Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagogisk leder, Vuggestuen Smedegården, Dagtilbud Øst

Pædagogisk leder til Vuggestuen Smedegården, Dagtilbud Øst
Vuggestuen Smedegården, Dagtilbud Øst, søger pædagogisk leder til fast stilling 37 timer ugentligt med ansættelse pr. 1. august 2019.

Vuggestuen Smedegården er normeret til 34 børn, og er beliggende centralt i Aalborg Øst – med et omkringliggende boligområde, som er kendetegnet ved mangfoldighed i form af børn/familier med forskellig kulturel baggrund og forskellige forudsætninger.
Det omkringliggende nærmiljø tilbyder mange muligheder, og disse bruges aktivt som en del af det pædagogiske arbejde.
I Vuggestuen Smedegården er børnene opdelt i 3 grupper med tilknytning til fast kontaktpædagog, og der er ansat 12 medarbejdere udover dig.

Den pædagogiske tilgang i Vuggestuen Smedegården tager udgangspunkt i Marte Meo metoden, hvor barnet mødes på dets hensigt frem for dets handlinger.
Det forventes, at du, som kommende pædagogisk leder, kan støtte op om og facilitere fortsat udvikling af en relationsorienteret tilgang som pædagogisk fundament i Vuggestuen Smedegården.
Der arbejdes ud fra en anerkendende, relations- og ressourceorienteret tilgang, hvor rammer, pædagogik og struktur tilpasses det enkelte barn.

I dagligdagen er der således fokus på;
 • Mulighed for fordybelse, relationer og læring i mindre grupper
 • Relationer mellem barn/barn og barn/voksen
 • At skabe læringsrum og læringsmiljøer, - både via leg og planlagte pædagogiske aktiviteter
 • Et tæt forældresamarbejde
Endvidere kan du læse nærmere om Vuggestuen Smedegården via Vuggestuen Smedegården's hjemmeside – her kan du også se en kort film, som fortæller om dagligdagen i Vuggestuen Smedegården og præsenterer de fysiske rammer nærmere, og det pædagogiske arbejde nærmere.

Vuggestuen Smedegården har sit udviklingsfokus på realisering af styrket pædagogisk læreplan – en spændende proces, som du skal medvirke til at understøtte og facilitere.
Endvidere deltager Vuggestuen Smedegården pt. i et større udviklingsprojekt "små skridt, små børn og store successer", hvor det pt. er fagligt fokus på kvalitative læringsmiljøer, der understøtter børns sproglige udvikling.

Som pædagogisk leder bliver du ansvarlig for;
 • Børnenes trivsel, udvikling og læring
 • Personalets faglige udvikling og opfølgning herpå
 • Det tværfaglige samarbejde
 • Realisering af ny styrket pædagogisk læreplan
 • At understøtte og gå forrest i et velfungerende forældresamarbejde
Som pædagogisk leder vil du indgå som en del af lederteamet i Dagtilbud Øst sammen med 12 øvrige pædagogiske ledere og dagtilbudsleder. Dagtilbud Øst er et nyligt fusioneret dagtilbud, og du vil således medvirke til at sikre drift, - og præge og skabe udvikling af Dagtilbud Øst.

I øvrigt forventes det, at du kan identificere dig med, og omsætte; Vores forventninger til dig er følgende;
 • Du har en pædagogisk grunduddannelse, og et solidt pædagogisk ståsted med fokus på kvalitet i kerneopgaven
 • Du har erfaring indenfor 0-2 års området
 • Du evner og har lyst til aktivt at gå forrest i det pædagogiske arbejde – kan inspirere og motivere
 • Du kan, med udgangspunkt i kerneopgaven, prioritere, fokusere, skabe overblik og sætte retning
 • Du har en synlig og tydelig ledelsesstil med fokus på fair- og meningsfyldte processer via dialog og inddragelse
 • Du har relationel forståelse – kan skabe i relation, og agere på relationer
 • Du har overblik og indblik, - kan skabe struktur såvel i forhold til medarbejdere, børn som forældre
 • Du arbejder for, at forældre er aktive medspillere i deres barns liv
 • Du går forrest, og kan skabe forudsætning for et godt arbejdsmiljø
 • Du har interesse for boligsocialt arbejde
Vi kan tilbyde;
 • Faglig- og ledelsesmæssig sparring og samarbejde i ledelsesteam
 • Mulighed for faglig som personlig udvikling, herunder uddannelse
 • En alsidig, erfaren og omstillingsparat personalegruppe, der vægter dialog, faglighed og samarbejde i dagligdagen
 • En arbejdsplads, hvor der er fokus på at skabe "et godt liv for børn og forældre" – og et godt arbejdsliv for personalet
 • En faglig velfunderet og velfungerende institution
 • Introforløb og mentorordning
Du kan kontakte dagtilbudsleder Jesper Bredahl på tlf. nr. 3199 0970 for yderligere oplysninger.
Ansøgningsfrist den 2. juni 2019. Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 24.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  02-06-2019