Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Syrenbakken søger medarbejdere

Syrenbakken søger en social og sundhedsassistent og to pædagoger / pædagogiske assistenter
Syrenbakken søger pr. 1. 11.19 eller snarest herefter tre medarbejdere til blandede vagter dag/aften. Der er tale om fastansættelser / vikariat. Stillingerne er på 32 timer gennemsnitlig ugentlig og der arbejdes hver anden weekend, arbejde på helligdage forekommer.

Om organisationen Syrenbakken
Organisationen er en del af Ældre- og Handicapforvaltningen og Fagcenter for erhvervet
hjerneskade og fysiske handicap. Organisationen Syrenbakken består af et døgndækket botilbud med 42 boliger fordelt på 4 enheder og 2 dagtilbud, fordelt på 2 matrikler. Personalegruppen består af et tværfaglig team med hovedvægt på pædagoger og SSAer. Alle faggrupper deltager i alle aspekter af arbejdet, herunder ADL, vedligeholdende træning og det socialpædagogiske arbejde. Vi lægger stor vægt på det tværfaglige samarbejde imellem faggrupperne.


Vores tilgang
Vi tager afsæt i en neurofaglig tilgang og vores indsatser tager afsæt i indsatsmål, der
tager udgangspunkt i borgernes ressourcer, ønsker og behov. Målsætningen i
organisationen er, at vi i vores daglige handlinger tager afsæt i "Det gode hverdags liv ". Det betyder, at vi arbejder målrettet med, at den enkelte borger kommer til at mestre sit liv på en sådan måde, at den enkelte oplever et liv med størst mulig grad af selvstændighed og livskvalitet. Det tilstræbes at den enkelte borger vedligeholder og udvikler kognitive, sociale, fysiske og psykiske færdigheder bedst muligt. Dette i samarbejde med borgernes netværk. Der er i hverdagen derfor høj fokus på at den enkelte borger bidrager ind i aktiviteter og gøremål, og det at kunne være noget for andre. Borgernes fysiske funktionsniveau er meget individuelt hvilket bevirker, at du skal agere i mange forskellige situationer.

Om Jobbet
Dine opgaver består af at medvirke til at sikre det gode hverdagsliv for borgere, der bor i et døgndækket botilbud. Eksempler på opgaver kan være:
At tilrettelægge og udføre en målrettet pædagogisk indsats ud fra den enkeltes mål
At yde støtte til pleje og omsorg til borgerne, som f.eks. planlægge og udføre ADL
At yde støtte og hjælp til spisning, medicingivning og toiletbesøg
Udarbejde og lave opfølgning på delplaner m.m. i EKJ/CURA
At støtte borgerne i kommunikation og sociale relationer
At indgå i et team og bidrage til det gode samarbejde med kolleger
Du skal forventes at deltage i borgerferie ca. hvert 2. år i ca. 4 døgn.

Vi forventer at du
 • At du har erfaring inden for området og gerne erfaring indenfor neuro-rehabilitering
  Du er en aktiv medspiller og værdsætter et godt arbejdsmiljø
 • Alle dine handlinger tager afsæt i at skabe værdi for borgerne
 • Du er fysisk og psykisk robust, da flere af borgerne har brug for mange forflytninger og
  der kan forekomme udad reagerende adfærd
 • Du er udviklings- og samarbejdsorienteret på alle niveauer i organisationen
 • Du er fleksibel og med stor selvstændighed
 • At du har gode skrive og IT kundskaber, da dokumentation er en naturlig del af hverdagen
 • Er anerkendende og empatisk
 • Er mødestabil
 • Kan medvirke til en kultur, hvor samarbejde, ordentlighed og godt arbejdsmiljø er i højsædet
Vi kan tilbyde en arbejdsplads
 • Som er en socialfaglig arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og stort fokus på tæt
  integration af det pædagogiske og det sundhedsfaglige arbejde i hverdagen.
 • Vi prioriterer samarbejde og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø højt. Vi vægter derfor
  fælles ansvarlighed i opgaveløsningen og at alle handlinger omkring borgerne tager
  afsæt i det hele menneske og neurofaglig tilgang
 • En personalegruppe i udvikling
 • Et arbejdsfællesskab, hvor tryghed, omsorg, trivsel, inklusion og social forståelse er nøgleordet
 • En spændende arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og hvor kreative ideer, der gavner beboere og arbejdsplads værdsættes. Vil du bidrage til det, så send os en ansøgning.

Ansøgningsfrist
Mandag den 23.9 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler fredag den 27.9. 2019
Arbejdsstedets adresse
Syrenbakken 49, 9400 Nørresundby

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffeattest og der tages reference.

Yderligere oplysninger
fås ved henvendelse til Anette Bilde Thoft.: 25205560 eller Tina Kilschow.: 25205559


Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
vision2020.aalborg.dk
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Handicap og psykiatri

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  23-09-2019