Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Assisterende plejehjemsleder til Tornhøjhaven

Tornhøjhaven har været i drift siden 1. juni 2018, og er Aalborg Kommunes nyeste plejehjem for borgere med demens.

Plejehjemmet er bygget med tanken om at være et godt sted at leve for mennesker med demens.

Tornhøjhaven er opdelt i 3 teams med hver 12 gerontopsykiatriske beboere samt 2 teams med hver 18 demente beboere. Der arbejdes aktuelt med at skabe hjemlighed i de 12 boenheder, hvor der bor 72 beboere inkl. 6 midlertidige pladser. Tornhøjhaven rummer desuden et spændende torve- og havemiljø.

Tornhøjhaven har ca. 110 ansatte og repræsenterer tværfaglighed; Vi er både pædagoger, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, kropsterapeut, aktivitetsmedarbejdere, husassistenter m.fl. Der er brug for alle til at sikre det gode liv for vores beboere.

Som assisterende plejehjemsleder kommer du til at indgå i et ledelsesteam bestående af plejehjemsleder og to assisterende plejehjemsledere – hvor du bliver den ene. Dette ledelsesteam vil være en grundstenen på plejehjemmet. Det prioriteres meget højt at arbejde for at blive et stærkt team i løbet af det næste år. Derfor går vi hurtigst muligt i gang med en proces herom. Dermed har ledelsesteamet mulighed for at sætte et fælles og individuelt præg på arbejdet.

Stillingen er primært knyttet op på 3 teams med 12 gerontopsykiatriske beboere. Den anden assisterende plejehjemsleder har primært tilknytning til de 2 teams med demente beboere.

Vagtplanlægningsdelen varetages af en planlægger, men ledelsesansvaret ligger primært hos dig sammen med plejehjemslederen.

Lederstillingen på Tornhøjhaven stiller krav om, at du kan være på en arbejdsplads, hvor hverdagen kan være hektisk og knap så struktureret. Det forventes, at du kan være med til at skabe struktur, stabilitet, processer og ikke mindst arbejde med det tværorganisatoriske.

Vi vægter dialogen både i arbejdsfællesskabet men også i forhold til vores pårørende. Det sikrer vi ved at indarbejde en kontaktpersonordning omkring vores beboere. Denne opgave er også afhængig af din ledelsesmæssige tilstedeværelse. Kontaktpersonordningen fremmer og støtter samarbejdet og kommunikationen omkring alle opgaver i teamet – herunder også pårørendesamarbejdets betydning. Samarbejdet med Tornhøjhavens engageret beboer- og pårørenderåd vægtes derfor også højt.

I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. Vores vision er at skabe fremtidens velfærd præget af værdierne nærvær, ansvarlighed og respekt.
Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads:
 • Antal ledige stillinger: 1
 • Forventet ansættelsesdato: 01.01.2020

Dine kerneopgaver og rammerne for opgaveløsningen vil være:
 • Tilstedeværelse og tydelighed i hverdagen i de 3 teams.
 • Personaleledelsesopgaver: Nærværende, anerkendende og motiverende opmærksomhed til medarbejderne. Fokus på udnyttelse og højnelse af den enkeltes kompetencer.
 • Styrke faglighed og udviklingen: Ledelsesmæssig opbakning/tilstedeværelse i triageringsarbejdet, refleksionsmøder med demenssygeplejersker, pårørendesamtaler osv.
 • Forestå introduktionsforløb af nye medarbejdere – herunder de administrative opgaver
 • Have overblik over hvilke kompetencer medarbejderne har, og hvor vi skal udvikle/uddanne - herunder også i forbindelse med rekruttering af nyt personale.
 • Forestå medarbejder-/teamudviklingssamtaler
 • Forestå diverse fraværssamtaler jf. 1-5-15 ordningen
 • Være med til opbygning af stærke teams og deltage på teammøder
 • Håndtering af systemer (sammen med ressourcepersoner): Telefoner, GPS, kald, iPads m.m.
 • Diverse opgaver i forhold til beboernes indflytning – herunder forestå indflytningssamtaler og opfølgning i samarbejde med medarbejdere.
 • Vagtplanlægningen varetages af en planlægger, hvor det daglige ledelsesansvar ligger hos dig. Erfaring med overenskomstregler og aftaler samt kendskab til SD vil være et stort plus.
 • Sikre dokumentationen, så den overholder de dokumentationsregler og tilsynsregler vi arbejder under. Kendskab til dokumentationssystemet Cura vil være en fordel.
 • Være med til at sikre implementering af nyt projekt om systematisk risikovurdering.

Vores forventninger til dig som leder:

I Ældre- og Handicapforvaltningen skal du som leder af medarbejdere leve op til følgende ledelseskompetencer:
Faglige kompetencer:
 • Social- og/eller pleje- og sundhedsfaglig baggrund.
 • Ledelseserfaring.
 • Ledelse af forskellige faggrupper.
 • Vant til at arbejde tværorganisatorisk og ser værdien i det.
 • At du har øje for værdien i velfungerende medarbejderteams, og at du kan opdyrke dette.
 • At du har øje for udvikling og anvendelse af personalets kompetencer i en anerkendende tilgang.
 • Du ser forandringsledelse som et vilkår og en mulighed.
 • At du kan skabe struktur og rytme i de 3 teams både på kort og langt sigt

Personlige kompetencer:
 • Du har god erfaring, og du har prøvet at stå i modvind.
 • Du har god selvindsigt og selvforståelse.
 • Du brænder for at arbejde med at udvikle på mennesker og se potentialer heri.
 • Du kan kommunikere ledelsesmæssige beslutninger, med afsæt i ledelsesteamets beslutninger, så ledelsesarbejdet på Tornhøjhaven fremstår sammenhængende og tydeligt.
 • Du har god dømmekraft og mod til at tage ansvar.
 • Du er selvstændig og samarbejdsvillig.
 • Du er god til at holde mange bolde i luften.
 • Du har af natur et positivt livssyn.

Vi kan tilbyde:
 • Et spændende demensplejehjem med behov for ledelsesansvar af fagligt kompetente medarbejdere
 • Mulighed for at blive en del af et stærkt ledelsesteam.
 • Et demensplejehjem der stadig er under opbygning.
 • Udfordrende ledelsesopgaver/ansvar.
 • Personlige udviklingsmuligheder.
 • Et arbejdsområde, hvor du får brug for dine kommunikative egenskaber og din faglighed.

Arbejdsstedets adresse

Tornhøjvej 6, 9220 Aalborg Ø

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte plejehjemsleder Tina Lundquist Christensen på tlf. +45 25 20 66 38.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 25. november 2019.
Forud for samtalen vil du blive bedt om at udfylde en personprofiltest.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
vision2020.aalborg.dk
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Send ansøgning

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  19-11-2019