Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Vesterkærets Skole søger viceskoleleder

Vesterkærets Skole – Skolen i Vestbyen søger viceskoleleder pr. 1. august 2019.

Er du en fantastisk leder, der brænder for at arbejde med læring og trivsel? Er du tydelig i din ledelse og har gode relationelle kompetencer til både medarbejdere, kollegaer, elever og forældre? Kan du omsætte ledelse til konkret handling?

Så er du lige den viceskoleleder, som vi står og mangler!

Vesterkærets Skole er inde i en stor udvikling, hvor elevens faglige læring, trivsel og alsidige udvikling har høj prioritet. Anerkendende og inkluderende pædagogik er en grundholdning på skolen. Vi har de sidste to år arbejdet med et pædagogisk udviklingsprojekt, som vi kalder fællesskaber for alle. Udviklingsprojektet fortsætter også ud i fremtiden, og du skal som leder være med til at understøtte udviklingsarbejdet i alle dele af organisationen.

Vi er i gang med at revitalisere vores værdigrundlag, som vil udgøre fundamentet for vores arbejde nu og fremadrettet. Derfor er det vigtigt, at du kan se dig selv i og bidrage til vores værdiarbejde, hvor adfærdsledelse er vigtigt, så værdiordene ikke blot bliver tomme ord på papir.
Vi har store ambitioner for vores skole, og vi regner med, at du vil tage del i dem. Derfor er det vigtigt, at du som den nye viceskoleleder, komplementerer vores ledelsesteam både personligt og fagligt. Vi forventer, at du kan gå forrest samtidig med, at du skal kunne se dig selv som en holdspiller i både ledelsesteamet, men også i de enkelte afdelinger. Vi vil gerne have en leder, der prioriterer ledelse tæt på, hvor du er en naturlig del af elevernes og medarbejdernes hverdag helt ude i praksis. Du skal kunne have overblikket samtidig med, at du skal kunne gå ind i helt konkrete sager og være understøttende for lærernes og pædagogernes praksis. Du skal kunne være interesseret i en hverdag, hvor du arbejder på kontoret, men hvor megen af din arbejdstid vil være ude i praksis tæt på elever og medarbejdere.

Du bliver en del af et ledelsesteam, hvor vi lægger vægt på:
Humor og godt humør
Troværdighed og ærlighed
Mod, vedholdenhed og nysgerrighed
Det skal være sjovt at gå på arbejde!

Men ledelse kræver også færdigheder, så du skal kunne:
Være nysgerrig på medarbejdere og elever
Omsætte handling og støtte medarbejderne i at træffe de rigtige valg
Give ledelsessparring (til både ledelse og medarbejdere) på de udfordringer, der opstår i en kompleks hverdag
Tage initiativ til udvikling af hele skolen og være i stand til at følge udviklingen helt til dørs, så det bliver forankret og ikke bliver forbipasserende støj
Administrere skolens it-udstyr i samarbejde med vores it-vejleder
Understøtte administrative opgaver, som skoleårets planlægning, skemalægning, AULA, brugeradministration, mv.

Skolen er organiseret i afdelinger, hvor du vil få ledelsesansvaret for primært udskolingen. Som udskolingsleder skal du derfor være interesseret i prøveafvikling, uddannelsesparathedsvurderinger, samarbejde med UU, mv.


Vesterkærets Skole er beliggende i den vestlige del af Aalborg og har ca. 300 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse, en DUS (fritidsordning) med ca. 100 børn, ca. 50 medarbejdere og en positiv og engageret forældrekreds.
Skolens læringsmiljøer er nyrenoverede og giver mulighed for udvikling af spændende læringsmiljøer.
Vi har en unik placering i Aalborg, og du skal kunne se de muligheder, der ligger i, at vi er Vesterkærets Skole – Skolen i Vestbyen.

Udover, at du kan se dig selv i ovenstående, er det en forudsætning, at du:
Er læreruddannet
Har afsluttet en lederuddannelse eller er godt i gang med en

Mere viden?
Har du spørgsmål vedr. stillingen skal du tage kontakt til skoleleder Kasper Cramer Engebjerg, hvor der også kan aftales besøg.
For at komme i betragtning til stillingen har vi en klar forventning om, at du laver aftale om at besøge skolen og tale med Kasper, inden du ansøger.

Inden første samtale får du en lille opgave, som vi gerne vil have, at du tager stilling til i dit oplæg.

Vigtige datoer
Ansøgningsfrist fredag den 7. juni 2019
Første samtalerunde torsdag den 20. juni 2019
Anden samtalerunde tirsdag den 25. juni 2019


Ansættelsesudvalget består af; skoleleder, DUS-/indskolingsleder, teknisk serviceleder, tillidsvalgte for de to pædagogiske personalegrupper samt medlemmer af skolebestyrelsen.

Stillingen er en fuldtidsstilling, og du vil blive ansat under gældende overenskomst.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.


Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Ledelse

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    07-06-2019