Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Aalborg Forsyning søger procesingeniør til optimering af renseanlæg

Vil du være med til at videreudvikle to af Danmarks største og mest moderne renseanlæg?

Teamet "Anlæg og Processer" i Aalborg Forsynings division for Vand søger en dygtig og udviklingsorienteret ingeniør, der brænder for at deltage i den nyeste udvikling og optimering af processer og strategier inden for spildevandsbehandling og udnyttelse af ressourcerne i spildevandet på vores to moderne renseanlæg i Aalborg.

Om os
Aalborg Forsyning er en moderne forsyningsvirksomhed. Forsyningens division for Vand dækker det tekniske vandkredsløb fra udpegning af kildepladser til udledning af det samme vand i Limfjorden efter rensning. Aalborg Forsyning sørger hver dag for, at en stor del af Aalborg Kommunes borgere og virksomheder har adgang til rent drikkevand, og har mulighed for at aflevere det igen som spildevand på byens to effektive renseanlæg.
Læs mere om Aalborg Forsyning på www.aalborgforsyning.dk.

Vi arbejder ud fra vores visioner, strategier og handlingsplaner bl.a. med forsyningssikkerhed, ressourceudnyttelse, og med at understøtte tankegangen i cirkulær økonomi og FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling med fokus på klima, sundhed, miljø.

Er du bioteknologiingeniør, miljøingeniør eller lignende? Er du dybt interesseret i ovenstående, eventuelt med en Ph.d.-grad, og har du lyst til at være en del af et udviklingsorienteret team med højt til loftet? Så kan det være netop dig, vi søger.

Om jobbet
Du kommer til at varetage en stilling, hvor du kommer til at beskæftige dig med udvikling, fornyelse, energioptimering og ressourceudnyttelse på de to renseanlæg i Aalborg. Vi ønsker at være helt fremme i processen med at finde løsninger på alle de nye udfordringer, der kommer indenfor spildvandbehandlingen, optimering af de biologiske processer via DNA-analyser, rensning for medicinrester og udvinding af næringsstoffer.

Vi består af et team af stærke profiler, både internt og eksternt inden for faget og vil gerne fortsat styrke dette miljø. Opgaverne løses altid i et samarbejde, og du vil få en bred berøringsflade med forsyningens forskellige medarbejdere: dine kollegaer på kontoret, driften og øvrige kolleger i Aalborg Forsyning. I den daglige drift er der tæt sparring med stærke kompetencer fra eksterne fagspecialister. Der samarbejdes også med offentlige myndigheder, universitet, private firmaer og brancheorganisationer som f.eks. DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening).

Du vil bl.a. komme til at beskæftige dig med følgende områder:
 • Får ansvar for at gennemføre projekter indenfor procesoptimering og -udvikling på de to renseanlæg i tæt samarbejde med kolleger og eksterne rådgivere. Du vil komme til at arbejde med bl.a. samstyring, fleksibel energi- og ressourcestyring og optimering af de biologiske, hydrauliske, kemiske processer.
 • Medvirke til at sikre fremtiden gennem bedst mulig robusthed, forsyningssikkerhed, økonomi og miljø i løsningerne
 • Bliver en del af procesgrupper mellem drift og procesingeniører for optimering af renseanlæggene.
 • Får ansvar for og deltager i opgaver som f.eks. udbud, datahåndtering, indberetninger, digitalisering mv.
 • Får medansvar for opdatering og implementering af renseanlæggenes myndighedsgodkendelser, herunder miljøgodkendelser og tilladelser.
 • Er medansvarlig for indberetning af diverse afgifter, f.eks. deponeringsafgift, spildevandsafgift, biogasafgift osv.
 • Følger relevant kommende og gældende lovgivning.
 • Deltager i indberetning af miljø- og beredskabshændelser.
 • Deltager i udviklingsprojekter i samarbejde med eksempelvis Aalborg Universitet og private firmaer.

Dine kvalifikationer
Vi lægger vægt på, at det, vi beskæftiger os med, er visionært, fremtidssikret og fungerer i praksis. Vi søger derfor en person, der evner at omsætte visioner til praktiske resultater.

Vi forestiller os desuden, at du:
 • Er uddannet bioteknologiingeniør, miljøingeniør eller har en lignende uddannelse.
 • Har stor interesse og flair for procesforståelse.
 • Har erfaring fra relevant fagområde, eksempelvis i form af en Ph.d. eller andet.
 • Udviser engagement og har lyst til at arbejde med både udvikling og strategi samtidig med at dagligdags administrative opgaver også løses.
 • Har gode formidlingsevner, både mundtligt og skriftligt.
 • Har kørekort til personbil.
 • Er imødekommende, ansvarsfuld og dedikeret - gerne kombineret med godt humør.
Ansættelsesforhold
Vi tilbyder en 37 timers stilling med løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsestidspunktet er den 1. december 2019 eller snarest muligt.

Du vil blive ansat i afdelingen Anlæg og processer i Produktionen i Aalborg Forsynings division for Vand, som er fysisk placeret på Sønderbro 53, 9000 Aalborg.
Du er velkommen til at kontakte Teamleder Lea Vangstrup på tlf. 4173 9237, Procesingeniør Anne Holm Jensen på tlf. 7743 9217, Funktionschef Helle Strandbæk tlf. 7743 9210, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om stillingen.

Ansøgningsfristen er den 15. september 2019.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 10. oktober 2019.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  15-09-2019