Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Uddannet medarbejdere søges til to vikariater

Attruphøj søger uddannet medarbejdere til to vikariater
Attruphøj søger to social- og sundhedsassistenter/hjælpere, ergoterapeuter eller pædagoger

Stillingerne ønskes besat den 01.07.2019 eller snarest muligt.

Der er tale om midlertidige stillinger på 32 timer gennemsnitlig ugentlig i perioden ca. 01.07 2019 – 31.12 2019.
Der arbejdes skiftevis dag og aften samt hver anden weekend og på helligdage.
Attruphøj er et botilbud (døgn) til voksne med erhvervet hjerneskade. Der er 28 boliger
fordelt på tre huse.
Attruphøj 15A, er et tilbud til 10 borgere, som har svære kognitive skader og som kan
have udadreagerende adfærd.
Attruphøj 15B, er et tilbud til syv borgere, som har svære kognitive skader og som er
meget plejekrævende.
Attruphøj 15 C, er et tilbud til 11 borgere, som har svære kognitive skader.

Neuropædagogik er omdrejningspunktet for vores pædagogiske arbejde. Det betyder
at alle ansatte på sigt skal have en neuropædagogisk efteruddannelse.
Borgernes ressourcer er meget forskellige, der er tale om både psykiske og fysiske handicaps.
Der kan forekomme udadreagerende adfærd, hvorfor vores tilgang til borgerne er af
fundamental betydning både for deres og vores trivsel. Alle borgerne profiterer af struktur og forudsigelighed i hverdagen. De fleste af dem har ligeledes brug for at blive guidet /
vejledt i forhold til at være aktive i eget liv.
Særligt for Social- og sundhedsassistenterne er der en del sundhedsfaglige opgaver, så som medicinadministration, screening af de sundhedsfaglige områder, udarbejdelse af plejeplaner og sundhedsfaglig dokumentation i samarbejde med det øvrige personale og Attruphøjs sygeplejerske.
Attruphøj er et blivende tilbud for de borgere der bor her, derfor prioriteres det hjemlige
miljø højt. Det er borgernes hjem.
Der bliver i et vist omfang arbejdet i teams, opgaver og ansvar er i rigt omfang uddelegeret.
Der arbejdes tværfagligt, i det der på Attruphøj er ansat pædagoger / social- og sundhedsuddannede samt fysio- og ergoterapeuter.

Vi forventer at du:
Kan medvirke til en god kultur, hvor samarbejde, trivsel og godt arbejdsmiljø
er i højsæde.
-Er anerkendende og empatisk.
-Har ambitioner om en høj faglighed, såvel sundhedsfagligt som neuropædagogisk.
-Er målrettet.
-Har fagligt kendskab til området.
-Er mødestabil.
-Er fysik og psykisk robust.
-Kan arbejde med borgere som kan have en udadreagerende adfærd

Vi tilbyder:
-En personalegruppe, som værdsætter samarbejde.
-Fleksibilitet.
-En arbejdsplads, hvor humor er en vigtig del af hverdagen.
-En personalegruppe som er åbne overfor forandringer.
-En personalegruppe i udvikling.
-Et arbejdsfællesskab, hvor der bliver arbejdet med tryghed, omsorg, trivsel, inklusion og social forståelse.

For at kvalificere samtalen vil den tage udgangspunkt i tre cases, ud fra de tre vinkler
samarbejde, organisation og pædagogik. Casene vil blive udleveret umiddelbart inden samtalen og der vil være afsat tid til forberedelse forud for samtalen
Samtalen vil ligeledes tage udgangspunkt i fælles dialog hvor under begge parter bliver klogere på hinanden.

Ansøgningsfrist:
Den 27. maj 2019

Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den gældende organisation.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos Leder Gitte Hundstrup 99317192 eller assisterende leder Inger Mørch Larsen tlf. 99827174


Arbejdsstedets adresse:
Attruphøj
Attrupvej 15
9310 Vodskov


Forud for endelig ansættelse indhentes der straffeattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Handicap og psykiatri

  • Arbejdstid

    Deltid over 21 timer

  • Ansøgningsfrist

    27-05-2019