Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Ferieafløsere, Plejeboliger Riishøjcentret

I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. For at kunne løse denne opgave sætter vi ambitiøse mål og arbejder efter fire strategier:
Velfærdsinnovation, rehabilitering, samskabelse og handlekraftig organisation

Vi ønsker at være banebrydende inden for nye måder at skabe velfærd på og vi er en involverende og kompetent organisation, der drives af at gøre en forskel for borgerne.

Vi kan tilbyde:
 • En hverdag der er præget af et højt aktivitetsniveau og mange kontakter til hhv. borgere, pårørende, eksterne og interne samarbejdspartnere
 • En hverdag, hvor du hele tiden udfordres og stilles over for nye opgaver i forhold til relations, pleje, og sygeplejefagligt hands on arbejde
 • At du bliver en del af et stærkt team med dygtige og engagerede medarbejdere, hvor der er mulighed for faglig sparring, udvikling og tæt samarbejde hele døgnet
 • At du bliver introduceret for og kan arbejde efter og med forflytningsprincipper og hjælpemidler
Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads:
Riishøjscentret er en del af Aalborg Kommunes tilbud ift. midlertidige boliger, og vi har 40 pladser, hvoraf de 3 pladser er Selvindskrivningspladser. De midlertidige boliger er et tilbud til borgere, der i en kortere periode har brug for ekstra pleje- og/eller behandling.

Formålet med de midlertidige pladser er bl.a. at forebygge unødige (gen)indlæggelser på sygehus, at give borgere med plejebehov en ekstra indsats med henblik på at de igen kan mestre deres hverdag, samt at give mulighed for en kortere aflastningsperiode. Derudover bruges de midlertidige pladser også til borgere der enten afventer en plejebolig, eller visiteret til aflastning.

Medarbejdergruppen er kendetegnet ved, at vi er dedikerede og engagerede, vi vægter dialogen og tillid til hinanden. Vi arbejder for et stærkt sammenhold, og prioriterer at deltage sammen i eks. Ladywalk, biografture, bowling, koncerter m.m.
 • Vi søger ferieafløsere, gerne social- og sundhedhjælper/assistenter, sygeplejestuderende, medicinstuderende m.fl. til perioden maj-september 2019.
 • Vi vurdere løbende de indkomne ansøgninger.
 • Ansøgningsfrist: 31. maj 2019.
Dine primære opgaver vil være:
 • At sikre at borgene modtager omsorg og pleje og føler sig trygge ved opholdet her
Faglige kompetencer:
 • At du er fortrolig med brug af IT
 • At du har fokus på og evner for samarbejde
Personlige kompetencer:
 • Er ansvarsbevidst og i stand til at bevare overblikket i en spændende hverdag
 • Kan og vil samarbejde med borgere, pårørende, kolleger og eksterne og interne aktører
 • Er tydelig i din kommunikation, høflig, ansvarsfuld og handlekraftig
 • Du skal være selvstændig og imødekommende
Arbejdsstedets adresse:
Riishøjscentret, Riishøjsvej 109, 9000 Aalborg

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte leder Henriette Lerche på tlf. 99 31 65 52, mobilnummer 25 20 65 52 eller mailto: hle-aeh@aalborg.dk eller assisterende leder Gitte Ellgaard Thomsen på tlf. 99 31 65 37, eller mailto: get-aeh@aalborg.dk

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
vision2020.aalborg.dk
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Social og sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  31-05-2019