Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

PPR Aalborg søger to psykologer til faste fuldtidsstillinger med start 12. august 2019

Har du lyst til at gøre en forskel for børn og unge i forhold til læring og trivsel, så har vi et spændende job til dig!

Stillingerne er placeret i PPRs tværfaglige afsnit, som betjener almene skoler, udvalgte specialklasser, frie grundskoler samt daginstitutioner. Afsnittet er underopdelt i tværfaglige team bestående af psykologer, talepædagoger, skolesocialrådgiver og ergoterapeuter.

I afsnittet arbejdes der blandt andet med rådgivning og vejledning i forhold til læring og trivsel samt udarbejdelse af pædagogisk psykologisk vurderinger.

Afsnittene er bemandet med ca. 35 medarbejdere.

Som psykolog ved PPR lægges der vægt på, at du

- er autoriseret, har erfaring, er fagligt velkvalificeret og uddannet enten som cand. pæd. psych. eller cand. psych.

At du har erfaring med og interesse for:
 • Arbejde i skoler og daginstitutioner
 • Erfaring med at udarbejde pædagogisk psykologiske undersøgelser
 • Samarbejde med forældre og de professionelle omkring børnene
 • Konsultative praksisformer
 • Inkluderende processer i skoler
 • Tværfagligt samarbejde
 • Børnefællesskaber og børneperspektiver

Har du tillige et godt humør og humor er dette også meget velkomment.

Det er en forudsætning for ansættelse, at medarbejderen har kørekort og kan disponere over egen bil i arbejdstiden.

Vi kan tilbyde et job med
 • Såvel faglige som personlige udfordringer
 • Muligheder for faglig udvikling herunder supervision
 • Hjælp og støtte fra ledelse og kolleger
 • En uformel omgangstone
 • Selvstændigt arbejde med selvstændige beslutninger
 • En travl og krævende arbejdsdag
 • Medlemskab at en velfungerende tværfagligt team samt en stor psykologfaggruppe

Der er flexordning på arbejdspladsen.

PPR Aalborg som organisation
PPR Aalborg er fysisk placeret på Skoleforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby.

PPR Aalborg er en rådgivningsenhed i Skoleforvaltningen. Vi yder faglig vejledning til daginstitutioner og skoler med henblik på at styrke deres arbejde med at udvikle inkluderende børnefællesskaber. PPRs indsats har altid et pædagogisk sigte, og tager derfor afsæt i en pædagogisk kontekst med inddragelse af børns, forældres og professionelles perspektiver som en grundlæggende tilgang til, at forstå børn i forskellige former for vanskeligheder. Målet med PPRs indsat er, at alle børn i Aalborg Kommune gives gode muligheder for læring, udvikling og trivsel.

PPR Aalborg er også en udviklingsorienteret afdeling, som i dialog med PPRs interessenter har udarbejdet en visionær strategi for organisationens udvikling i de kommende år: "Sammen gør vi en forskel for børnenes læring og udvikling". I forhold til at understøtte udviklingsstrategiens implementering organisatorisk har PPR udarbejdet en organiseringsplan, hvor organisationen består af et tværfagligt specialafsnit samt to tværfaglige afsnit.


For oplysninger om PPR Aalborg henvises der til hjemmesiden: www.ppr-aalborg.dk

Forud for endelig ansættelse i stillinger, hvor medarbejdere er i kontakt med børn og unge under 15 år, indhentes børneattest ("pædofiliattest") og Straffeattest.

Aflønning: Efter gældende overenskomst

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til afsnitsleder Jonna Nygaard, T: 2520 6151. Mail: jnni-skole@aalborg.dk eller til afsnitsleder Johanne Felbo T: 93520231. Mail: jofe-skole@aalborg.dk

Ansøgningen skal vedlægges kopi af komplet eksamensbevis og eventuelt udtalelser.
Endvidere skal der i ansøgningen oplyses personlig e-mail.

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 4. juni 2019 (udvælgelse til samtale den 6. juni)

Ansættelsessamtaler: Tirsdag den 11. juni 2019

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  04-06-2019