Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Kvalitetskoordinator til Plejeboligfunktionen i Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune

Vil du være med til at sikre, at udvikling og læring bliver bærende elementer i kulturen, og brænder du for at koble viden på tværs af en stor organisation, hvor ambitionen er at lykkes i fællesskab?

Organisationen du træder ind i

I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. Vores vision er at skabe fremtidens velfærd præget af værdierne nærvær, ansvarlighed og respekt. Plejeboligfunktionen udgør sammen med Ældre- og Sundhedssekretariatet, Frit Valg, Sygeplejen og Træning og Aktivitet kommunens Ældre- og Sundhedsafdeling.

Plejeboligfunktionen udgøres af 36 plejehjem samt Videnscenter for Demens, og der arbejder 1.800 engagerede og kompetente medarbejdere, som hver dag skaber velfærd for en stor gruppe af Aalborg Kommunes borgere. Plejeboligfunktionen ledes af et chefteam bestående af plejeboligchefen og to assisterende chefer for hhv. kvalitet og læring samt økonomi og administration.

Tiltrædelse

Stillingen ønskes tiltrådt den 1. januar 2020.

Du kommer til at stå med

Som kvalitetskoordinator skal du understøtte Plejeboligfunktionens chefteam, og særligt den assisterende plejeboligchef for kvalitet og læring, i arbejdet med at opbygge kapacitet i Plejeboligfunktionen til løbende at arbejde med forbedringer og læring lokalt.

Du er chefteamets forlængede arm i implementering af nye tiltag og tværgående projekter, og du vil både selv skulle undervise samt indtage en faciliterende rolle ift. at understøtte lokale læringsaktiviteter og forankring af nye tiltag. Vi lykkes med rigtig mange ting, men vi er en stor organisation, og din rolle vil være at koble viden og læring på tværs. Dit arbejdsfelt vil primært være ude på vores plejehjem, i vores Videnscenter for Demens, og hvor det giver mening på tværs af funktionerne i Ældre og Sundhed.

Et væsentligt fokusområde bliver et styrket pårørendesamarbejde, og din opgave er, i tæt samarbejde med Plejeboligfunktionens chefteam og plejehjemsledere, at være drivkraft for, at der tales et fælles fagligt sprog og opnås en fælles tilgang i forhold til pårørendesamarbejdet. Du skal blandt andet være med til at understøtte, at ledere og medarbejdere på plejehjemmene er fagligt klædt på til pårørendesamarbejdet.

Herudover er der i stillingen som kvalitetskoordinator også tiltænkt følgende:
 • Hotline for pårørende og beboere med faste telefontider
 • Medvirken ved samtaler mellem ledere og pårørende/ beboere, hvor dette som følge af situationen vurderes nødvendigt
 • Registrering af interne og eksterne klager på plejehjem
 • Audit på gentagne klagehenvendelser
 • Identifikation af kvalitets - og forbedringstiltag
 • Medvirken ved opfølgning på tilsyn

Du vil referere til chefteamet i Plejeboligfunktionen.

Du kommer med

Du har en uddannelse på kandidatniveau eller en sundhedsfaglig uddannelse med overbygning. Det er ikke så vigtigt for os, hvilken titel der står på dit eksamensbevis. Vi lægger derimod stor vægt på, at vores kommende kvalitetskoordinator har følgende

Faglige kvalifikationer:
 • Erfaring med at arbejde med kvalitetsforbedringer i praksis
 • Er rutineret i at lede og understøtte processer og forbedringsarbejde
 • Er metodestærk og har flair for at arbejde systematisk med forbedringer i praksis.

Personlige kvalifikationer:
 • Som person er du lyttende, imødekommende og anerkendende i din grundlæggende tilgang
 • Du kan skabe følgeskab blandt fx pårørende, plejehjemsledere samt medarbejdere
 • Du tænker naturligt i helheder og har et stort samarbejdsgen
 • Er en god kommunikatør og formidler – både i tale og på skrift

Arbejdsstedets adresse

Storemosevej 19, 9310 Vodskov

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte plejeboligchef Carsten Johansen på tlf. +45 31 99 74 60.

Samtaler

Vi forventer 2 samtalerunder.

Forud for 1. ansættelsessamtale vil du blive bedt om at udfylde en personprofiltest.
1. samtalerunde forventes afholdt tirsdag den 19. november 2019

Ved 2. ansættelsessamtale vil du blive stillet en forberedelsesopgave.
2. samtalerunde forventes afholdt onsdag den 27. november 2019.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling

vision2020.aalborg.dk
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Se evt. også filmen om Ældre- og Sundheds initiativ På Sporet på:
https://vimeo.com/maydayfilmgodkend/review/310528941/263c44b20a

Send ansøgning

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  13-11-2019