Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Selvhjælpskoordinator til Visitationen Støtte og Omsorg

Visitationen Støtte og Omsorg i Ældre- og Handicapforvaltningen søger medarbejder til en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Besættelse snarest muligt.

I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. For at kunne løse denne opgave sætter vi ambitiøse mål og arbejder efter fire strategier: Velfærdsinnovation, rehabilitering, samskabelse og handlekraftig organisation. Vi ønsker at være banebrydende inden for nye måder at skabe velfærd på og vi er en involverende og kompetent organisation, der drives af at gøre en forskel for borgerne.

Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads
I Myndighedsafdelingen arbejder vi med det formål, at gøre flere borgere mindre afhængige af kommunale ydelser og mere selvbestemmende i eget liv. Vi udviser handlekraft, og vi vil kendes for ordentlighed, samt for kreative velfærdsløsninger inden for den tilgængelige økonomiske ramme. For at understøtte ovenstående arbejder vi i tværfaglige teams, hvor du kommer til at samarbejde med andre selvhjælpskoordinatorer, bevilgende terapeuter og bevilgende sekretærer. Arbejdsopgaverne veksler imellem administrativt arbejde, hjemmebesøg hos borgere samt koordinering og tværfagligt samarbejde med interne såvel som eksterne samarbejdspartnere.

I vores visitationsenhed arbejder vi med rehabiliterende omsorg, som har det mål, at gøre borgerne mest muligt selvhjulpne, samt at sikre borgerne den rette omsorg. Gennem rehabilitering og øget tværfaglighed har vi intensiveret vores fokus på træning, innovative hjælpemidler samt andre indsatser, som understøtter borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse.

Vi tilbyder dig et job, hvor opgaverne bl.a. vil være:
 • at udrede borgerne – hvad har de behov for hjælp til og hvorfor? Herunder at vurdere træningsbehov, hjælpemiddelbehov og sikre at relevante faggrupper bliver involveret
 • at udarbejde handleplan/målsætning for borgeren sammen med relevante samarbejdspartnere
 • at visitere til en række basisydelser
 • at koordinere alle de andre relevante faggruppers opgaver og samarbejdsrelationer i forhold til den enkelte borgers mål
Vi forventer at du:
 • har en sundhedsfaglig uddannelse
 • har en fleksibel tilgang til arbejdsopgaver og samarbejdspartnere
 • har et godt humør
 • har kendskab til serviceloven
 • kan motivere
 • kan samarbejde med borgerne og på tværs af organisationen samt koordinere alle indsatser med fx sygeplejen, træningsenhed, hjemmeplejen, aktivitetscentre, træningstilbud, specialister (fx inden for psykiatri, hjerneskadede eller diætister) m.fl.
 • er dygtig til at sætte mål sammen med borgeren, eventuelle pårørende og samarbejdspartnere
 • evner at skabe dig overblik over mulige indsatser
 • har organisatorisk forståelse og overblik
 • har mod til at overlade ansvar til samarbejdspartnere
 • undrer dig og stiller spørgsmål
 • har kørekort til personbil
Det vil være en fordel hvis du:
 • har kendskab til/erfaring med Cura Omsorg
 • har kendskab til/erfaring med myndighedsopgaver på ældreområdet
 • har erfaring med rehabilitering
Hvad kan du forvente:
 • en arbejdsplads, som går forrest i forhold til rehabiliterende indsatser
 • en travl og udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor forandring er det normale
 • en arbejdsplads, hvor forskellige fagligheder arbejder i teams og understøtter hinanden i det fælles rehabiliterende mål for borgeren
 • en arbejdsplads, hvor godt humør værdsættes
Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er omfattet af Ny Løn.

Vil du vide mere?
Ønsker du nærmere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte assisterende visitationschef Flemming Pedersen på tlf. 99 82 49 30.
Vi forventer at gennemføre samtaler i uge 39

Arbejdsstedets adresse
Lindholm Brygge 31, 9400 Nørresundby.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Stillingen er tidsbegrænset i et år med eventuel mulighed for forlængelse.
Tiltrædelse pr. 1. november 2019, men gerne så hurtigt som muligt.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
vision2020.aalborg.dk
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  22-09-2019