Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Psykolog til Udrednings- og opvækstspecialet

Psykolog til 37timers fast stilling i Udrednings- og opvækstspecialet.

Fra 01.08.19 søger vi til psykologenheden en fuldtids psykolog. Psykologenheden er organiseret i Udrednings- og opvækstspecialet der ud over psykologenheden består af, Vesterlund og Vokseværket. Psykologenheden har eksisteret i sin nuværende form i 2år.

Børneinstitutionen Vesterlund er et fleksibelt døgninstitutionstilbud til børn i alderen 2-14 år, hvor kerneopgaven er udredning og akut anbringelse. Vesterlunds kerneopgave er at udarbejde pædagogisk/psykologisk udredning af barnet under dets anbringelse. Fra bestilling af udredningen, har Vesterlund to måneder til at udfærdige udredningsrapporten. Udredningen realiseres i et tæt samarbejde mellem pædagog og psykolog. Rapportens formål er at støtte myndighedsrådgiver i det efterfølgende sagsarbejde, ved at afdække barnets ressourcer, vanskeligheder samt eventuelle støttebehov.
Som psykolog ansat på Vesterlund er den primære opgave, at planlægge og styre udredningsarbejdet. Som psykolog ansat på Vesterlund, kan man få opgaver i de øvrige afdelinger i Center for Dag og Døgntilbud, der deler samme målgruppe.

Vokseværket er en børneinstitution med plads til 12 børn i alderen 3-23 år. Vokseværkets opgaver er mangeartede, men den primære opgave er, at sikre barnets trivsel og udvikling i samarbejde med familie og/eller netværk. Barnet anbringes på Vokseværket, hvis barnet af forskellige årsager ikke kan anbringes i en plejefamilie, fx grundet massiv vanskeligt forældresamarbejde, eller ved større søskendeflokke.

Generelt for målgruppen både på Børneinstitutionen Vesterlund og Vokseværket er, at børnene har været udsat for omsorgssvigt og traumatiserende oplevelser i opvæksten, der kan komme til udtryk i en bred vifte af kognitive, følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Udrednings- og opvækstspecialet har pt. 4 psykologer ansat der primært varetager udredningsopgaver for Børneinstitutionen Vesterlund, forældrekompetenceundersøgelser samt eksterne opgaver såsom supervisionsopgaver, undervisning, samtaleforløb, børnegrupper mm. Ud over psykologer er der ansat pædagoger, pædagogmedhjælpere, nattevagter, pedeller, HKér, samt et vikarkorps.

Psykologen der bliver ansat i Udrednings- og opvækstspecialet vil skulle indgå i et psykologteam, hvor opgaverne vil være Vesterlund udredninger, forældrekompetenceundersøgelser, børnepsykologiske undersøgelser, samt udredninger og samtaleforløb for samarbejdspartnere, som Familiehuset Bisgård, Børnehus Nord, Ungespecialet mm. Dog vil der ved spidsbelastningsperioder være en forventning om, at alle løser opgaver på tværs. Psykologerne løser opgaver på flere tjenestesteder.

Vi søger en medarbejder, som:
 • Er autoriseret psykolog, der har relevant erfaring
 • Kan lave børnepsykologiske undersøgelser – herunder testning, samtaler, observation, mm.
 • Kan udarbejde forældrekompetenceundersøgelser - herunder testning, samtaler, observation, mm.
 • Er interesseret i at udvikle enheden.
 • Er interesseret i en bred vifte af opgaver inden for børne- og unge området.
 • Har gode skriftlige kompetencer, er tydelig og præcis i både skrift og tale.
 • Kan lave tværfaglige udredninger og behandlingsplaner i samarbejde med pædagoger
 • Kan yde supervision og vejledning til udrednings- og opvækstspecialets personale, samt samarbejdspartnere
 • Kan bidrage til faglig udvikling bl.a. gennem målrettet undervisning og kursusforløb
 • Kan arbejde fleksibelt, procesorienteret og under deadlines.

Vi kan tilbyde:
 • Et positivt og udviklingsorienteret arbejdsmiljø med engagerede, kreative og inspirerende kollegaer.
 • En arbejdsplads, der lægger vægt på kvalitetsudvikling af både opgaver, medarbejdere og ledelse
 • En tværfaglig arbejdsplads med tæt samarbejde på tværs af fagområder
 • Et dynamisk arbejdsmiljø med mulighed for selvstændig opgaveløsning
 • Gruppesupervision med andre psykologer, samt mulighed for at være en del af et højt engageret psykologteam.
 • En organisation i forandring, hvor der er mulighed for at præge udviklingen.
Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er omfattet af lokal løn. Øvrige løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.


Yderligere information kan fås ved henvendelse til leder Bettina Kristensen, 99 31 39 08
Der forventes at blive afholdt ansættelsessamtaler den 17.06.19

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  27-05-2019