Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Chef til Fagcenter for Socialpsykiatri, Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune

I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. Vores vision er at skabe fremtidens velfærd præget af værdierne nærvær, ansvarlighed og respekt.
Til Fagcenter for Socialpsykiatri, der udgør ét af Handicapafdelingens fem fagcentre, søges med tiltrædelse hurtigst muligt en strategisk tænkende, helhedsorienteret og erfaren leder.

Personen
Den demografiske udvikling, og det heraf følgende pres på økonomien på handicapområdet, betyder, at området konstant står over for nye udviklingstiltag. Udviklingstiltag som du skal være med til at udtænke og implementere, hvilket stiller store krav til dine personlige og ledelsesmæssige kompetencer samt evne til at tænke nyt og kreativt.

Som ansøger til stillingen er det meget væsentligt, at du ikke blot har erfaring med ledelse på chefniveau, men også har personlig gennemslagskraft, blik for helheder og kan se sammenhænge på tværs af den virkelighed du er en del af.

Din grunduddannelsesbaggrund er ikke altafgørende. Det forudsættes dog, at du har viden om fagområdet og flere års personaleledelseserfaring på forskellige niveauer i en politisk organisation. Det forventes endvidere, at du har erfaringer med større forandrings- og udviklingsprocesser. Og så er det meget væsentligt, at din interesse for stillingen bunder i et dybtfølt ønske om, at være med til at sikre størst mulig trivsel og mening for de mennesker som har behov for støtte og hjælp på handicapområdet.

Opgaven
Fagcenterchefen har, ud over det overordnede ansvar for ledelse, udvikling og drift af eget fagcenter, endvidere som en del af Handicapafdelingens Chefgruppe en afgørende rolle i udviklingen af den samlede Handicapafdeling. En kompleks, men samtidig meget spændende og udfordrende ledelses­opgave, der foregår i et særdeles tæt samarbejde i Chefgruppen. Det er derfor meget væsentligt, at du på det personlige plan vurderes at udgøre det rette supplement til de øvrige chefer i gruppen.

Yderligere information om stillingen
Læs mere om stillingen i den uddybende stillingsprofil.

Ansøgningsfrist, ansættelsessamtaler og personlighedstest
Ansøgningsfrist: Senest søndag den 25. august 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 4. september 2019, med en evt. anden samtalerunde onsdag den 11. september 2019.

Ansøgere, der indkaldes til samtale, vil forinden blive bedt om at gennemføre en personlighedstest, der vil ligge til grund for en del af samtalen.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Ønsker du yderligere information om stillingen, kan du kontakte Handicapchef Alice Aagaard Hagemann på hagemann@aalborg.dk eller telefonisk på 9982 7401 tirsdag den 20. august 2019 i tidsrummet kl. 14.00-15.00.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere. Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Ledelse

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    25-08-2019