Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog til det kreative på Fritidscenter Vesterkæret - Fast stilling


Pædagog til Fritidscenter Vesterkæret - Fast stilling

Fritidscenter Vesterkæret søger en pædagog til Fritids- og Ungdomsklubben, med ansvar for vores kreative værksted. Stillingen er med fast ansættelse på 37 timer om ugen, med tiltrædelse den 1. august 2019.

Fritidscenter Vesterkæret er en del af Center For Tværfaglig Forebyggelse under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune.
Vi er et socialpædagogisk fritidstilbud med Fritids- og Ungdomsklub samt Specialgruppe med børn og unge i alderen 10-21 år med vidtgående fysiske og/eller psykiske handicaps.
Vores arbejdsform er med et anerkendende og kompetencepædagogisk sigte, hvor børn og unge sammen og gennem målrettede, gruppebaserede aktiviteter udvikler sociale kompetencer og evner til selv- og medbestemmelse. Den daglige praksis bygger på en høj grad af inklusion/integration.

Fritidscentret tilbyder et kreativt, læringsstøttende miljø, hvor børnene og de unge er sikret medansvar og -indflydelse, har mulighed for social deltagelse og samspil med andre børn og unge.
For at understøtte de børn og unge der har særlige behov, arbejder vi i flere tilfælde ud fra handleplaner i forhold til både den enkelte, men også i forhold til grupper. Vi arbejder ud fra et neuropædagogisk perspektiv.


Vi forventer, at du
 • Har en pædagogisk uddannelse. Gerne med en diplomuddannelse i neuropædagogik
 • Brænder for det kreative miljø og ser dig selv som tovholder af vores kreative værksted
 • Har erfaring i arbejde med børn og unge i det kreative.
 • Kan formulere dig skriftligt og arbejde ud fra en handleplan på det enkelte barn/ung, som en del af den daglige praksis.
 • Kan samarbejde både internt og eksternt
 • Kan varetage kontaktpædagogfunktion, men samtidig indgå i et fælles team med det øvrige personale.
 • Er fleksibel i forhold til arbejdstider. Aften og weekendarbejde samt kolonier skal forventes.
 • Har engagement i forhold til arbejdet med målgruppen.
 • I din praksis udviser anerkendelse, omsorg, nærvær og respekt.
 • Kan lide at sætte aktiviteter i gang som tager sit udgangspunkt i medlemmernes behov og interesser.
 • Du er en tydelig rollemodel for de unge og kan i dit pædagogiske arbejde afgrænse dig samtidig med du kan skabe relationer.
 • Kan arbejde selvstændigt, har et godt humør, gå på mod og masser af energi
 • Vil arbejde med udvikling af din egen faglighed og kompetencer
  Vi har et tæt samarbejde med Vesterkæret Skole, og du skal kunne indgå i det tætte pædagog/lærer samarbejde om trivsel og undervisningsparathed, samt i enkelte situationer stå alene med understøttende undervisning.

  Vores tilgang til Fritidscentrets medlemmer sker oftest gennem spændende aktiviteter i Fritidscentret og i hele vores lokalområde. Du skal derfor kunne brænde igennem med lige nøjagtigt din interesse for de kreative processer. Det Kreative Værksted er en del af hele huset, og du skal som værkstedsansvarlig indgå i kreative processer på tværs – både med målgruppen og i samarbejde med den øvrige personalegruppe.

  Vi tilbyder en spændende arbejdsplads i konstant udvikling, i samarbejde med engagerede kolleger, hvor du selv får mulighed for at præge og skabe det pædagogiske arbejde.
  Hvis ikke du har kendskab til Fritidscentrenes virke og opgave i Aalborg Kommune, anbefaler vi, at du besøger os før du sender din ansøgning.


  Se vores hjemmeside http://fcvesterkaeret.dk for yderligere oplysninger.
  På Aalborg Kommunes hjemmeside kan ses flere oplysninger: http://www.aalborg.dk/familie-og-boern/boernepasning/fritidscentre

  Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
  Arbejdstiden er både dag og aften, - og du skal påregne at arbejde to ugentlige aftener til kl. 22.00.

  ​Ansøgningsfrist d. 10/06-2019. Samtaler gennemføres tirsdag d. 18. juni.
  Der indhentes straffeattest/børneattest inden endelig ansættelse.

  Vil du høre mere eller er interesseret i at komme på besøg, så ring på tlf. 9982 3440 og spørg efter souschef Ditte Odderskov eller centerleder Lars Holme.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  10-06-2019