Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Lægekonsulent til Akuttilbud Aalborg

Lægefaglig konsulent i Akuttilbud Aalborg

Aalborg Kommune er godt i gang med at styrke samarbejdet mellem almen
praksis og kommunens områder med sundheds opgaver. Praktiserende læger er
vigtige samarbejdspartnere med stor betydning for et velfungerende tværsektorielt
samarbejde om patienter og borgere. Det er derfor en central opgave for
den lægefaglige konsulent vi søger til Akuttilbud Aalborg at være klinisk bindeled mhp at sikre et velfungerende samarbejde med almen praksis og læger fra sygehusregi.

Som lægefaglig konsulent får du følgende overordnede funktioner:
 • At udvikle kvaliteten i patientforløb ved at fremme samarbejdet mellem hospitaler, praktiserende læger og Akuttilbud Aalborg.
 • At bistå i udviklingen af den lægefaglige dialog og samarbejde med de praktiserende læger og hospitalerne.
 • At rådgive Ældre- og Handicapforvaltningen i faglige spørgsmål, herunder dialogen med KLU og udvikling af opgaveløsninger relateret til den kommunale akutfunktion.

Den lægefaglige konsulent forventes i samarbejde med ledelse og medarbejdere, at varetage følgende opgaver:
 • Deltagelse i arbejdet med kvalitetsudvikling
 • Deltagelse i tværsektorielle projekter
 • Sparring i forbindelse med udarbejdelse af kliniske retningslinjer
 • Hjælp til udarbejdelse af rammeordinationer
 • Undervisning af personalet i lægefaglige emner
 • Deltagelse i patientforløbaudits
 • Deltage i debriefing af patientforløb
 • Formidling af Akuttilbud Aalborgs funktion til almen praksis kollegaer

Der vil være mulighed for selv at præge stillingens opgavemæssige indhold.

Vi forventer, at den kommende lægefaglige konsulent:
 • Er alment praktiserende læge i Aalborg Kommune
 • Ser spændende muligheder i udviklingen af det nære sundhedsvæsen
 • Har kendskab til det nordjyske sundhedsvæsen
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er god til både skriftlig og mundtlig formidling.

Vi kan tilbyde, at den nye lægefaglige konsulent får:
 • Medindflydelse og medinddragelse på udviklingen af Aalborg Kommunes akutfunktion.
 • Reference til leder af Akuttilbud Aalborg
 • Mulighed for lægefaglig sparring med øvrige praktiserende læger i praksiskonsulentordningen i Nord-KAP

Løn og ansættelsesvilkår
Der er fastlagt en ramme på maksimalt 3 timer ugentlig.
Honorar efter sædvanlig PLO-konsulenttakst.


Mere information om stillingen kan fås ved henvendelse til leder af Akuttilbud Aalborg Kathrine Gellert på tlf. 99316930 eller ass. leder Mette Schiønning på tlf. 99316909.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Social og sundhed

 • Arbejdstid

  Deltid under 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  05-06-2019