentlig ledelse, herunder mekanismerne i en politisk styret organisation, hvilket sætter rammen for dit arbejde.
 • Kan afgive ejerskab af beslutninger.
 • Er tydelig, transparent og nærværende i din ledelsestil, også selvom du ikke altid kan være fysisk tilstede.
 • Er god til at sætte retning og kommunikere den.
 • Ser konflikter som et afsæt for udvikling og går forrest i at skabe et miljø hvor forskelligheder sættes i spil.
 • Har en lederuddannelse, eller er villig til at påbegynde uddannelse.
Vi tilbyder
 • Et spændende og udfordrende job med store udviklingsmuligheder – både fagligt og personligt
 • Engagerede og dedikerede medarbejdere og kollegaer
 • Gensidig sparring om succes og udfordringer
 • Dynamiske arbejdspladser, der altid er i udvikling
 • Systematiseret lederevaluering, som følges op af en ledersamtale og munder ud i en lederaftale til understøttelse af din udvikling som leder.
 • Lederuddannelse
 • En arbejdsplads præget af fleksibilitet og frihed i opgaveløsningen
I Ældre- og Handicapforvaltningen skal du som leder af medarbejdere leve op til følgende ledelseskompetencer: På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik
Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
vision2020.aalborg.dk
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Arbejdsstedets adresse
Du vil få et kontor på Botilbuddet Ryesgade 50, men må påregne at være på andre matrikler en stor del af tiden.

Samtaler
Vi forventer at afholde samtaler d. 12.12.19

Vil du vide mere.
Information om stillingen kan fås ved telefonisk kt til Jytte Olesen i tidsrummet kl 12-13 d. 8, 15 og 22/11 på tlf 25203686

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter gældende overenskomst mellem KL og forhandlingsberettigede organisation. Der indhentes straffeattest inden endelig ansættelse.
Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  01-12-2019