Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Leder til Fagcenter for Autisme og ADHD - Gennem Bakkerne 23, Vodskov

Fra 1/11-2019

Du må være den, vi gerne vil samarbejde med fordi du trives ved at sætte retning, motivere til følgeskab og mestrer at skabe rammen for strategisk udvikling.

Derfor glæder vi os til at byde dig velkommen i Fagcenter for Autisme og ADHD, afdelingen Gennem Bakkerne 23, som er et tilbud til 36 unge og voksne mennesker med stort støttebehov, forankret i forsinket udvikling og autismens affødte problematikker
Den daglige ledelse forestås af 2 assisterende ledere, der sammen med ca. 125 medarbejdere har fokus på målrettet faglig udvikling og Ældre- og Handicapforvaltningens kerneopgave: "Vi fremmer borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk".

Fagcenter for Autisme og ADHD er en del af Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.
Vores vision er at skabe fremtidens velfærd og for at kunne løse denne opgave, sætter vi ambitiøse mål og arbejder efter de fire strategiske pejlemærker:
"Velfærdsinnovation", "(Re)habilitering", "Samskabelse" og "Handlekraft".
Vi er optaget af det, der giver mening for det enkelte menneske, og øver os i muligheden for andre og bedre måder at løse kerneopgaven på, i en tid med færre ressourcer.
Vi arbejder med "Design af Velfærd", hvilket lokalt og på tværs af fagområder og centre, giver mulighed for, sammen med medarbejderne, at skabe spændende oplevelser for de mennesker, vi er er her.

Dine opgaver vil, i tæt samarbejde med de to assisterende ledere, bl.a. være:
 • Sikre, at det faglige niveau er optimalt og i stadig udvikling
 • Sikre målrettet, strategisk udvikling af den samlede enhed
 • Sikre, der er løbende fokus på udvikling af den enkeltes kompetencer i afdelingen
 • Understøtte medarbejdere med særlige opgaver i afdelingen
 • Skabe tydelige rammer og klare mål
 • Sikre at den økonomiske ramme anvendes optimalt, til gavn for de mennesker, vi er her for
Vores forventninger til dig:
 • Du har ledelseserfaring.
 • Du er et harmonisk og tillidsvækkende menneske
 • Du kan lede igennem andre og kan være i en travl hverdag uden at miste overblikket
 • Du mestrer såvel skriftlig som mundtlig formidling
 • Du er god til at samarbejde vertikalt og horisontalt og med fokus på, at vi skal skabe det bedste tilbud for borgerne
 • Du byder ind til samarbejde i såvel fagcentret, og på tværs af fagcentre, og i forhold til alle vore mange samarbejdspartnere med organisatorisk forståelse og respekt for politiske beslutninger
 • Du byder naturligt ind med positivt og åbent samarbejde med såvel det lokale samarbejdsudvalg (LMU) og Trioen (tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentant)
 • Du har den grundindstilling, at vi er hinandens forudsætninger, og at alle byder ind til fællesskabet med nærvær, ansvar og respekt.
 • Du finder det naturligt at arbejde ind i principperne omkring Leadership Pipeline.
Hvem er vi?
Vi er et fagcenter med ca. 530 medarbejdere, organiseret i 8 ledelsesfelter, og spredt på 16 lokationer i den nordjyske region og med et servicecenter, der understøtter ledere og medarbejdere omkring vagtplanlægning, løn- og ansættelse, bogføring, registrering, hjemmesider og mange, mange andre ting.

I Ældre- og Handicapforvaltningen skal du som leder af medarbejdere leve op til følgende ledelseskompetencer: Arbejdsstedets adresse:
Gennem Bakkerne 23 a, 9310 Vodskov

Vil du vide mere?
Har du brug for yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte
fagcenterchef Jonna Kastbjerg på mail kastbjerg@aalborg.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Samtaler forventes afholdt:
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag den 3. oktober 2019.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om Handicapafdelingens fem
fagcentre, kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.

Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
vision2020.aalborg.dk
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  29-09-2019