Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

3 medarbejdere søges til spændende opgaver med grund- og drikkevandsområdet

Aalborg Kommune opslår hermed tre stillinger i Team Grundvand. To af stillingerne er faste, mens én er tidsbegrænset til udgangen af 2020.

Vi søger medarbejdere med følgende faglige kvalifikationer:
 • Geolog, ingeniør, biolog, landinspektør, naturgeograf eller tilsvarende
 • Faglig viden om vandforsyning, geologi, hydrologi, vandkemi og geografiske informationssystemer (GIS)
Ved den ene af de faste stillinger vil hydrogeologiske færdigheder vægte højt.
Som udgangspunkt søger vi medarbejdere til opgaver vedrørende vandindvindingstilladelser, tilsyn med og opfølgning på drikkevandsanalyser, samt varetagelse af grundvandsinteresser i forbindelse med plan- og myndighedsarbejde, men dine opgaver vil blive tilpasset dine interesser og kvalifikationer, og du kan indgå i opgaver i hele Vandmiljøfunktionen.

Generelt for stillingerne vægter vi højt, at du:
 • Kan samarbejde, arbejde selvstændigt og få noget fra hånden
 • Er struktureret, ansvarsbevidst og effektiv
 • Er god til at formulere dig mundtligt og skriftligt
 • Har respekt for borgere, virksomheder og kollegaer
 • Kan lide at være på en travl arbejdsplads med mange og afvekslende opgaver
 • Har et godt humør og vil bidrage aktivt til at skabe et sundt fagligt og socialt miljø.
Vi kan tilbyde
En travl og alsidig arbejdsdag fuld af udfordringer i et åbent miljø med en uhøjtidelig omgangstone, samt et godt fagligt bredt miljø, hvor videndeling er en naturlig ting.

Om Team Grundvand
Team Grundvand hører hjemme i Aalborg Kommune, Miljø og Plan i funktionen Vandmiljø, hvor vi er et af 4 teams. Vi arbejder primært med myndigheds- og planlægningsopgaver vedr. sikring af rent drikkevand, benyttelse og beskyttelse af grundvandet og bæredygtig vandindvinding. Blandt teamets opgaver er udarbejdelse af vandforsyningsplan og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, teknisk tilsyn med vandværker og tilsyn med drikkevandskvaliteten, samt behandling af ansøgninger om indvinding af grundvand. Vi indgår desuden i arbejdet med at sikre en helhedsorienteret udvikling af kommunen via lokal- og kommuneplanlægning. For øjeblikket er vi ved at revidere vores vandforsyningsplan, hvor vi bl.a. arbejder med vandindvindingsstrategi. Desuden arbejder vi med at udvikle digitale løsninger til af effektivisere vores opgaveløsning.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingerne ønskes besat snarest muligt. Ansættelsen sker efter gældende overenskomst med KL og efter forhandling med den pågældende faglige organisation. Alle stillinger er med en arbejdsuge på 37 timer og flekstid. Den midlertidige stilling er til og med 31. december 2020.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til teamleder Lise Højmose Kristensen, tlf. 9931 9465, og grundvandsmedarbejder Grace Vedel, tlf. 9931 9467.

Send ansøgning
Ansøgningen sendes senest den 23. september 2019 ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og vedhæfte ansøgning og relevante bilag. Du bedes anføre, om du er interesseret i både de faste og den midlertidige stilling.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler 7. og 10. oktober 2019.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Teknik, miljø, veje og parker

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  23-09-2019