Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Bygherre til styring af vandprojekter i Aalborg Forsyning

Til Aalborg Forsyning, Vanddivisionen søges en engageret projektleder, der har lyst og energi til at arbejde med vandprojekter, sekundært kloakprojekter, og være bindeled mellem Vanddivisionens interne og eksterne parter. Du vil blive ansat i teamet "Byggestyring og koordinering", som varetager bygherrefunktionen for såvel vand- som kloakprojekter. Du skal primært arbejde med byggestyring af vandprojekter.

Distributions hovedopgave ligger i fornyelse, nyanlæg og drift af vores vand- og kloaksystem samt planlægningen af de mange vand- og kloakprojekter, som vi hvert år udfører rundt om i Aalborg Kommune.

Aalborg Forsyning, VAND er et moderne forsyningsselskab, der bl.a. dækker hele det tekniske vandkredsløb fra udpegning af kildepladser til udledning i Limfjorden. Vanddivisionen sørger hver dag for, at en stor del af Aalborg Kommunes borgere og virksomheder har adgang til rent drikkevand fra områdets effektive vandværker, og har mulighed for at aflevere det igen som spildevand på kommunens to renseanlæg via et tidssvarende og robust distributionsnet.

Er du uddannet ingeniør eller lignende? Interesserer du dig for ovenstående og har du lyst til at være en del af Byggestyring og Koordinering og arbejde med følgende opgaver? Så kan det være netop dig, vi søger.

Stillingens indhold
 • Projektledelse og projektstyring samt udbud og tilsyn af vandprojekter inden for byggemodninger, renoveringsprojekter, nyanlæg, enkelttilslutninger, sprinklerstik m.v.
 • Fokus på overholdelse af tidsplaner og budgetter
 • Samarbejde og koordinering med eksterne entreprenører, rådgivende ingeniører samt vores egen driftsorganisation.
 • Deltagelse i byggemøder som bygherre samt varetage beslutningskompetencen på de projekter, hvor du er bygherre
 • Deltage i den langsigtede planlægning og prioritering af de årlige anlægsaktiviteter inden for vandområdet
 • Administration i henhold til vandregulativet, herunder kommunikation med private bygherrer ifm. nye tilslutninger
 • Udviklingsarbejde vedr. optimering af arbejdsprocesser samt forankring af arbejdsprocesserne i fagbog for Vand

Dine kvalifikationer
Vi lægger vægt på, at det, vi beskæftiger os med, er visionært, robust og fungerer i praksis. Derfor søger vi en person, som også evner at omsætte visionerne til praktiske resultater.
Vi er underlagt vandsektorlovens krav om økonomisk optimering, hvilket gør det nødvendigt, at vores nye kollega også har en udpræget økonomisk sans og agerer innovativt i tilgangen til fagområdet.

Vi forestiller os, at du:
 • Er uddannet ingeniør eller lignende
 • Har arbejdet i vand- og/eller kloakbranchen i flere år
 • Har kendskab og erfaring med en eller flere af følgende projekttyper:
  • Projektering og udførelse af vand- og/eller kloakanlæg
  • Projektledelse og tilsyn, herunder at du er vant til at begå dig på en byggeplads
 • Har arbejdsrelevant erfaring med samspillet mellem tekniske, juridiske og økonomiske forhold
 • Har forståelse / indsigt i vandhygiejne, herunder dokumenteret drikkevandssikkerhed
 • Kan lide andre mennesker, vægter samarbejde, og er en holdspiller
 • Har gode formidlingsevner, både mundtligt og skriftligt.

Ansættelsesforhold
Vi tilbyder en 37 timers arbejdsuge med løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsestidspunktet er den 1. februar 2020 eller efter nærmere aftale.

Du vil blive placeret i Aalborg Forsyning, VANDs Distributionsafdeling, pt. placeret på Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. Du er velkommen til at kontakte Afsnitsleder Jan Laursen på tlf. 2715 0101, hvis du vil vide mere om stillingen.

Ansøgningsfristen er 1. december 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt efterfølgende.

Om os
Aalborg Forsyning, VAND er forankret i Aalborg Vand Holding A/S, der ejer og driver 4 datterselskaber; herunder Aalborg Vand A/S, der leverer ca. 6,6 mio. m3 rent drikkevand om året til ca. 113.000 forbrugere. Aalborg Vand A/S er certificeret efter ISO 22000 omhandlende fødevaresikkerhed. Aalborg Kloak A/S transporterer og renser spildevand for ca. 225.000 personer samt fra virksomheder i Aalborg og Rebild Kommune.

I vores løsning af opgaver samarbejder vi med offentlige myndigheder, universitet, private firmaer og brancheorganisationer som f.eks. DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening).

Vores løsninger skal være robuste og holde i 100 år, hvorfor vi arbejder med langsigtede visioner, der fortæller om mission, mål og strategier. Vi fokuserer både på det interne og eksterne miljø og på udviklingen af nye løsninger og tiltag.
Du kan læse mere om os på www.aalborgforsyning.dk


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  01-12-2019