Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog, Begivenhedsansættelse

Pædagog til Børnehaven Kridthuset


Børnehaven Kridthuset, Dagtilbud Hasseris søger pædagog til et barselsvikariat (begivenhedsansættelse) på 30 timer om ugen med tiltrædelse den 1. august 2019.

Børnehaven Kridthuset er en velfungerende børnehave, normeret til 55 - 60 børn. Den er beliggende i naturskønne omgivelser og har en stor udfordrende legeplads, som vi dagligt benytter. Vi ser naturen og udelivet som et vigtigt læringsmiljø og børnegrupperne har en udeformiddag om ugen på skift.

Vi har gode fysiske rammer udenfor som indenfor med plads til leg og aktiviteter. Vi bestræber os løbende på, at indrette vores læringsmiljøer med f.eks. kroge og plads til fordybelse, så rummenes indretning og funktioner giver mening fra et barns perspektiv og understøtter vores inkluderende praksis.

Børnehaven er delt op på stuer efter alder. Som udgangspunkt er vi opdelt i formiddagstimerne, resten af dagen må børnene lege i hele børnehaven. I de aldersopdelte grupper arbejdes der med hverdags læring og små fordybelsesgrupper, hvor børnene via forskellige tilrettelagte pædagogiske forløb, styrkes inden for forskellige udviklingsområder. Afsættet er børnehavens overordnede mål som er; "At skabe udvikling, trivsel, dannelse og læring for det enkelte barn med afsæt i nærvær, anerkendelse og fordybelse i interaktion mellem barn/voksen og barn/barn med udgangspunkt i det enkelte barns nærmeste udviklingszone".

Vi har vores pædagogiske ståsted i, at barnet lærer hele tiden, alle steder, hele dagen og vi arbejder med at gå foran, ved siden af og bag ved barnet i læringssituationen.
Vi har en anerkendende, relations- og ressourceorienteret tilgang til barnet. Vi bærer ansvaret for interaktionen og relationen, derfor er det væsentligt at vi løbende arbejder med refleksion, feedback, evaluering og fagligudvikling med den styrkede pædagogiske læreplan som fundament.

Vi tror på, at tryghed, genkendelighed og faste rutiner danner grobund for trivsel og udvikling, såvel for det enkle barn som for hele fællesskabet. Herved støtter vi det enkelte barn i, at blive den bedste udgave af sig selv og sikrer, at alle børn er en del af et inkluderende fællesskab.

Vi vægter, at have en positiv tilgang til vores pædagogiske praksis, såvel som vi vægter det i samspillet imellem hinanden, børn og forældre. Vi har en forældregruppe, der gerne vil involveres, en aktiv institutionsbestyrelse og vores tilgang er, at forældresamarbejdet er en styrke.


Vi kan tilbyde:
 • En personalegruppe, der arbejder ud fra Aalborg Kommunes værdigrundlag, - vægter professionalisme, fælleskab og udvikling højt.
 • En personalegruppe, der er optaget af og i fuldgang med at omsætte den styrkede pædagogiske læreplan.
 • En alsidig, erfaren personalegruppe, der brænder for faget, med høj faglighed, der vægter personalesamarbejde og mangfoldighed højt.
 • En personalegruppe, der er anerkendende, nærværende og relations kompetente.
 • En personalegruppe, der gerne vil være kendt for at være loyal, tydelig og troværdig og som giver følgeskab og bakker op om pædagogiske beslutninger.
 • Et fagligt arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på, at vi løfter i flok og er sammen om at skabe den bedst mulige dagligdag for den aktuelle børnegruppe.
 • En kultur, hvor du bliver medspiller i en gruppe af engagerede og anerkendende kollegaer, hvor du har mulighed for at komme med input og derved få indflydelse på, hvordan fremtiden ser ud i Børnehaven Kridthuset.


Vores forventninger til dig, er at:
 • Du har en pædagogisk grunduddannelse og pædagogisk overblik.
 • Du har en bred pædagogfaglig viden og kan omsætte det i praksis.
 • Du har kendskab til den styrkede pædagogiske læreplan og tør at sætte dig selv i spil i proces og har mod på løbende faglig udvikling i samspil med det øvrige personale.
 • Du har kendskab til og gerne erfaring med ICDP-metoden og har lyst til faglig udvikling i den retning over tid.
 • Du besidder en anerkendende, relations- og ressourceorienteret tilgang og det er en del af din dna.
 • Du besidder et positivt livssyn og engagement, som kommer til udtryk i samspillet mellem børn, forældre og kollegaer.
 • Du evner at give omsorg, nærvær og indlevelse i relationen til det enkle barn og hele børnegruppen.
 • Du er nysgerrig, legende og kan igangsætte alsidige aktiviteter ude som inde.
 • Du kan være rollemodel og gå foran, også ved fysiske/motoriske aktiviteter.
 • Du er loyal, ansvarlig, fleksibel og løsningsorienteret i samarbejdet.
 • Du vil bidrage til et sundt arbejdsmiljø, hvor fagfælleskabet og samarbejde i løsning af kerneopgaven er fundamentet.
 • Du kan udvise initiativ, arbejde selvstændig og kan tage ansvar f.eks. i forældresamarbejde herunder samtaler m.v.
 • Du brænder for noget, gerne natur og udeliv.
 • Du kan arbejde inden for børnehavens åbningstid 6.25-16.50.
Ansættelsesudvalget ser frem til at ansøgere i deres ansøgning beskriver;

Hvordan arbejder du konkret med den ressourceorienterede tilgang i din pædagogiske praksis og kan du beskrive, hvorfor du mener, at det er en del af din dna?

Hvilke kompetencer besidder du i forhold til at understøtte samarbejdet med dine kollegaer?

Hvor og hvornår kan man mærke/se, at du brænder for arbejdet med børnehavebørn?

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er omfattet af lokal løn. Grundlønstrin 26. Øvrige ansættelsesforhold efter gældende regler mellem KL og BUPL.

Ønsker du yderligere oplysninger, opfordres du til at besøge børnehavens hjemmeside og/eller kontakte pædagogisk leder, Pia Buus, på 99 82 38 52, mellem kl. 9.00 -14.00.
Børnehaven Kridthuset, Svalegårdsvej 80, 9000 Aalborg.

Der forventes at blive afholdt ansættelsessamtaler den 18. juni 2019.

Der indhentes straffe-og børneattest samt reference inden endelig ansættelse.


Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  02-06-2019