Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Bo- og aflastningstilbuddet Violen i Nørresundby og Botilbuddet Valmuehaven i Sulsted søger:

2 pædagoger til faste stillinger
2 pædagoger til halvårsvikariater
2 omsorgsmedhjælpere til halvårsvikariater

Stillingerne er på gennemsnitligt 32 timer ugentligt.

Bo- og aflastningstilbuddet Violen og botilbuddet Valmuehaven er placeret under Fagcenter for Livskraft under Handicapområdet i Aalborg Kommune.

Fokus er på kerneopgaven, hvor borgernes selvstændighed og betydningsfuldt samvær er centrale elementer. Der tages afsæt i den motivation og drivkraft, der ligger i borgernes drømme og relationer.
Der arbejdes ud fra et nedskrevet værdigrundlag, hvor den neuropædagogiske forståelsesramme er omdrejningspunktet.

På medarbejderplan arbejdes med mentaliserende teams.

Alle borgerne har varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne med et omfattende støtte-hjælpe-behov i forhold til såvel den personlige hygiejne som de praktiske gøremål. Derudover er hovedparten af borgerne på Valmuehaven diagnosticeret dement.

Dine opgaver vil være:
 • At facilitere rammer som støtter borgernes selvstændighed i de daglige gøremål
 • At facilitere rammer som støtter borgerne i at mestre en høj grad af selvbestemmelse
 • At facilitere rammer som støtter borgerne i at danne netværk
 • At støtte borgerne i at få succes
 • At turde udfordre praksis og prøve nyt
 • At udarbejde og igangsætte faglige begrundede tiltag i samarbejde med dine kollegaer
Vi forventer du er:
 • Faglig, ærlig og reel i din omgang med andre
 • Handlekraftig og i besiddelse af et stort overblik
 • Ressourceorienteret og udviklende i din tilgang
 • Engageret og initiativrig
 • Har en positiv tilgang til opgaver, forandringer og udfordringer
 • Er fysisk og psykisk robust og kan lide at arbejde alene
 • Kan bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • Har kørekort
Der skal påregnes skiftende arbejdstider hovedsageligt dag, aften samt arbejde hver 2. weekend. Der kan forekomme enkelte nattevagter.

Yderligere information omkring stillingerne kan fås ved henvendelse til assisterende leder på Bo- og aflastningstilbuddet Violen på tlf.nr. 99317832 eller assisterende leder på Valmuehaven på tlf.nr. 99317158 alle hverdage mellem 08.00 – 09.00

Arbejdsstedets adresse:
Bo- og aflastningstilbuddet Violen, Studievej 19, 9400 Nørresundby
Botilbuddet Valmuehaven, Toftegaardsvej 1, 9381 Sulsted

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
vision2020.aalborg.dk
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Handicap og psykiatri

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  23-09-2019