Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Afdelingsleder til, Det Specialiserede Døgntilbud, Center for Sociale indsatser.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Det Specialiserede Døgntilbud, Center for Sociale indsatser. Søger afdelingsleder til en fast stilling på 37 timer om ugen og med tiltrædelse den 1. november 2019 eller snarest derefter.
Der er i dag beskæftiget ca. 100 medarbejdere, fordelt på 7 døgngrupper. Det Specialiserede Døgntilbuds, afdelinger har fysisk placering i Hammer Bakker ved Vodskov og Sulsted.

Det Specialiserede Døgntilbud, er en døgninstitution for børn og unge i alderen fra 5-23 år, med psykiske og sociale funktionsnedsættelser, samt tidlig følelsesmæssig frustration. Det Specialiserede Døgntilbuds overordnende mål er at tilbyde miljøterapeutisk behandling over længere tid, for at sikre, at barnet-unge bedst muligt selv, eller med støtte kan håndtere sit ungdoms- og voksenliv.
Det Specialiserede Døgntilbuds behandlingstænkning og forståelse af børnene og de unge tager afsæt i forskellige teoretiske referencerammer tilpasset det enkelte barns vanskeligheder og udviklingspotentiale. Grundlæggende tager behandlingsmiljøet på Det Specialiserede Døgntilbud dog afsæt i relations orienterede teorier med vægt på opretholdelse af et sundt mentaliserende behandlingsmiljø.
Det Specialiserede Døgntilbuds kultur bygger på fællesskab og medansvar i mellemmenneskelige relationer både børnene imellem, de voksne imellem, samt mellem børnene og de voksne. Forskellighed betragtes som en ressource og som kilde til udvikling af social tolerance, samt nuancerede måder at opleve og forstå verden og hinanden på. Vi favner derfor en bred mål- og personalegruppe og betragter det som en grundliggende styrke på Det Specialiserede Døgntilbud.

Forventninger til dine kvalifikationer:
 • Du har en socialfaglig baggrund, viden og erfaring, der gør dig i stand til at omsætte teori til praksis samt gå foran i forhold til arbejdsmetoder.
 • Har en lederuddannelse eller indstillet på at erhverve sig diplom i ledelse.
 • Du har lyst og mod til at være en del af en anerkendende og lærende organisation.
 • Du har erfaring i arbejdet med børn og unge med psykiatriske lidelser, og kan i den sammenhæng være med til at implementere ny viden og arbejdsmetoder i sammenhæng med en højere grad af specialisering på området fremadrettet.
 • Du formår at sætte mål og nuancere vejen mod målet, så det bliver realistisk.
 • Du formår at navigere i en organisation præget af høj omskiftelighed og samtidig vedligeholde struktur og aftalte rammer, i en travl, udfordrende og spændende hverdag.
 • Har erfaring med udarbejdelse af pædagogiske behandlingsplaner
 • Lægger vægt på at bidrage fagligt og konstruktivt til den samarbejdskultur vi alle er med til at skabe
 • Kan håndtere konflikter på en omsorgsfuld og fleksibel måde.

Vi kan tilbyde:
Du får mulighed for at være med til at sætte dit præg på udviklingen af institutionen. Vi ønsker at bevare et tæt samarbejde mellem vores institution, forældre og eksterne samarbejdspartnere. Vi tilstræber en høj grad af fleksibilitet, dynamik og nytænkning. Ligeledes ønsker vi at videreudvikle i forhold til, at Det Specialiserede Døgntilbud er en attraktiv arbejdsplads, hvor faglighed og professionalisme er i højsædet. Som afdelingsleder bliver du en del af ledelsesteamet i Det Specialiserede Døgntilbud, hvor du vil komme til at bidrage til den videre udvikling i og på tværs af afdelingerne i tilbuddet. Du kan se frem til:
 • At blive en del af en stærk ledergruppe, hvor du kan få ledelsesmæssig og faglig sparring.
 • En institution med udviklingsfokus, hvor du kan være med til at sætte dit præg.
 • Et afvekslende, selvstændigt og krævende job.
 • Mulighed for faglig som personlig udvikling.
 • Et team af medarbejder som løfter opgaven i fællesskab.
 • En arbejdsplads, hvor du bliver en aktiv medspiller på børne- og ungeområdet og har mulighed for at påvirke udviklingen i Det Specialiserede Døgntilbud.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder Brian Tjørnelund-Larsen på telefon 9931 6069 hverdage mellem 09.30-10.00, alternativt på mail: btj-fb@aalborg.dk.

(Arbejdspladsen ligger i Aalborg kommune)

Løn og ansættelsesvilkår:
Er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation

Samtaler forventes afholdt i uge 41.Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  01-10-2019