Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Assisterende leder for Aktivitet Nord

Brænder du for ledelse som fag, trives du med udvikling og tværfagligt samarbejde og kan du samtidig se aktivitetsområdet på en fornyet måde? Så er dit nye job her.

Aktivitetsområdet består af centre i Nord, Øst og Vest, og de 36 aktivitetscentre har i alt 14.000 besøgende borgere om ugen. Aktivitetsområdet er organiseret i Træning og Aktivitet med 224 ansatte, og afdelingen er organiseret i Ældre og Sundhed, som er en del af Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune.

I Aktivitet Nord er der 21 ansatte, 1 assisterende leder og en daglig leder fordelt på 11 aktivitetscentre. Centrene er en del af den samlede kommunale forebyggelses- og rehabiliteringsindsats, og aktiviteterne er et tilbud efter Servicelovens 79.

Træning og Aktivitet hører sammen organisatorisk og der er et tæt samarbejde med Træningsenheden – både kompetenceudvikling og sparring.

I Ældre- og Handicapforvaltningen er kerneopgaven at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk.

Dine kerneopgaver og rammerne for opgaveløsningen vil være:
Den assisterende leder vil sammen med den daglig leder udgøre et lederteam, og vil have egne ansvarsområder efter nærmere aftale med leder ud fra de kompetencer, som er til stede i teamet, og vil sammen med daglig leder have et ansvar ind i at sikre kerneydelserne til borgerne.

Den assisterende leder skal i samarbejde med daglig leder og medarbejderne sætte både kortsigtede og langsigtede mål for egen enhed, som harmonerer med de overordnede strategiske mål for Ældre og Sundhed, forvaltningen og Træning og Aktivitet som helhed.

Den assisterende leder skal i samarbejde med daglig leder kunne omsætte de politiske beslutninger, således de er meningsfulde og operationelle for medarbejderne, og skal i et samarbejde kunne håndtere og styre tværgående og tværfaglige processer med fokus på både proces og resultat.
Da den assisterende leder og daglig leder udgør et team er dialog vigtig.

Den assisterende leders arbejdsopgaver vil endvidere bestå af:
 • Medansvar for kompetenceudvikling af medarbejdere
 • Uddelegerede ansvarsområder: f.eks. arbejdsmiljø, undervisning, personalemøder, centerrådsmøder og dialogmøder
 • Driftsopgaver som f.eks. tjenesteplaner og økonomiopgaver
 • Deltagelse i Teammøder, Fælles ledermøder og Driftsmøder
 • Deltagelse i diverse fora med samarbejdspartnere så som hjemmepleje, sygepleje, plejehjem eller Myndighed
 • Deltage i et konstruktivt og udviklende samarbejde med TRIO-gruppen – bestående af tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og daglig leder
 • Sparring omkring specifikke borgere og daglig kontakt med borgerne som kommer på centrene
 • Samarbejde med de mange frivillige som kommer på centrene herunder Centerrådene
Faglige kompetencer:
 • Kendskab til eller erfaring med Ældre- og sundhedsområdet
 • Erfaring med eller nysgerrig på ledelsesfeltet
 • Tager ejerskab og ansvar for stillede opgaver
 • Udviser handlekraft ved at træffe selvstændige afgørelser og beslutninger inden for eget kompetenceområde
 • Er selvledende ud fra de rammer som sættes
 • Kommunikerer tydeligt, åbent, ærligt og anerkendende både mundtligt og skriftligt
 • Giver den daglige leder feedback og gør denne opmærksom på problemstillinger, udviklingspunkter og muligheder
 • Er innovativ og løsningsorienteret
Personlige kompetencer:
 • Udviser loyalitet, således den daglige leders initiativer, rammer og anvisninger støttes i konstruktiv dialog, hvor medinddragelse og medindflydelse er centrale begreber
 • Er fleksibel og omstillingsparat
 • Har et positivt syn på forandringer og kan byde ind med ideer
 • Har gode samarbejdsevner og ikke mindst god humor
Vi kan tilbyde:
 • En spændende lederstilling med gode udviklingsmuligheder
 • Et sundt og berigende arbejdsmiljø, hvor vi er optaget af at "spille" hinanden gode, og hvor vi har et fælles ansvar for at vi trives, når vi er på arbejde
 • En arbejdsplads hvor vi forstår at udbyde et alsidigt udbud af aktiviteter, som afhænger helt af de borgere, der kommer på aktivitetscentrene
 • En arbejdsplads hvor vi arbejder fleksibelt med de opgaver og behov, der opstår
 • En arbejdsplads hvor vi er gode til at få gode ideer, følge med tidens trends og på denne måde udvikle tilbuddene
Arbejdsstedets adresse:
Du ansættes i Aktivitet Nord, hvilket vil sige, at der er forskellige arbejdssteder. Fast mødested er dog Lions Parkens Aktivitetscenter, 9400 Nørresundby, hvor der vil være kontorfaciliteter.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte aktivitetsleder Louise Thomsen på tlf. 2520 5901.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 37 timer pr. uge fordelt på hverdage og primært i dagtimerne.
Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
vision2020.aalborg.dk
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Tidsplan
Samtaler forventes afholdt fredag den 21. juni 2019.
Forventet ansættelsesdato den 1. september 2019.
Forud for samtalen vil du blive bedt om at udfylde en personprofiltest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  07-06-2019