Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Barselsvikar søges til ny ordblinde- og talblindeindsats ved PPR Aalborg


PPR Aalborg søger pr. 1. januar 2020 1 konsulent til indsats til alle ordblinde elever i skolevæsenet.

Indsatsen består af et intensivt undervisningsforløb, når barnet er testet ordblind eller talblind efterfulgt af opfølgningsaktiviteter i resten af barnets skoletid. Derudover afholdes der diverse aktiviteter for forældre og skolernes medarbejdere. Alle aktiviteter foregår på hold rundt om i kommunen. Derfor kaldes indsatsen i daglig tale Den Mobile Indsats (DMI).

For at sikre en sammenhængende indsats for eleverne løfter DMI sine opgaver i et tæt samspil med indsatser ved skolernes læsevejledere og matematikvejledere, samt med Ung Aalborgs GROW-forløb.

De fire konsulenter i teamet har deres kontor på Seminarieskolen, Mylius Erichsens Vej 127, 9210 Aalborg. Denne fysiske placering giver gode muligheder for løbende praksisudvikling sammen med elever og medarbejdere på Seminarieskolen, samt et fagligt samspil med UCN.

Vi søger en medarbejder som har stor viden om ordblindhed, samt erfaring med undervisning af børn. Derudover skal du have lyst til at være en del af teamet omkring DMI.

Der vil være brug for en række kompetencer i det samlede DMI-team. Du bedes i din ansøgning beskrive dine kompetencer indenfor et eller flere af følgende områder. Du må også meget gerne angive, hvor du har dine særlige styrker og interesser:
 • Ordblindeundervisning
 • Skriftsproglige vanskeligheder hos elever med specialpædagogiske behov
 • Ordblindhed og fremmedsprog
 • Kvalificerende læse-/skriveteknologi
 • Mental sundhed
 • Vejledningskompetencer

  Læs mere om DMI:
  Politisk sagsfremstilling
  Grafik over ordblindeindsatsen

  Læs mere om PPR og Skoleforvaltningen:
PPR Aalborg
Mød Skoleforvaltningen

Løn og ansættelsesvilkår:

Vikariatet er på 32 timer og det forventes du kan tiltræde pr. 1. januar 2020.

Du vil blive ansat som skolekonsulent med et forventet lønniveau på ca. 450.000 kr. eksklusiv pension (37 timer). Endelig lønindplacering sker efter individuel forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgning og yderligere oplysninger:
Ansøgningen skal vedlægges kopi af komplet eksamensbevis og eventuelt udtalelser.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 13. november 2019
Ansættelsessamtaler: Onsdag den 20. november 2019

Forud for endelig ansættelse i stillinger, hvor medarbejdere er i kontakt med børn og unge under 15 år, indhentes der børne- og straffeattest.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til PPR-afsnitsleder Jan Hjorth T: 93520275 M: jhjo-skole@aalborg.dk

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  13-11-2019