Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

GENOPSLAG - Skoleleder til Ferslev Skole

Da vores skoleleder har valgt at gå på pension, søger vi pr. 1/8 2019 en skoleleder til at stå i spidsen for den videre udvikling af vores skole. Vi er startet op på nogle spændende processer, med at få sat ord på og skabe retning for vores arbejde med bl.a. projekt "Ledelse for øget læring", skolens inklusionsindsats samt projektet "Børnenes skole".
Kunne du tænke dig at være med til det? Så er du måske vores nye skoleleder?

Om os
Ferslev Skole er fællesskabets skole, og med afsæt i skolens værdier: respekt, udfordringer og livsglæde, møder vi hinanden med en positiv tilgang og godt humør. Skolen skal være et godt sted at være og lære. På Ferslev Skole er vi ambitiøse, og vi har høje forventninger til hinanden. Vi har en høj faglighed, et udviklende pædagogisk læringsfællesskab og en kultur, der er præget af engagement.

Vi har igennem mange år haft et solidt og værdifuldt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Vi fokuserer hele tiden på at udvikle samarbejdet, fordi vi tror på, at det er en vigtig nøgle til børnenes trivsel og læring, og fordi vi gerne vil bringe alle fagligheder i spil på skolen. På alle niveauer pejler vi efter at skabe professionelle læringsfællesskaber. Vi er rigtig godt på vej med denne udvikling.

Forældresamarbejdet er en vigtig del af vores dagligdag. Vi tror på, at et godt samspil mellem skolen og hjemmet gør, at børnene trives og lærer bedre, og vi arbejder derfor hele tiden på, at udvikle et ligeværdigt og konstruktivt skole-hjem-samarbejde.
Det er vigtigt for os, at børnene udvikler sig som hele mennesker. Det faglige gør det ikke alene. Ferslev Skole er en verdensborgerskole, hvor vi gerne vil give børnene både rødder og vinger. Vi er i gang med en proces med udvikling af "Børnenes skole", hvor vi arbejder på at blive endnu mere præcise på vores lærings- og børnesyn.
Skolens ledelse går foran i processen, og deltager i det 3-årige projekt; "Ledelse for øget læring", hvor målet er at dygtiggøre skoleledelsen i at styrke arbejdsfællesskaberne på skolen, og derigennem udvikle en kultur med fokus på den enkelte elevs læring og trivsel. Det kræver nye måder at gøre tingene på med et endnu skarpere syn på data og på, om vi gør det rigtige for børnenes læring.

Om dig
Hvis du kunne tænke dig at være vores nye skoleleder, kommer du til at varetage mange forskellige ledelsesopgaver. Du skal:
 • have høje ambitioner på skolens vegne og have lyst til at påtage dig lederskabet
 • have stærke samarbejds- og relationskompetencer
 • finde det naturligt at sætte mål og rammer for skolens udvikling
 • holde af mangfoldigheden i ledelsesopgaverne på skolen
 • have ledelseserfaring fra skoleverdenen - gerne gennem flere år

Du får - sammen med ledelsesteamet - ansvaret for “hele butikken" gående fra den pædagogiske retning til skole-hjemsamarbejdet, administrationen på kontoret, drift, økonomi, personaleledelse, dialog og samarbejde med forvaltningen om strategisk udvikling mv. Du skal derfor mestre et helhedsorienteret og balanceret blik for ledelsesopgavens mange elementer, og du skal sætte pris på variationen.

Du løfter såvel de strategiske som de praksisnære dialoger i de sammenhænge som du indgår i, og det er altid vigtigt for at dig at balancere forholdet mellem forankring og udvikling.
Som menneske er du åben og positiv og har en personlighed, der gør det let for dig at kommunikere tydeligt og samarbejde med mange forskellige mennesker. Du er god til at lytte og afkode elever, personale og forældre, og du gør det på et solidt fundament af situationsfornemmelse og empati til gavn for alle parter. Du har blik for at skabe følgeskab, men du har også modet til at træffe de svære beslutninger.

Som skoleleder på vores skole bliver du et vigtigt bindeled mellem skolen, forældrene og lokalområdet.

Fakta
Ferslev Skole er en udviklingsorienteret og velfungerende skole beliggende i landlige omgivelser. Vi har 310 elever fordelt på to spor fra 0.- 9. klasse. Skolen er opdelt i 3 afdelinger; A-afdeling for 0.-2. klasse, B-afdelingen for 3.-5. klasse og C-afdelingen for 6.- 9. klasse. I Dussen er der tilmeldt 145 børn fordelt på 3 afdelinger. Den samlede medarbejdergruppe udgør 50 dygtige og professionelle medarbejdere samt en skoleleder, en viceskoleleder, en DUS/indskolingsleder og en teknisk serviceleder. Sammen arbejder vi for at skabe de bedste betingelser for trivsel og læring for alle skolens børn.

Det praktiske
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Sektorleder: Jakob Borup - 93520046
Konstitueret skoleleder: Mette Amdisen – 99825102 eller 22802555
Konstitueret viceskoleleder: Finn Pilgaard Pedersen – 99825103 eller 61680250
Der er ansøgningsfrist den 3. juni 2019.

Der afholdes samtaler den 11. juni 2019 og den 24. juni 2019.
Hvis du går videre til 2. samtale vil der blive lavet en Garuda Kompetenceprofil. Den bliver udarbejdet imellem 1. og 2. samtale. Du inviteres til en dialog om profilen inden 2. samtale.
Lederstillingen er omfattet af aftale om lokal løn og indgået forhåndsaftale, svarende til en årsløn på omkring kr. 563.000 excl. pension. Øvrige ansættelsesforhold efter gældende overenskomst/aftale indgået med KL.
Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.


Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune
Ferslev skole er en del af Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune. Vi er en stor, spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads, der har "Noget at have det i" og som altid har øje for de steder, hvor vi kan gøre tingene lidt bedre. Læs mere om os på:

"Noget at have det i"
Velkommen til Skoleforvaltningen
Skoleforvaltningens facebookside
Aalborg Kommunes hjemmeside

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen 'Send ansøgning' og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  03-06-2019